clear
library_books
تعبیر خواب - حرف م
event

تعبیر خواب میوه - میوه ها

برچسب ها style

description توضیحات

حضرت دانيال گويد: 

هر ميوه در باغ، اگر به وقت خورد، دليل كه به قدر آن مال جمع كند.

اگر بي وقت ميوه خورد، دليل كه مالش تلف شود وبدان هر ميوه كه به خواب بيند تاويل آن به درخت آن ميوه بازگردد يعني اگر درخت به تاويل نيك بود دليل نيكي است.

اگر بد بود، تاويل بد است و ديدن ميوه هاي ترش به خواب، دليل غم و اندوه است و ديدن ميوه هاي نارسيده، دليل بر مال حرام است.

اگر  بيند كه ميوه هاي تابستان به زمين مي خورد، دليل بيماري بود.

محمدبن سيرين گويد:

 هر ميوه كه در خواب تر و شيرين بود ديدن آن، دليل منفعت بود وقتي كه بخورد.

اگر بيند از درختي چيد، دليل كه به قدر ميوه مال يابد. اگر بيند ميوه از درخت پيش او افتاد دليل كه مال بي رنج حاصل كند.

انگور، آلو، سيب، گلابي و غيره اما اگر در خواب سبدي ميوه ديديد بي آن که تشخيص دهيد چه نوع ميوه اي است نعمت و خير و برکت است چه شما به ديگري بدهيد يا از کسي بگيريد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: 

ديدن ميوه فروش در خواب چون ميوه خوش طعم بود و فروشد، دليل مضرت است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

ديدن ميوه به طور عام در خواب خير و برکت و نعمت است ولي ميوه ها يک تعبير خاصي دارند که در جاي خود نوشته شده مثل

انگور، آلو، سيب، گلابي و غيره اما اگر در خواب سبدي ميوه ديديد بي آن که تشخيص دهيد چه نوع ميوه اي است نعمت  و خير و

برکت است چه شما به ديگري بدهيد يا از کسي بگيريد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

میوه

بر روي يک درخت : خوش يمني

ميوه چيده شده : پاياني خوش براي يک محاکمه

ميوه ترش مزه : بدبختي

ميوه شيرين : ثروت

ميوه به مقدار بسيار زياد : پروژه هاي موفق

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن ميوه روزي حلال بود

تعبیر ,زردآلو انار ,انجیر ,گیلاس ,آناناس ,آلو ,سیب ,میوه, باغ میوه ,میوه فروشی را نیز ببینید. 

نظرات (65)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

تعبیر خوابتون بد نیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم یک پرتقال دارم و اونو پوست میکنم و نصفشو به پسر داییم میدم و نصف دیگرشو خودم میخورم
ممنون میشم تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

باسلام خدمت خانم سپیده شماخواب خوبی ندیده ایدمتاسفانه شماپسر دایی خودتان رو دوست داریدامادرپی اشتباهی او ازشمارانده خاهدشدوبدنبال نیمه گم شده خودخاهدرفت.موئیدباشید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام. من خواب دیدم با خانواده داییم اینا توی یه باغ هستیم همه نوع درخت میوه بود اکثرا همه سیب میخوردن- من یه درخت گلابی دیدم چون گلابیهاش کوچک بودن نچیدم زیر درخت یه گلابی دیدم بزرگ بود برداشتم اونو خوردم زیاد شیرین نبود ولی خیلی آبدار بود طوریکه آب از دستم میچکید. در ضمن به یه شاخه این درخت موز پیوند زده بودن و موزها رسیده بودن. لطفا میشه تعبیرشو بفرمایین. من متاهل هستم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

با پسر داییتون ازدواج میکنین....

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

سلام. با عرض خسته نباشيد به همه دوستان.
خانم بهناز ببخشيدا ولي خواب شما خواب معمولي نبوده خواب اشفته بوده آخه موز كجا گلابي و سيب كجا ؟!!!!!!!! احتمالا شب زيادي شام خورده بوديد !!!!!!! اين تنها و بهترين تعبير ممكنه. .
با تشك

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من در خواب ديدم كة لا سرم را رو شانةهاى كسي كذاشتة بودم و در ماشين حركت ميكردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من در خواب دیدم که دو تا خوشه انگور شرابی رنگ که مبوه فروش داد میزد نبات نبات به قیمت 1000 تومان خریدم لطفا تعبیر نماید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم درحیاط داییم ی درخت بسیار بزرگ موز است ک داییم ی نوز را چید نصفش خراب بود نصف دیگرش ب من دادا ممنون میشم تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام. من نزدیکی های صبح در خانه مان چند جعبه هلو درشت و صورتی رنگ دیدم، تعبیرش چیه؟ ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام. من و همسرم هلو را از باغ زیبا چیدیم و خوردیم تعبیرش چیه؟متشکرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.من خواب دیدم از یه درخت خیلی بزرگ و سبز پر انبه که مال من بود 2تا انبه بزرگ چیدم ولی و به دوستی دادم که الان باهاش قطع ارتباطم.یکیش ابی رنگ بود اول دادم و دیگری خیلی رسیده بود بعد دادم.
لطفا جواب بدین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم یه پرتقال جلومه خیلی زشت و بدمزه بود همشم میگفتم چقد بده چقد تلخه.تعبیر که نمیکنید اقلا هم دردی کنین!!!!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

باسلام سیمین خانم پرتغال شیرین باشد وبفصلش خوب است اماچون رنگ پوست آن زرداست دلیل بیماری و اندوه میباشدالبته درصورتی ک بفصلش خاب ندیده باشید.خیراست ان شا اله

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

باسلام سیمین خانم پرتغال شیرین باشد وبفصلش خوب است اماچون رنگ پوست آن زرداست دلیل بیماری و اندوه میباشدالبته درصورتی ک بفصلش خاب ندیده باشید.خیراست ان شا اله

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام، من خواب دیدم که دارم از توی یه کوچه رد میشم یه خونه قدیمی توش پر از درخت و پر از میوه است در زدم من برم براشون بچینم که یک پیرزن مهربون ولی ناتوان درب رو باز کرد به من گفت بیا میوه هارو بچین منم رفتم اول درخت توت سفید بود پر از توت همه رسیده و همه بزرگ وابدار کلی چیدم نگام به درخت انار افتاد پر از انار همه بزرگه بزرگ و ابدار که یکمیشم از بس رسیده بود ریخته بود زمین ن کلی میوه چیدم کلی میوه های بزرگ و ابدار هر چی میچیدم تموم نمیشد انگار بهش اضافه میشد.لطفا تعبیر کنید. ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

درخت هلو بامیوه های زیادوبدون برگ

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دوستم که در شرف ایجاد رابطه کاری باهم هستیم به دفتر من می آید من هم سر اسیمه تهیه و تدارک میوه را کردم بعد از آمدن دوستم و صحبت با او به او میوه تارف کردم او هم موز برداشت و وقتی می خواست بخورد من از خواب پریدم
در ضمن رتبه او در کار از من بیشتر است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دوستم که در شرف ایجاد رابطه کاری باهم هستیم به دفتر من می آید من هم سر اسیمه تهیه و تدارک میوه را کردم بعد از آمدن دوستم و صحبت با او به او میوه تارف کردم او هم موز برداشت و وقتی می خواست بخورد من از خواب پریدم
در ضمن رتبه او در کار از من بیشتر است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم از یک میوه فروش پیر دو هندوانه و فلفل دلمه سبز خریدم تعبیر آن چیست ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که داشتم وارد یه قبرستان می شدم ابتدای راه ورودی به قبرستان یه درخت کنار بود که من ازش چیدم و خوردم و بعد وارد قبرستان شدم میشه بگید تعبیرش چی میشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خسته نباشید/خواب دیدم خودم وشوهرم درحال چیدن میوه ی کنار(میوه ی درخت صدرکه شبیه زالزالک است)میباشیم وهرمیوه ای من میچینم سالم نیست وشکافی روی خودش دارد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
خواب دیدم درختان زردآلو که کلی میوه دارند و پدرم که در قید حیات است از جیبش یک زردآلو بزرگ و نرس به من داد که بخورم
با تشکر
موسی خانی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم از درختی بزرگ که از یک خانه به بیرون زده لیموی سبز و سیب سفید شیرین میچینم و از صاحب خانه هم اجازه چیدن آن را گرفته ام.لطفا تعبیر کنید..

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم يك پرتقال بزرگ رو رنده ميكنم و تو ى اون پرتقال يك پرتقال ديگه بود اونم رنده كردم تو ى اونم يك پرتقال ديگه بود جمعا سه پرتقال

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم به شاخه درختی بزرگ دو میوه انگور و خیار با کیفیت است و من از هر دو چیدم. ممنون می‌شوم تعبیر نمایید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خوردحندوانه دربوستان

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام'''خواب دیدم که یه خانه دارم واز جلوی در خانه ام یه سطل است که از آن چند پرتقال خوشمزه برداشتم ورفتم روی تختخوابم شروع کردم به بریدن و خوردن و به پدر دختری که میخوامش قبلش تعارفش کردم ولی نگرفت ولی بعداز کمی خوردن به خودم اومدم و :-)
تعارفش کردم این بار گرفت واو هم مشغول شد'''ممنون میشوم تعبیرش کنین'''

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم جاری من یک شاخه بسیار پر میوه از زرد الو پایین اورد و من با اجازه ی صاحب باغ یک زرد الو بسیار رسیده را چیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من دیشب خواب دیدم که با مامانم و داداشم رفتیم شب خونه دوستمون و شب میخوایم اونجا بخوابیم بعد پسرشونم بود و همون پسری که تو واقعیت من دوسش دارم بعد من یه شال حریر سرم بود و مامانم با بابام تلفنی حرف میزد و میگفت که سارا شال حریر سرشه و اینا بعد میوه اووردن برامون و یادم نیست که خوردم یا نه ولی یادمه با دختر عموی اون پسره پوستای خیار و پرتقال رو میریختیم توی یه کارتن که بندازیم بیرون.بعد دیگه نمیدونم چی شد که با ناراحتی برگشتیم خونمون.خیلی واجبه ممنون میشم جواب بدید چون بار اولیم بود جای دیشب که خوابیده بودم و نیت کرده بودم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.
من10روز پیش شلمچه بودم بار اولم بود که رفتم.دیشب بدون اینکه به فکرش باشم خواب دیدم دوباره اونجام و شلمچه و قسمت عملیات فتح المبین کنارهم بودن،برای ع**** انداختن رو یه بلندی رفتم که اونجامنطقه ممنوعه بود که هنوز پا****ازی نشده،دیدم کلی درخت میوه اونجاس و یکی بهم میگفت اینجا یه قطعه از بهشته،منم بی توجه به مین رو یه سکو که خیلی قشنگ بود رفتم وشروع به چیدن میوه های سیب،گلابی،پرتقا ل،پسته کردم کناردرختا یه دیواری با شیشه بود که یه جاهایی از شیشه سوراخ بود و توش میوه و سبزیجات بودیه گوجه کشیدم بیرون که دیدم کپک زده و چون ترسیدم ****ایی که اونجان و شهدا سردشون نشه دوباره گذاشتمش سرجاش و از خواب پریدم.
ممنون میشم تعبیرش کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام تعبیر پرتقال چی میشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم از درخت پرتقال دو پرتقال چیدم یکی رو خوردم خیلی خوشمزه رسیده بود تعبیرش چی میشه خیلی نگرانم.خواهشا جواب بدین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم یه دوستم (مرد) و منو از اتاقی خارج کرد و به پذیرایی بزرگی رفتیم که مردان زیادی بودند اما ****ی نگاهم نمیکرد از پذیرایی به بیرون رفتیم انجا سرسبز بود و با گونی خیار می اورند و دوستم از ان خیار خورد اما من فقط نگاه میکردم
تعبیر کنید ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام و خسته نباشید
من یه خوابی دیدم لطفا راهنمایی بفرمائید
خواب دیدم از درختی پرتقال می چینم و یه سبد پر هم چیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من یه شب خواب دیدم که از باغ بغل خونمون که مال عمومه دوتا شلیل پخته و دوتا خیار قلمی چیدم و اوردم خونه قایم کردم وشب بعد دوباره خواب دیدم دوتا سیب قرمز باز هم از همونجا چیدم و اوردم خونه قایم کردم به همراه دو زنجیر طلا ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خخواب دیدم که زیر درخت گوجه سبز ایستاده ا م و دستهایم را باز کرد ه ام و میوه ها به دست ها یم مریزد و من هم میگذارم در جیب هایم تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام
من خواب دیدم با چند تا از فامیلامون داشتیم زالزالک جم میکردیم زالزالک ها رنگشون کم رنگ بود یعنی سبز بودن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام. خواب من اینگونه بود که بدون دلیل اقدام به خرید 7 تا 8 هندوانه کردم که خیلی هم عجله داشتم. بلافاصله آنهارا در داخل کوچه جلوی درمان بریدم چون نگران بودم. همه آنها قرمز بود و عالی به نظر میرسید ولی به هیچ وجه خوشمزه نبودند. و اینکه هر کدام را که چک میکردم در جاهای مختلف میگذاشتم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که در خانه ای صمیمی از دست ****ی که دوستش دارم یک سطل انجیر گرفتم لطفا تعبیرکنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که یک دیوار خیلی بلند از هندوانه های سبز و براق و باز نشده جلوی راهم بود طوری که راه بسته شده بود خواهشا هر چه زود تر پاسخ دهید . با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب ديدم به همرا نامزدم تو يه باغيم و به كمك اون از درخت بالا رفتم و دو كيسه پر ميوه چيدم ميوه هايي كه برا همين فصل بود يا نارنگي يا ليمو دقيق نميدونم. ممنون ميشم برام تعبير كنيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم به تمامی گی میوه میدهم لطفان تعبرکنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خراب ديدم تو يه ميدوني خيلي بزرك هستيم تو كشور خارج جشن بود همه ميوه از هم برت ميكردن جون مسافت ما دور بود به ما نميرسيدبايان جشن خودم با كيفم رفتم هلو ابدار و درشت و برتقال خيلي درشت جمع كردم كزاشتم تو كيفم ( ده روز بيش مسافرت دبي بودم و باردارم و سه روزه بابا بزركم فوت شده) ممنون ميشم خابمو تعبير كنين .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام من خواب دیدم همراه ****ی که چند وقتیه ازش جدا شدم تو یه باغیم زیر یه درخت گرفوروت.میوه هاش خیلی خیلی خیلی درشت و رسیده هستن.من ٢تاشو چیدم.تعبییرش چی میشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام.دیشب خواب دیدم با مادرم و پسری ک دوسش دارم و مادرش تو ماشین هستیم.و پسره برام ی هلو بزرگ و شیرین نصف کرد و داد تا بخورم و هم من و هم خودش میخوریم.لطفا تعبیرش کنید.ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام.من خواب دیدم که تو۱ خونه درخت موز هست وکلی موز روی درخته وقتی من خواستم از موزها بچینم وبخورم میمون ها باهام درگیر شدن ومن مجبور شدم فرار کنم.لطفا تعبیرش رو بهم بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم با دوتا بچه زالزالک میخورم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که یک درخت خیلی خیلی بزرگ است و روی شلخه های آن پر از هندوانه است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که زنم چند نوع میوه گیلاس زردآلو و طالبی را توی یه سبد خریده بود دوست داشت من نبینم اما من دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
خسته نباشید

تو حیاط خونه مادربزرگ من یه درخت انجیر خیلی بزرگ و قدیمی هستش که من تو خواب دیدم از در حیاط میرم تو و درخت انجیرو میبینم که انجیراش خیلی خوب رسیده و درخت خیلی سر حال و شادابه و چون درخت خونهمادربزرگم خیلی پیر شده تعجب کردم از این شادابی و طراوتش ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواهرم در خواب دیده که دست مادرشوهرم یک نهال سبز و زیبا است و از او درخواست کرده که آن را به خواهرم بدهد ولی او گفته این نهال گیلاس است و مال مادرشوهرم است و نمیتواند آن را به خواهرم بدهد تعبیر این خواب چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خانم هستم و متاهل خواب دیدم از یه درخت پربار نارنگی میچیدم و به بقیه میدادم تعبیرش چیه؟مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

مادرم درخواب درخت خرمالو داخل حیاط منزلمان را دیده که دارای شاخ وبرگ ومیوه های سبز ونرسیده ای ولی خوش رنگ وپر میوه ای بوده است لطفا تعببر ان را بگویید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام. من به یکی علاقمند بودم، توی خواب دیدم که از من خرمالو می خواست، لطفا راهنمایی کنید که چه تعبیری داره تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من کارمندم خواب دیدم سر کار تو کیفم انار و سیب قرمزو هلو یه بسته سبزی ک کمی زرد بود داشتم از هر کدوم یکی رو به مافوقم دادم تو خواب...تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من کارمندم خواب دیدم سر کار تو کیفم انار و سیب قرمزو هلو یه بسته سبزی ک کمی زرد بود داشتم از هر کدوم یکی رو به مافوقم دادم تو خواب...تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام..من و همسرم در حال جدايي هستيم امشب خواب ديدم رفتم به خونم سر بزنم و وسايلم جمع كنم در يخچال باز كردم يه ظرف درااااز و باريك خربزه و هندوانه و طالبي چيدهرشده بود پشت هم و يه ظرف دراز و بازيك ديگهشيريني كه من از خربزه و شيريني خوردم..با توجه به اينكه فصل خربزه نيست تعبير چيه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم تو يه باغه پرتقال نارنگيم پره درخت و درختا ميوه دارن دياد ولي همشون سبزن و اونايي كه زمينن كپك زدن و روي درخت نارنگي كه كپك زده بود و نرم بود من خوردم دقيق يادم نيست بد بود مدش ولي خوابه بدي بود
تعبيرش بده؟؟؟!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. مهراوه

سلام وقت همه دوستان به خیر بنده دیشب خواب دیدم مشمای خیلی بزرگی زالزالک را روی چیزی گذاشتم همین یادم هست اگر ****ی تعبیرشو بلده ممنون میشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. negar

با سلام تعبیر خواب اینکه از مرده چیزی بگیریم چیه؟ خواب دیدم پدربزرگم وارد حیاط شدن و بسیار خوش تیپ هم بودن و با اینکه کلی آدم تو حیاط بود اومدن سمت من بغلم کردن و خیلی بهم محبت کردن و گفتن عزیزم تو با اینکه خرگوش سفید دوس داری ولی الان خرگوش ندارم که بهت بدم بعد باز بغلم کردن و از درخت خشکیده ی انار حیاط یک موز چیدن و بهم دادن بعدم خدافظي کردن و رفتن من بعد از اینکه بیدار شدم خیلی از دلتنگيشون اومدم بیرون لطفا واسم تعبیر کنید منتظرم سپاس فراوان دوستان مهربون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. negar

تعبیر میخوام

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. الی

سلام وقت بخیر من دیشب خواب دیدم که وقتی توی خواب از خواب بیدار شدم بغلم یه پرتقال بیش از حد بزرگ ۲،۳برابر هندونه پیشمه وشروع کردم به پوس کندنش تا بخورم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. فرهاد محمودي

من خواب ديدم ليمو ترش زرد دارم اما از وسط كه بازش كردم كپك زده بود !!!و من ناراحت شدم ظاهرش اما عالي بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. آیسان

سلام من خواب دیدم پدرشوهرم واسمون کلی میوه خریده همشون خوبن فقط هلو ها خیلی بزرگن و. یه کرم بزرگ سفیدم از توی هلو میاد بیرون که شوهرمو پدرم میکشنش

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول