clear
library_books
تعبیر خواب - حرف ک
event

تعبیر خواب کاهو - گیاه کاهو

برچسب ها style

description توضیحات

کاهو

اگر بيند كاهوي شيرين خورد، دليل اندوه است. اگر كاهو تلخ بود، دليل بر زيان بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن کاهو در خواب نشان فرح و خرمي است و خوردن آن کاميابي و تمتع به شرطي که شيرين باشد. کاهويي که به دهان تلخ بيايد يا مزه نامطبوع داشته باشد کسالت و رنج است. چنانچه در خواب ببينيد کاهو را با سکنجبين شيرين مي خوريد نيکو است ولي سکنجبين اگر به ترشي بزند يا خوردن کاهو با سرکه نشان ادبا و بدبختي و غم و رنج است. اگر ببيننده خواب ببيند مزرعه اي کاهو دارد خواب او مي گويد نيکي مي کند و مردم از رادمردي و سخاي او بهره مند مي شوند. درو و جمع آوري کاهو خوب است ولي اگر نفروشيد بهتر از اين است که بفروشيد. چنانچه جمع آوري کاهو به نيت دادن به ديگري باشد انعمام و دستگيري است.

 

1ـ ديدن كاهوهاي پربرگ و سبز در خواب ، علامت آن است كه پس از سردر گمي و پريشاني به ثروت و منفعت دست خواهيد يافت .

2ـ خوردن كاهو در خواب ، نشانة آن است كه در اثر ابتلا به بيماري از دوست خود جدا خواهيد شد .

3ـ اگر زني خواب ببيند كاهو مي كارد ، علامت آن است كه به زودي بيمار خواهد شد .

4ـ جمع آوري كاهو در خواب ، علامت آن است كه حساسيت و حسادت فطري موجب درد و اندوه شما مي گردد

5ـ خريد كاهو در خواب ، علامت آن است كه به طرف انحطاط اخلاقي خود گام خواهيد گذاشت .

// //

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول