event

رازهاي عشق - روز بيست و سوم

برچسب ها style

description توضیحات

راز عشق در این است که
 محبت تان را بسط دهید تا تبدیل به عشق واقعی
میان دو انسان شود
سپس آن عشق را که دست پرورده پروردگار است
بسط دهید تا بشریت و کل مخلوقات را در بر گیرد .

چو دي ز عشق من آگه شد و شناخت مرا          به اولين نگه از شرم آب ساخت مرا