clear
event

تعبیر خواب چراغ - روشنایی

برچسب ها style

description توضیحات

ابراهيم كرماني گويد:

 چراغ در خواب،خادم خانه است و معبران گويند: كدبانوي خانه است.

اگر در خواب بيند كه درخانه او چراغ پاكيزه روشن است. دليل كه كدبانوي خانه زني به صلاح و نيك سيرت است.

اگر بيند چراغ تاريك مي سوخت، دليل است بر رنج كدبانوي خانه يا خادم يا زن.

اگر بيند چراغ فرو مي رود، دليل كه كدبانوي خانه بميرد.

جابرمغربي گويد:

 اگر بيند از آتش زنه چراغ برافروخت، دليل كه اگر زن دارد فرزندش آيد.

اگر غريب است، زن كند يا كنيزك خرد. اگر در سفر غايب دارد به سلامت بازآيد.

اگر بيند در شهر چراغ بسيار است، دليل كه پادشاه ولايت عادل است و قاضي منصف و مردم شهر عشرت و نشاط بسيار است.

 اسماعيل بن اشعث گويد: 

اگر بيند چراغ بسيار در دست داشت، دليل كه او را فرزندي آيد كه عزت و دولت يابد.

اگر بيننده خواب فاسق است، دليل كه به خداي تعالي بازگردد  و توبه كند. اگر مشرك است هدايت يابد.

اگر مسلمان است توفيق طاعت يابد.

اگر بيند چراغ بمرد، دليل كه فرزندش هلاك شود يا عز و دولتش نقصان پذيرد.

اگر بيند در هر دو  دست او چراغ روشن بود، دليل كه مراد دين و دنياي او ساخته شود.

اگر بيند در دست يك چراغ داشت كه در وي دو سوراخ و دو فتيله افروخته است، دليل كه او را دو فرزند نيك است كه به يك شكم آيند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 ديدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است. اول: پادشاه. دوم: قاضي. سوم: فرزند. چهارم: عروسي. پنجم: ولايت. ششم: سراي. هفتم: مهتر. هشتم: شادي. نهم: علم. دهم: توانگري. يازدهم: عيش خوش.  دوازدهم: كنيزك. سيزدهم: منفعت. چهاردهم: آن چه بيند همچنان است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : 

اگر مردي مجرد در خواب ببيند که چراغ افروخته يا چراغي را مي افروزد زني در زندگيش پيدا مي شود يا عاشق مي شود و ازدواج مي کند. افروختن چراغ در خواب نيکو است همين طور است چراغ افروخته در اتاق داشتن و ديدن.

چراغ در خواب بنا به نوشته معبران کهن براي مرد همسر کاردان و عاقل و مدبر است و براي زن شوهري دل سوز و دوستدار و مهربان و علاقه مند به خانه و خانواده چنان چه دختر جواني چراغ  بخصوص چراغ روشن در خواب ببيند خوستگاري مناسب پيدا مي کند. برخي ديگر از معبران نوشته و متذکر شده اند که داشتن چندين چراغ ، وجود چندين فرزند را نويد مي دهد.

لامپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن ريختن در چراغ نفتي نيز خوب است چون تهيه و تدبير کاري است اميد بخش که در آينده شما را به نعمت و رفاه و آسودگي مي رساند.

اگر در خواب ببينيد که چراغي در دست داريد و راه مي رويد نشان آن است که به سفري پر سود مي رويد يا ماموريتي به شما مي دهند که براي شما پيروزي مي آورد و چنان چه تاجر و کاسب باشيد کسبي پرسود خواهيد داشت.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن شمع و چراغ فرزند بود

نظرات (10)

  1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم تو یه اتاق هستم و انواع لوسترهای خوشگل رو رو سقف میبینم تو واقعیت من چنین لوسترهایی ندیدم مثل چراغهای خاص اتاق بچه ها بود به دیگران هم میگفتم ببینین چقدر قشنگه واقعا قشنگ بودن اونا زیاد متوجه نبودن و یکی از ان لوسترها از همه خوشگل تر بود و به نظرم رنگش سبز بود که خیلی نظرم رو جلب کرده بود لطفا تعبیر کنین ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم جراغ اتاقم سوخت بعدش بابام سریع اومد برام عوضش کرد وروشنش کرد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. تعبیر خواب (آرشیو)

چراغ خانه هی خاموش می شد بعد روشن می شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.
خواب دیدم که:
پدرم که به رحمت خدا رفته با چراغ روشنی آمد پیش من و من خوشحال شدم و کنار من خوابید تا مادرم و خواهرم آمدند پدرم فرار کرد سعی کردم مانع شوم که بماند اما رفت بعد از اینکه رفت متوجه شدم چراغ روی زمین افتاده و خاموش شده.
تعبیر این خواب چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. تعبیر خواب (آرشیو)

توی خوابم دیدم توی اتاق تاریک شعم دوستم خاموش شد منم چراغ نفتی خودم دادم ب دوستم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام،خواب دیدم که دارم ازپشت دیواریک ساختمان به سقفش نگاه میکنم وپرازانواع چهلچراغ ولوستروروشنایی بود و بسیاربه نظرم زیبامی آمد،ممنون میشم ****ی تعبیرکنه ❤

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم با دستم نور تولید میکنم خواهشا. تعبیرش بگین
#سعیدشهابی این آیدی اینستا منه لطفا پاسخگو برام بفرستین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم كه پدرم به من گفت لامپ هارو روشن كن كه من ٤ تا لامپ رو ديوار بود كه پريزارو زدم روشن ش اخرين پيريزو كه زدم خاموش بود كامپ انگار سوخته بود تعبيرش چي ميشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. سمی

خواب دیدم خیابونا و جاده ها رو آذین بندی و چراغانی کردن. تعبیرش چی هست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نگار

خواب دیدم درب منزلمون ریسه و چراغ هست مثل خونه ای ک برای عروسیی ریسه میبندن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول