clear
library_books
event

فال چوب

برچسب ها style

description توضیحات

فال چوب

تاريخچه فال

فال چگونه پيدا شد ؟

 

بشر از زماني كه خود را شناخت و به اين نكته مهم پي برد كه داراي نيروئي فارق العاده بنام فكر است . و به كمك آن مي تواند بر بسياري از محضلات و مشكلات زندگي خود فائق شود در اين انديشه نيز افتاد كه هر طور كه مي تواند در بهبود اوضاع شخصي و خانوادگي خود بكوشد و در اين تصميم زماني واضح كرد مصمم تر شد كه به تدريج دريافت در زندگي مسايلي هم وجود دارد و پيش مي آيد كه نه قدرت بدني قادر به حل آن است و نه نيروي عقلاني و كلوي و حتي راه هاي خلاف و موذيانه نيز نمي توانند كه بر آن مشكلات پيروز شوند . قرن ها بشر متحدن اوليه با اين مشكلات به طرق مختلف دست و پنجه نرم كرد و در هر مورد نيز شكست خورد تا به تدريج اين فكر براي او پيش آمد كه علاوه بر نيروهاي طبيعي و شناخته شده نيروهاي ديگري نيز ممكن است وجود داشته باشند كه او قادر به شناختن آنها و پيدا كردن راه حلي براي مقابله با آنها نيست و ترس از اين نيروها از همان زمان در مخيلة بشر پيدا شد بشر با دشمن مرئي و موجود هر طور كه بود مقابله مي كرد ولي با دشمني كه نا مرئي و نا معلوم است چگونه مي توانست روبرو شود و بجنگد ؟
بشر متمدن آن روزگار كه به حكم اجبار هنوز به درجة رشد فكري امروز نرسيده بود وقتي مي ديد كه با همه نوع بلاهاي ارضي و سماوس كه بر زندگي او و همنوعان او سبوط مي كند و نازل مي شود مي تواند با همان وسايل اوليه اي كه در اختيار داشت مبارزه كند ولي با آن چيزي كه نمي داند چيست و به چشم و گوش و هوش او نيز نمي آيد نمي دانست چه كند . قرن هاي ديگر بر تمدن بشري گذشت بشر در زمينه هاي مختلف به نيروي همان عادل مميزة او از ديگر جانوران يعني فكر و هوش پيروز بهائي يافت . يكا يك مجهولات بر او علوم شدند . و به خاطر همين كشفيات بود كه در جوامع آن روز اين فكر پيدا شد كه عوامل ناشناخته اي هم كه مانع تحقيق خواسته ها و آرزوهاي بشري مي شوند در شمار همان مجهولات هستند و آنها معلوم شده اند اين مجهول نيز بايد معلوم شود . وقتي كه بزرگترين دانشمندان زمان نيز در راه كشف اين مجهول كه هنوز اسمي هم نداشت درمانده و ناتوان شدند گروهي موقع شناس و فرصت طلب نيز پيدا شدند كه تصميم گرفتند با توجه به ازياد روز افزون كساني كه در زندگي روزمره دچار مسايلي مي شوند كه دو محيطة خود آن مسايل را معلول فعاليتهاي همان موجود يا نيرو يا عامل نا موجود فرض مي كردند درصدد بهره برداري از نيازمندان بر آيند و فال و پيش گويي به اين ترتيب به وجود آمد .
 
ما افراد بشر از مورچه و زنبور كمتر نيستيم شما ببينيد كه يك مورچه براي رسيدن به مقصودي كه دارد چند راه را آزمايش مي كند تا بالاخره موفق شود و موفق هم مي شود توسل به فال و فال بين هم يكي از همان راه ها ( بعدي ) است كه بشر امتحان مي كند شايد او را به مقصود برساند .
 

دلايل رجوع به فالگير به ترتيب اهميت عبارتند از :


1- تفريح و سرگرمي

2- مشكلات خانوادگي و زناشويي

3- مسائل عشقي

4- مشكلات مالي ( بيشتر در مورد آقايان صدق مي كند )

نهايتا" نتيجه اي كه حاصل مي شود اين است كه هر چه از زندگي سنتي فاصله گرفته و به زندگي مدرن نزديك مي شويم كه در آن حرف اول در تمام جوانب زندگي را علم و عقل مي زند ، اين اعتقاد كم رنگ تر شده و تعداد مراجعه افراد كم تر و افراد سعي مي كنند با اتكا به قدرت منطق و خرد خود به جنگ مشكلات بروند نه با تكيه بر نيروهاي مافوق الطبيعه و فال و پيشگويي . 

 


 

فال چوب 

فال چوب يكي از قديمي ترين نوع فال بيني است كه آن را به دانيال نبي و سپس به امام جعفر صادق نسبت ميدهند. براي گرفتن اين فال بايد ابتدا چشمها را بسته و سه نفس عميق بكشيد سپس ذهن و فكرتان را به انچه كه مايليد متمركز كرده و نيت كنيد.آنگاه كليك كنيد و اين عمل را سه بار تكرار كرده و حرف به دست آمده از هر بار را كنار هم بنويسيد سپس از جدول شرح فال خود را مشاهده نماييد

بعد از هر بار كليك، نتيجه را پاك كنيد و بعد براي مرتبه ي بعد كليك كنيد و دقت داشته باشيد كه هر

 بار يكي از چهار حرف - آ ، ب ، ج ، د ، مي آيد

 به ترتيب از سمت راست به چپ ،كليك اول ، دوم ، سوم

 

ا د ا

ا ج ا

ا ب ا

ا ا د

ا ا ج

ا ا ب

ا ا ا

ب د ا

ب ا ا

ب ا ب

ب ب د

ب ب ج

ب ب ا

ب ب ب

ج ا ج

ج د ا

ج ج د

ج ج ب

ج ج ا

ج ب ب

ج د ب

د ب ب

د د ب

د ج ج

د ب ج

د د د

د د ا

د ب د

د ج د د ج ب د ج ا ج ب ج

ب ا د

ا ب ب ا ب ج

د ا ا

ج د د ج د ج ب د ب ب د د ج ب د ج ا ب
ا ج ب د ا ج ب ج ا ا ج د ا د ب ا ب د ب ا ج
ب ج ب ا د ج ب ج د ج ا د د ا ب د د ج ج ا ا
ا د د ج ج ج د ا د د ب ا ب ج ج ا ج ج ج ب ا

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول