clear
library_books
تعبیر خواب - حرف م
event

تعبیر خواب مردن

برچسب ها style

description توضیحات

مردن

حضرت دانيال گويد: اگر به خواب بيند كه بمرد و همه بر وي بگريستند تا وقتي كه وي را بشستند و با كفن در گور كردند اين همه، دليل بر فساد دين بود. اگر بيند كه او را در تابوت نهادند و مردم از پيش و پس او مي رفتند، دليل بزرگي بود، دينش نقصان بود و بعضي گويند: برآن مردم كه بر جنازه او بودند حكم كند. اگر بيند كه مرده بود و زنده شد، دليل كه از گناه توبه كند و عمرش دراز بود.  اگر بيند كه درميان گورستان بود، دليل كه با جاهلان سفر كند

محمدبن سيرين گويد: هر كه خواهد بداند كه حال او نزد حق تعالي چون است، احتياط كند كه حال او نزديك مردگان چگونه است. اگر بيند كه مردگان وي را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دليل كه حال او نزد حق تعالي نيكو بود. اگر با وي سخنان  ناخوش گفتند به خلاف اين بود.

جابرمغربي گويد: ديدن مرگ مفاجات درخواب، دليل بر راحتِ مومن و عذاب كافر بود و هر چند جان كندنِ خود را در خواب معتبر بيند، دليل كه عذاب او سختر بود. اگر بيند كه بمرد و او بشستند، دليل كه در دين خود ثابت بود.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پي او مي رفتند بزرگي يابد. اگر ديد او مرده را بر پشت گرفته بود و مي برد، دليل مال حرام است. اگر بيند زنده بمرد و ديگر باره زنده شد به غايت نيكو بود. اگر مرده را بيند كه ديگر باره بمرد، دليل كه فرزندش بميرد. اگر بيند فرزندش بمرد، دليل كه توانگر شود و بعضي گويند از شر دشمن ايمن شود. اگر بيند مادر و پدر او بمردند، دليل كه  كارش نيكو شو د و نيز مي گويند كارش شوريده شود. اگر زني آبستن بيند بمرد و او را بشستند، دليل كه او را پسر آيد. اگر بيند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاويل نيكو بود. اگر دفنش كردند بد است.

لوک اويتنهاو مي گويد :

مردن : قولهاي زياد پوچ و واهي

ديدن کساني که در حال مرگ هستند : شادي

زنده شدن مرده : شما زندگي بي برنامه اي را سپري ميکنيد

تمايل به مردن : نشانه سلامتي

// //

نظرات (58)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

اگر ****ی خواب ببیند که زنده اس اما مرگش فرارسیده میخواهند که غسلش دهند بیرون حرم امام رضا یک دفعه درد میگیردش
تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من دیشب 2 بار خواب دیدم در هر خواب یک نفر مرده است ولی تا خواستیم از امبلانس بیرون بیاریمش زنده شد.
خیلی تو اینترنت گشتیم ولی قانع نشدم .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
دوستم زنگ زد گفت ديشب خواب ديدم تو مردي
تعجب كردم ديدم همه ميگن ميكائيل مرده
جلو خونتون پارچه سياه زده بود
تعبيرش چيه؟
در ضمن چند روز پيشم دايي من زنگ زد گفت يه خواب بد برات ديدم
ايشاا.. دارمن ميميرم
تمام آرزومه زود بميرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

salam khoda nakone bemiri hich vaght injori nago khoda ghahresh migire

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من ديشب خواب ديدم كه توي يك مدرسه همه مردند و فقط من و ٢ يا ٣ نفر ديگه زنده ايم. ممكنه راهنمايي كنيد لطفآ

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

تروخداکمک کنید دوباره که خواب میبینم یکی از نزدیکان که مرده زنده میشه تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

یعنی اون ****ی که مرده وضعش تو اون دنیا بهتره

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من بابام چندهفته ست فوت شد دیشب خواب دیدم زنده ست میگن یعنی جاش خیلی خوبه تو اون دنیا

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که صد میلیون افغانی یافتم 170 هزار انرا تو جیبم میگزارم و متباقی انرا در بانک میگذارم که پولم را از بانک دزد میشود و در جای یک پرده پلاستیکی بهگر رنگ قرمز باقی می ماند ؟؟؟؟؟ اگر جوابم را تعبیر کنید ممنون شما

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

سلام نجیب پیل های مرا تو بردی پس به من نیرنگ زدی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
خواهر من خواب دیده که پدربزرگم که حدودا 2 ساله فوت شدن دوباره درخواب زتده شده و درهمان خواب دوباره مرده است.
میشه لطف کنین بگین تعبیرش چی میشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من در مدتی کم دو بار مرگ خود را در خواب دیده ام تعبیرش چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

منم همچین خوابی دیدم استرس دارم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام .من مرتب خواب مرده میبینم نصف شب از خواب بیدار میشم ولی باز همون خواب رو میبینم.چه کنم که از این خوابها نبینم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

اگر ****ی در خواب ببیند که حالش کم کم بد میشود و از همه خداحافظی میکند برای این که میخواهد بمیرد چه تعبیری دارد؟
لطفا راهنمایی کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من 21 سالمه خواب دیدم یکی از پسرای همسایمون ک باما صمیمی بودن و چند سال پیش فوت کرد خیلی جوون بود اومد بخوابم ازم خواستگاری کرد همه دورمون بودن و خوشحال اونم خوشحال بود ولی بعد از درخواست ا من خندید ورفت منتظر جوابش نموند تورو خدا تعبیر خوابمو بگین نگرانم چند روزه همش خواب مردن میبینم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام حدود 3 هفته است كه پدرم فوت كرده است به خواب اطرافيانم مي رود اما به خواب من نمي آيد كسي دليلش را مي داند لطفا اگر دليشو مي دونه به منم بگه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام وممنون از راهنماییتون
33 سالمه و پدرم در قید حیات
ولی در خواب دیدم پدرم را کفن کردند و رفتند و وقتی من دست به صورتش کشیدم زنده شد و شادمان نشست و با دختر کوچک من بازی میکرد . مهمان خونمون امد و پدرم پذیرائی میکرد.
ممنون میشم جواب بدید .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ناشناس    تعبیر خواب (آرشیو)

منم دقیقا همین خواب رو درباره برادرم دیدم منم قبل از دفن رو صورتش دست کشیدم و زنده شد.. نمیدونم تعبیرش پیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.من دو شبه دارم خواب بدی میبینم.شب اول شوهرم مرد بود.شب دوم باهم نشسته قودیم گفت که احساس میکنه دیگه وقت زیادی ندارهو داره میمیره.خواهش میکنم بگین تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم در خیابان هستم و انگار قصد سوار شدن به ماشین را دارم که ناگاه دو نفر از پشت سرم نزدیک میشوند و جلوی من قرار میگیرند.یکی از آنها که بنظر زنی زشت صورت بود به من نزدیکتر و یکی دیگر که صورتش را ندیدم یک قدم عقب تر ایستاده بود.
انکه کنارم ایستاده بود از من پرسید امادگی داری؟
نمیدانم چه جواب دادم که ناگاه انکه عقبتر ایستاده بود گفت ما از طرف خدا و برای بردن تو آمدیم.
بشدت حس تنهایی و بی پناهی میکردم و مات تماشا و گوش دادن به حرفهایی بودم که به من میگفتند.
ان زن زشت صوزت که به من نزدیکتر ایستاده بود دستش را بر روی قلبم گذاشت و انگار میخواست که قلبم را از سینه ام بیرون بیاورد و من کاملا تسلیم بودم و چشمهایم را بستم و آرام صلوات بر محمد و خاندانش فرستادم تا او شفا خواه من شود، که به ناگاه از خواب بیدار شدم.
این خواب را همین الان دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

اگر دو بار در دو شب متفاوت خواب دیده باشم که پیرمردی زمان دقیق مرگم را می گوید حتی با تاریخ اش ، تعبیرش چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام يكي از دوستانم خواب ديده من مردم و صورتم داغون شده ولي هيچ خوني تو خوابش نديده تعبيرش چيه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

اینکه خون نیاد نشونه بدیه , انا اگه خون بیاد نشانه خوبیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم پدربزرگ مادریم که حدودا 5 ساله که فوت کرده رو سر بریدن تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم یکی مسیر زندگیمو نشونم میده تا یه جایی که میرسیم دیگه نشونم نمیده ازش میخوام بگه بعد یهو تو یه ماشین با چند نفر ناشناش هستم به یه پل سفید که میرسم یه اسب سفید با یه سوار از روبرو میاد بعد ماشین سر پل چپ میکنه بعد یه جای بود حس خیلی خیلی عجیبی بود یه زن اسممو صدا میزنه و میگه تو مردی ولی خدا گفته برتگردونیم گفته یه فرصت دیگه بهت داده هر چی دلیلشو میپرسم نمیگه بعد یهو نفسم بالا میاد از خواب بیدار میشم.حس مرگش خیلی واقعی بود خواهش میکنم بگین تعبیرش چیه؟منتظرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

عرض سلام و خسته نباشید ب همه دوستان .تاریخ امروز 1393.7.28 * دیشب خواب دیدم خانمم در حال جان دادنه و من و بچم که 8سالشه و اسمش امیره بالا سرش داریم گریه میکنیم ، بعد از کلی شیون کردن ناگهان زنم زنده شد و تو همون لحظه ندایی از پروردگار ب گوشم رسید که میگفت چون دیدم که از مرگ خانوادت سخت رنجیده شدی دوباره زندگی را به او بخشیدم ، وقتی زنم چشم باز کرد خیلی شاد بود و گفت ب اذن خدا زنده شدم و من هم این شادی رو جشن گرفتم و تدارکات سفر رو اماده کردیم و ب اتفاق پدر و مادرم با ماشین پرایدم ب گردش رفیم . تو رو خدا اگه ****ی بتونه این خواب رو تعبیر کنه مطلعم بکنه اخه مشکلات زیادی تو زندگی زناشویی دارم . همگی رو به روح رسول الله قسم میدهم اگه ****ی میدونه منو بی خبر نزاره

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که یکی از نزدیکان مرده وزنانی کاملاً پوشیده با چادر های سفید وروی صندلی نشسته اند و به خاطر مرده گریه می کنند تعبیر ش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم که یکی ازدوستانم ازبلندی پایین افتادومردبعدازا ین که همه دور اوجمع شدیم دوباره زنده شد خیلی. ترسیدم وازخواب پریدن میخواستم ببینم تعبیرش چیه باتشکر.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم که من در زیارتی وجود دارم آنجا برادر من هم است تماشا داریم قبر های بسیار طویلی که آنجا است و من می بینم که مرده شور می خوره به جای خود نا راحتی میکند من برادر را میکویم که ببین او حرکت میکند او توانا است که بر خیزد و مرده چادر روی خود را پس کرده از جای خود بر میخیزد من چیغ بلد میزنم و میگویم او برخواست ورده میتوانه بر خیزه و گوریز میکنم سر بام بلدگ بالا میشوم میگم که نزدیک نبیا ورنه خودرا پاهین مندازم او میگوید که من زنده هم نموردم لطفآ بدان من که فرزند دارم خانوم دارم و من موبایل خود را به خواهرم میسپارم و نیگم نن خود را میکوشم ور حل انداختن خود از بام 4منزل بودم که بیدار شدم لطفآ تعبیر خواب مرا بگوید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

اگه ****ی خواب ببینه یکی از عزیزانش مرده عمر اون شخص زیاد میشه من یه بار خواب دیدم مادر بزرگم که مرده اومده خونمون به بابام میگه من مهمون دارم باید بری یه سری چیزا برام بخری بعد جلوشونم یه عالمه انگور سیاه درشت بود که داشتن میخوردن کل فامیلمونم بودن همه سیاه پوشیده بودن اون موقع نفهمیدم معنی این خواب چیه واسه داداشمم تعریفش کردم فک کردیم مامان بزرگم هوس انگور کرده باید براش بخریم خیرات بدیم بعد چن روز داداشم یه تصادف معمولی کرد که چیزیش نشد بازم ما جدی نگرفتیم فردای اون تصادف داداشم با یه تریلی تصادف کردو فوت کرد. به نظر من همه باید خواباشونو جدی بگیرن هر وقت خواب بد میبینید واسه ****ی تعریف نکنید سریعم برید صدقه بدید که اگه بلا بود رفع بشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام،وقت بخير.
بعد از ٥صبح خواب ديدم كه ب من ميگن مادر بزرگم مرده،ميرم كه نگاهش كنم ،متوجه ميشم داره نفس ميكشه،بيدارش ميكنم ولي وقتي بيدار ميشه داد و بيداد ميكنه و دست و پا ميزنه ،نميزاره نزديكش بشيم.

قابل ذكر است كه مادر بزرگ من در واقعيت حدود ٥سال ميشه كه فوت كرده.
تعبير خوابمو لطفا بفرماييد.
باتشكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام میشه لطفا تعبیر این خواب را بهم بگین؟
خواب دیدم که خودم مردم خیلی هم شاد بودم و انگار تا حالا غصه نخوردم. با چند نفر هم که احتمالا اونا هم مرده بودن حرف زدیم و خندیدیم. بعد هم دیدم که از زمین بالا رفتم مثل یه تونل که فقط نور سفید توش بود. لطفا جواب منو بدین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم مردم در دریا بعضی ها روحم رو میدیدند بعد خودم ع**** خودم رو دیدم مادرم گریه نکرد با من حرف زد اما خانمم گریه میکرد تعبیرش چی میتونه باشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

Salam,,man 1 soal dashtam pedare man khab did k yeki az ashnayanash mord va dar sardkhane bud vaghti k dar sardkhane mibordash biron az daste anha oftad va zende shod tabirash chisttttttttttt ??????ووسلام,

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.
برادرمن خواب دیده مادرم فوت شده ودوباره زنده شده
اگه میشه بگید
تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من چندشب پیش خواب دیدم مادرم فوت کرد،شودوباره زنده شد.
لطفابگیدتعبیرش چی میشه؟خیلی نگرانم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من دیشب خواب دیدم که پدر بزرگم که هنوز زنده است در خواب مادرم به من گفت که پدربزرگم مرده وقتی رفتیم خونشون خونشون فرق می کرد من پدر بزرگم رو دیدم که ظاهر شد ومن هم رفتم بغلش کردم اون هم من رو بغل کرد ومن احساسش می کردم و من رفتم گفتم که پدربزرگ زنده است مادرم هم گف که خیال می کنی اما من اون رو حس کردم تورو خدا تعبیرش رو بهم بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم ابجیم مرده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام وخسته نباشید
من باردارم،خواب دیدم که موقع زایمان فوت کردم روحم به آسمان پرواز کرد،اما ی بچه خوشگل به دنیا آوردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم یه جای شلوغم....زیر یه طاق که انگار ورودی حرم امام رضاست وووتت مرده زیر کفن خوابیدن..پرسیدم جریان چیه...گفتن این مرده ها رو اوردیم که امام رضا زنده شون کنه....یه دفعه کفن تکون خورد و هر دو زنده شدن.....من زود رفتم پیش یکی از مرده ها که زنده شده...بهش گفتم حالا که امام رضا تو رو اینقدردوست داشته واسه ما هم دعا کن که کارمون رونق بگیره...اون بهم گفت من دعات کردم تو هم برو نماز هاتو بخون
تعبیرش چیه؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
9 سال هست که پدرم فوت کردن و عمرشون رو دادن به شما.
متاسفانه به دفعات خواب میبینم پدر سالهاست از ما قهر کرده و رفته یه جایی که اصلا نمیتونیم پیداش کنیم
انگار بی رد و نشون عمدا از پیش ما رفته...
چیکار کنم؟ خیلی جاها پرسیدم جوابی نگرفتم
لطفا راهنماییم کنید
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام شوهرم 2 شب پشت سر هم خواب دیده که مرده ودارن میذارنش تو قبر حتی کفنی خودشو دیده و همون طور که مردم رو دست میبردنش روح خودشم داشته همه چیز رو میدیده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم مامانم مرده شور شده است از اون لذت میبره و شغل فعلی مامانم معلمی است تعبیرش چیست ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من چند شب خواب دیدم ک مردم وحتی جسدم رو تو قبر دیدم و جالب اینجاست ک بین تمام ****ایی ک اونجا بودن تنها پدرم منو میدید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من امروز صبح خواب دیدم اما دقیقا یادم نمییاید خوابم. فکر کنم خواب دیدم.خدا خودش به من گفت کمبود ۵ روز میمیرم.ازصبح تا حالا حالم بده تو رو خدا تعبیرش به من بگوید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که مادربزرگم فوت کرده ولی در واقعیت مادربزرگم زنده است
تعبیرش چيه؟ ؟ ؟
خواهش میکنم جواب بديد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام نمیدونم کجامرده بودم که داشتن باامبولانس منومیبردن بعدسنو(روستامون )خواستن خاکم کنن که دوستام همه وقتی فهمیده بودن رفته بودن همونجای که دارن برام قبردرست میکنن ببینن واقعاراست هست بعدخیلی خیلی شلوغ شده بودتومسیرراه گنابادتاسنوخیلی ماشین بودبعددیدم بابام اومدکنارم میگه ناراحت نباش من پیشت هستم وپدرمم فوت شده....لطفاراهنماییم کنین...ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من دیشب خواب دیدم وارده حیاط بزرگ مدرسه شدم همه دانش اموزان تو حیاط بودن همون موقع هوا طوفانی شد و چرخ و فلکی رو به روم بود ک با سرعت زیاد میچرخید همون موقع یکی از دوستام که صمیمیت زیادی باهاش ندارم با دوچرخه اومد سمتم گفت برو الان چرخ و فلک ازاد میشه همه میمیریم همون موقع چرخ و فلک ازار شد و از روی دوستم رد شد و مرد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام ...برادرم که هنگام تولد سال ها پیش فوت کرده بود٬ خواب دیدم که زنده و بزرگ شده بود. همین طور او را یک خانواده دیگر بزرگ کرده بودند. و من خواستم که او را بغل کنم اما او امتناع کرد٬ اما بعد من را در اغوش گرفت و بوسید. لطفا خواب من را تعبیر کنید با سپاس فراوان...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خاب ديدم گوسفندي را سر بريدع و جلو پدرم گذاشتم.من هم اصور ميكنم كه پدرم از كربلا امده و اين قرباني مالع كربلاس.و در اين ور هانه مادريم سفرع احساني پهن شده و من اصرار دارم به فرزندم ك دوستان من را سره اين سفره اخسان دعوت كند و من خود از مهمانان پذيرايي ميكنم يكي از همسايه ها م به تازگي فوت كرده به مادرم ميگويد دختره تو براي من ياسين ميخاند ولي من نمرده ام و من به مادرم ميگويم ك مادر ديديد ميگفتم ك براي اين خانوم ياسين ميخانم و هداروشكر ميكنم ك صدايم را شنيد و به جايي ميرم كه مانند قبرستان است و من در خال پرواز با مردي هستم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من یک بار خواب دیدم که یکی از اقوامم که هم اکنون زنده است مرده و وقتی که دیدم جای او در ان دنیا خیلی راحت و خوب است من هم از خدا خواستم که بمیرم . که من هم بعد از او مردم
اگر میشود تعبیر این خواب را برای من بگویید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم در بیرون بودم که بهم خبر مرگ دوستم رو دادن
من مدام از اون لحظه گریه میکردم و تمام نمیکردم
هر جا میرفتم میگفتم حوصلم سر رفته دوستم کجایی
در اخر رفتم سر قبرش نشستم اونجا تا سه روز نخوابیدم و با دوستم حرف زدم و گریه کردم
تعبیر این چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من همین الان از خواب پا شدم تو خواب دیدم که دختری که عاشقشم و کم کم دارم بهش میرسن خبر میگش بهم رسیده تعبیرش چیه؟ من از دیشب خیلی نگرانش بودم الانم نمیدونم در چه حالیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. احمد

سلام من دیشب خواب دیدم که پسرعموی من که درحال حاظر زندست ، مرده بودش و جلوی من کفن شده و کلی گریه وزاری میکردم ، و همینطور خانوادش گریه میکردن ، تعیبیر این خواب چیه ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ضاد    احمد

مردن نماد فرصت از دست رفته و بی اثر شدن جریان یا اتفاقیه که شما بهش امیدوار بودید یا برای اون سرمایه گذاری کرده بودید . در این جا ، پسر عموی شما ، سمبل اون اتفاق یا احساسه . در تعبیر این خواب ، معنی اسم پسر عموی شما ، شغلش یا ویژگی هایی که با اومدن اسمش توی ذهن شما تداعی میشه ، در نظر گرفته شده . این خواب از شما میخواد که با بحران ها منطقی برخورد کنید ، و باور داشته باشید که ش****ت ها ، مانع پیشرفت و شروع دوباره ی شما نیستند . همینطور به خودتون اجازه ندید که با ش****ت یا دلسردی ، از ادامه دادن مسیر یا پیگیره اهداف جدید ناامید بشید .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. Sama

خواب دیدم همسرم مرد و بعد از دو روز من رفتم و قبر اورا باز کردم و او زنده بود. بسیار آرام بود فقط تشنه اش بود که یک لیوان آب به او دادم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. دلارام

توروخدا منو کمک کنید الان یک ماهه یک شب در میون خواب میبینم ک یکی از اطرافیانم به طرز فجیهی میمیرن و من میبینم جسدشون رو دیگه خسته شدم از این خواب ها چندبارم خواب دیدم دندونم افتاده یا ش****ته یا همش ریخته بشدت ترسو شدم هر شب منتظرم یه فرد جدید توی خواب هام تصادف کنه بمیره یا بسوزه یا تیر بخوره???

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

insert_link

local_library گلی که دوازده سال به خواب می‌رود!

insert_link

local_library love is - يك خواب شريكي خوشمزه

insert_link

local_library love is - با يك بوسه زيبا از خواب