قانون اساسی اندونزی

جمهوری اندونزی کشوری است مرکب از جزیره‌های بسیار که در مجمع‌الجزایر مالایا
بین هندوچین و استرالیا قرار گرفته‌است. پایتخت آن جاکارتا است.

اندونزی چهارمین کشور پر جمعیت دنیا است و مسلمانان آن از هر کشور دیگری بیشترند.


 

فیلتر
نمایش # 
عنوان
قانون اساسي اندونزي - اصل 1 تا آخر