clear
event

معمايي که تنها 2% افراد قادر به حل آن هستند

برچسب ها style

description توضیحات

 

 

آلبرت انيشتن اين معما را در قرن نوزدهم ميلادي نوشت، به گفته وي 98% از مردم جهان نمي توانند اين معما را حل کنند. شماچطور؟ آيا شما در زمره دو درصد افراد باهوش در دنيا هستيد؟ پس مساله زير را حل کنيد و دريابيد در ميان افراد باهوش جهان قرار داريد يا خير! هيچگونه کلک و حقه اي در اين مساله وجود ندارد، و تنها منطق محض مي تواند شما را به جواب برساند .
-1 در خياباني، پنج خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد .
-2 در هر يک از اين خانه ها يک نفر با مليتي متفاوت از ديگران زندگي مي کند .
-3 اين پنج صاحبخانه هر کدام نوشيدني متفاوت مينوشند، سيگار متفاوت مي کشند و حيوان خانگي متفاوت نگهداري مي کنند. سئوال : کداميک از آنها در خانه، ماهي نگه مي دارد؟
راهنمايي :
-1 مرد انگليسي در خانه قرمز زندگي مي کند .
-2 مرد سوئدي، يک سگ دارد .
-3مرد دانمارکي چاي مي نوشد .
-4 خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفيد قرار دارد .
-5صاحبخانه خانه سبز، قهوه مينوشد .
-6شخصي که سيگار Pall Mall مي کشد پرنده پرورش مي دهد .
-7صاحب خانه زرد، سيگار Dunhill مي کشد .
-8مردي که در خانه وسطي زندگي ميکند، شير مينوشد .
-9 مرد نروژي، در اولين خانه زندگي مي کند .
-10مردي که سيگار Blends مي کشد در کنار مردي که گربه نگه مي دارد زندگي مي کند .
-11 مردي که اسب نگهداري مي کند، کنار مردي که سيگار Dunhill مي کشد زندگي مي کند .
-12مردي که سيگار Blue Master مي کشد، آبجو مي نوشد .
-13مرد آلماني سيگار Prince ميکشد .
-14 مرد نروژي کنار خانه آبي زندگي مي کند .
-15 مردي که سيگار Blendss ميکشد همسايه اي دارد که آب مي نوشد

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - مبحثی در شناخت تمرکز و تربی

insert_link

local_library براي تست رنگ رژ لب آن را ...

insert_link

local_library بخارهايي که پوست را جوان‌مي‌کند

insert_link

local_library هنگام رژ زدن، رژي را انتخاب کنيد که ...