clear
event

انواع مردان

برچسب ها style

description توضیحات

مردان زئوسی : قدرت طلب ، مبصرها ، مدیران و روسا ، انتقامهای سخت در برابر خیانت ، زود تشکیل خانواده میدهند ، رفتار تملک آمیز در روابط عاطفی


مردان پوزیدون : عاطفی ، کینه و عشق ، اهل احساسات شدید


مردان هادس (هیدز) : مردانی منزوی ، جرات ابراز وجود ندارند ، قدرت شهود اتفاقات قبل از وقوع ، وابستگی عاطفیمردان هرمس : خدایان مکالمه و مذاکره ، استاد دروغ و تزویر، دروغهای دلنشین ، تو دل برو برای بسیاری از زنان ، ناتوان در ارتباط عاطفی عمیق


مردان آپولویی : نظم ، پیشرفت اجتماعی ، معاونین و وزرا ، روابط عاطفی فرموله ، ناتوانی در درک زنان
مردان هفائستوس : مردانی خلاق اما زخم خورده از والدین یا اجتماع ، ترس ابراز وجود علیرغم قدرتهای شگرف درونی ، حسود و مچ گیر


مردان دیونوسوس : خدای مستی و شراب ، مردانی بسیار جذاب برای زنان ، عاشق رقص و موزیک و و تجربه های خطرناک دارو و مخدر


مردان آرس : خدای جنگ ، مردانی که با قدرت فیزیکی خود با اتفاقات ارتباط میزنند. نیروی عظیم درونی که ناگهان بالا میزند و مرد را منفجر میکند

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library بخور دادن پوست و انواع آن

insert_link

local_library آشنايي با انواع کرمها

insert_link

local_library معرفی انواع پرده و چگونگی به كاربردن آنه

insert_link

local_library طریقه ساخت انواع شمع های ساده