قانون اساسی الجزایر

الجزایر (الجزائر به عربی) کشوری است در شمال قاره افریقا، میان مراکش و تونس. پایتختش الجزیره (الجزائر به عربی) نام دارد. مردم الجزایر عرب و بربر هستند، و دین رسمی‌شان اسلام است. مساحت آن ۲۳۸۱۷۴۰ کیلومتر مربع و در آمار سال ۲۰۰۲ جمعیت آن ۳۲۸۱۸۵۰۰ نفر بوده‌است. ۹۹٪ جمعیت آن عرب-بربر بوده و کمتر از ۱٪ اروپایی هستند. زبان رسمی کشور عربی است و زبانهای فرانسوی و بربری نیز کاربرد دارند. ۹۹٪ جمعیت مسلمانان سنی مذهب هستند و بقیه عمدتاً مسیحی و کلیمی.