clear
event

برسنگ چشم او ... هوشنگ ابتهاج

برچسب ها style

description توضیحات

بر سنگ چشم او

 بر سر گوری که روزی بود آتشگاه عشق من 
 وز لهیب آرزویی روشن و خوش تاب 
شعله می افراشت 
وینک از خاکستری پوشیده 
 کز وی جز خموشی چشم نتوان داشت
می چکد اشک نگاهم تلخ 
می چکد اشک نگاهم نیز در آن جام زهرآگین 
کز شرنگ بوسه لبریز است 
وز فسونی تازه می خواند مرا هر دم که 
 بازآ این چه پرهیز است 
وز نهیب گور سرد چشم او 
کاندر آن هر گونه امیدی فرو مرده ست 
پای واپس می نهم 
 بی نیاز بوسه ای پرشور 
کز فریبی تازه می رقصد در آن لبخند 
بی نیاز از خنده ای دلبند 
کز فسونی تازه می جوشد در آن آواز
 می چکد اشک نگاهم باز 
بر سر گوری که روزی بود آتشگاه عشق من 
 وینک از خاکستر اندوه پوشیده ست 
 در میان این خموش آباد بی حاصل 
 در سکوت چیره این شام بی فرجام
می چکد اشک نگاهم بر مزار دل 
 می سراید قصه درد مرا با سنگ چشم او 
با غمی کاندر دلم زد چنگ 
 وز پلاس هستی ام بگسیخت تار و پود 
می رود می گویمش بدرود 
وز نگاه خسته و پژمرده چون مهتاب پاییز ملال انگیز 
می گذارم بر مزار آرزوهایم گلی ویران 
یادگار آن امید گم شده آن عشق یادآویز

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library براي تست رنگ رژ لب آن را ...

insert_link

local_library باعث درخشندگي چشم ها می شود

insert_link

local_library هنگام رژ زدن، رژي را انتخاب کنيد که ...

insert_link

local_library تصاویرگریم: آرایش قدم به قدم سایه چشم