clear
event

داروهای معالج بواسير يا هموروييد

برچسب ها style

description توضیحات

داروهای معالج بواسير يا هموروييد


نسخه هاي تركيبي

سخه شماره 1- دارو جهت بواسير

پوست سيا توسه           يک قسمت

گياه بومادران                يک قسمت

ريشه شيرين بيان          يک قسمت

ميوه رازيانه                  يک قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

 يک قاشق غذا خوری از داروی فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقی بگذاريد  تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  و روزی دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد  .

نسخه شماره 2- دارو جهت بواسير

گياه فرنجمشک             سه قسمت

گياه بومادران                سه قسمت

گل هميشه بهار             پنج قسمت

برگ سنا                       ده قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

 يک قاشق غذا خوری از داروی فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقی بگذاريد  تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  و روزی سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد  .

نسخه شماره 3- دارو جهت بواسير

ريشه گل قاصدک          دو قسمت

ريشه کاسنی              يک قسمت

ريشه زرشک              دو قسمت

ريشه شيرين بيان        پنج قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

 يک قاشق غذا خوری از داروی فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقی بگذاريد  تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  و روزی دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد  .

نسخه شماره 4- دارو جهت بواسير

هليله کابلی                  30 گرم

هليله سياه                   30 گرم

بليله                            30 گرم

آمله                            30 گرم

مقل ارزق                     30 گرم

عسل                         650 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

 دانه ها را کوبيده با عسل مخلوط كرده و بصورت حب ( به اندازه يک نخود )  دراوريد روزی 6 حب هر بار دو حب يک ساعت بعد از غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 5- دارو جهت بواسير

هليله کابلی                 30 گرم

بليله                            30 گرم

مقل ارزق                    100 گرم

عسل                         500 گرم

روغن بادام شيرين        100 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقل ارزق را در آب گرم حل كرده و با عسل مخلوط کنيد . سپس داروهای ديگر را کوبيده و الک كرده و توسط روغن بادام  شيرين چرب نموده و در خاتمه با عسل و مقل ارزق مخلوط كرده و روزانه 15 گرم ميل کنيد .

نسخه شماره 6- دارو جهت بواسير

مقل ارزق               100 گرم

فلوس خيار شنبر      100 گرم

هليله کابلی           50گرم

بليله                     30 گرم

آمله                       30گرم

افتيمون                  30 گرم

اسطوخودوس         30 گرم

عسل                  1000 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

 مقل ارزق و فلوس خيار شنبر را در آب گرم حل كرده و سپس بقيه داروها را کوبيده و الک كرده و با روغن بادام شيرين چرب نموده و در خاتمه تمامی داروها را با عسل مخلوط كرده و روزانه به مقدر 10تا 15 گرم ميل کنيد .

نسخه شماره 7- داروی ضد خونريزی

مر (مرمکی )               يک قسمت

اقاقيا                          يک قسمت

بذرالبنج                     يک قسمت

صمغ عربی                 يک قسمت

برنج بوداده شده          یک قسمت

آب برگ مورد              مقدر کافی

طرز تهيه و روش استعمال :

 داروها را کوبيده و با آب مورد مخلوط و بصورت شياف درآورده سپس اين شياف را جهت قطع خون مقعد که خواه از بواسير و خواه از اسهال باشد مورد استفاده قرار می دهند .

نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1- دارو ی ضد دردهای بواسير

                       دارو : برگ بارهنگ ( Plantago major)

مقدر مصرف :  بصورت ضماد در موضع استعمال شود .

نسخه شماره 2-

                       دارو : هليله کابلی  ( Terminalia chebula)

مقدر مصرف :  5 گرم  ( یک قاشق مربا خوری )

طرز تهيه : مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد روزی 2 مرتبه با مقدری آب گرم يا شير ميل کنيد

نسخه شماره 3- داروی ضد معالج بواسير

                       دارو : روغن زيتون ( Olea europea)

مقدر و روش مصرف : 50 گرم روزی سه مرتبه هر مرتبه دو قاشق غذا خوری بعد از هر غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 4-

                       دارو : تمام گياه شاهتره  ( Fumaria species)

مقدر و روش مصرف :  بصورت ضماد در موضع استعمال شود .

 

نسخه شماره 5-

                       دارو : تخم شنبليله  ( Trigonella foenum - graecum)

مقدر و روش مصرف :  به مقدر 60 تا 120 گرم تخم نيمکوب شنبليله را در چهار تا پنج ليوان آب جوش ريخته ، مدت 5 دقيقه آنرا بجوشانيد و پس از صاف كردن و ولرم شدن آنرا به بيمار تنقيه کنيد .

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library هنگام خشک کردن موها با حوله يا شانه

insert_link

local_library هماهنگ کردن اندازه لب و يا فرم دادن به آ

insert_link

local_library هماهنگ کردن اندازه لب و يا فرم دادن به آ

insert_link

local_library love is - فكر نكنيد كه بچه دختره يا پسر