clear
library_books
تعبیر خواب - حرف ک
event

تعبیر خواب کلوچه - کیک

برچسب ها style

description توضیحات

1ـ خوردن كلوچه در خواب ، نشانة توفيق بسيار زياد در تمامي كارهايي است كه هم اكنون به آن اشتغال داريد .

2ـ پختن كلوچه در خواب ، نشانة صرفه جويي در امور خانه است .

محمدبن سيرين گويد: 

ديدن كلوچه در خواب، دليل بر عيش خوش بود و مال بسيار. اگر بيند كه كلوچه مي خورد، دليل است مال حاصل كند. اگر بيند كه كلوچه در دهان نهاد و نتوانست بخورد، دليل است مال او از ديگران بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 ديدن كلوچه درخواب بر چهار وجه است. اول: مال حلال. دوم: روزي فراخ. سوم: نعمت بسيار. چهارم: عيش خوش.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

کلوچه در خواب تعبير شيريني ها و ماکولات خوب را دارد و نشان از خير و خوبي و نعمت و برکت است به شرطي که زنجبيل و دارچين و ادويه.از اين قبيل نداشته باشد.

عطر خوب داشتن و بوي خوش از کلوچه استشمام کردن تغييري در تعبير به وجود نمي آورد ولي اگر عطر و بو از زنجبيل و دارچين و ادويه تند و از اين قبيل باشد و تصور وجود چنين چيز هائي در خواب براي شما پيدا شود خوب نيست چون خواب مي  گويد به نعمتي مي رسيد که در پايان غم و اندوه مي آورد و شما را به گريستن وا مي دارد. کلوچه مالي است لقمه اي و بخش شده. مانند پولي که بين چند نفر تقسيم شود و يک بخش از آن را نيز به بيننده خواب اختصاص دهند.

اگر در خواب ديديد چندين کلوچه داريد سهام بيشتري نصيب شما مي شود ولي تغييري در بخش بخش بودن آن نمي دهد.

اگر در خواب ديديد کلوچه مي خوريد خوب است چرا که خوشحال مي شويد و به عيش و شعف مي رسيد.

خريدن و گرفتن و داشتن آن همين تعبير را دارد. اگر ديديد کلوچه داشتيد اما نتوانستيد بخوريد مالي به دست مي آوريد که از گلويتان پائين نمي رود.

اگر در خواب ببينيد کسي کلوچه اي به شما مي دهد شما را به نعمت مي رساند. اگر ديديد کلوچه مي پزيد کاري مفيد انجام مي دهيد.

. تعبیر خواب کیک تولد معبر سوتک

دیدن کیک تولد در خواب ، اشاره به این موضوع دارد که  بهترین آرزوی شما ، پتانسیل تحقق را دارد .

کیک تولد به تنهایی ، نمادی از آرزو های ارزشمند فرد است و در ترکیب با نماد های دیگر خواب، معانی متفاوتی میپذیرد .

از طرفی این خواب، نمادی از رضایت خاطر شخص در مورد شرکت در شادی های جمعی و برقراری تعامل با دیگران است

 

نظرات (5)

  1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام و عرض ادب
با تشکر از سایت خوبتون - اگه تو خواب ببینی به کلوچه پخش میکنی تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام. تعبیر خواب کیک عسلی خوردن چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. تعبیر خواب (آرشیو)

واب دیدم با یه دختر که میشناسمش کنار دریا هستم و کیک میخورم. خیلی خوشمزه بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. تعبیر خواب (آرشیو)

ممنون از توضیحاتتون.خوب بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم بیسکویت خوردم زیاد تعبیرش؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول