clear
event

شل سيلور استاين - پارو بزن ! پارو بزن!

برچسب ها style

description توضیحات

پارو بزن ! پارو بزن ! پارو بزن !

 پارو بزن ! پارو بزن ! پارو بزن !

پارو بزن ، پارو بزن قایقت را

به آرامی ، در مسیر رئد خانه

شاد و بی خیال

که زندگی رؤیایی بیش نیست .

پارو بزن !  پارو بزن قایقت را

از میان فاضلاب های سمی

 شاد و بی خیال

با لبخند .

پارو بزن قایقت را

به آرامی ، در مسیر رود خانه

و به مواد شیمیایی که آب را به رنگ سبز در می آورند ،

 نگاه کن .

پارو بزن ، پارو بزن قایقت را

از میان روغن های ریخته

شاد و بی خیال

به راستی خوش نمی گذرد ؟

پاروبزن ،  پارو بزن قایقت را

با آرامی ، در مسیر لجن زار

وبه ماهی های کوچک

که می میرند و روی آب شناور می مانند ، نگاه کن .

پارو می زنیم ، پارو ، پارو ، پارو !

شاد و بی خیال ،

از میان روغن های ریخته

لاستیک های کهنه ،

مفتول های زنگ زده

قوطی های آبجو ،

ظرف های کیک

فنجان های پلاستیکی و

ورقه های آلومینیومی .

ما فقط پارو می زنیم ، پارو می زنیم قایقمان را

به آرامی ، از میان پلیدی ها .

وهیچ کس ، هیچ کس ، هیچ کس ، هیچ کس

حتی ذره ای به ای موضوع اهمیت نمی دهد .

پاروبزن ،  پارو بزن قایقت را

به آرامی در مسیر رود خانه 

شاد و بی خیال

که زندگی رؤیایی بیش نیست .

 

 ROW, ROW, ROW

Row, row, row your boat

  Gently down the stream

  Merrily, merrily, merrily, merrily

  Life is but a dream

  Oh, row, row, row your boat

 Through the toxic waste

 Merrily, merrily, merrily with

 A smile upon your face

 Oh, row, row, row your boat

 Gently down the stream

 Overlook the chemicals

 That turn the water green

 Oh, row, row, row your boat

Through the oil spill

 Merrily, merrily, merrily, merrily

 Isn't it a thrill?

 Oh, row, row, row your boat

 Gently through the slime

 Overlook the little fish

 A floatin' up and dyin'

 We're paddling, paddling, paddling, paddling

 Merrily through the oil

 And the old rubber tires and the sharp rusty wires

 And the beer cans and cake pans

 Condoms and spray cans

 Styrofoam cups and aluminum foil

 We just row, row, row our boat

 Gently through the muck

 Nobody, nobody, nobody, nobody,

 Nobody gives a damn

 Oh, row, row, row your boat

  Gently down the stream

 Merrily, merrily, merrily, merrily

 Life is but a dream

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول