clear
event

بر سواد سنگفرش راه ... هوشنگ ابتهاج

برچسب ها style

description توضیحات

بر سواد سنگ فرش راه

 با تمام خشم خویش
با تمام نفرت دیوانه وار خویش
می کشم فریاد 
 ای جلاد 
ننگت باد 
آه هنگامی که یک انسان 
می کشد انسان دیگر را 
 می کشد در خویشتن 
انسان بودن را 
بشنو ای جلاد 
 می رسد آخر 
روز دیگرگون
 روز کیفر 
 روز کین خواهی
 روز بار آوردن این شوره زار خون 
زیر این باران خونین 
 سبز خواهد گشت بذر کین 
وین کویر خشک 
بارور خواهد شد از گلهای نفرین 
 آه هنگامی که خون از خشم سرکش
در تنور قلبها می گیرد آتش
برق سرنیزه چه ناچیزست 
و خروش خلق
هنگامی که می پیچد 
چون طنین رعد از آفاق تا آفاق 
 چه دلاویزست 
 بشنو ای جلاد 
 می خروشد حشم در شیپور 
می کوبد غضب بر طبل 
هر طرف سر می کشد عصیان 
و درون بستر خونین خشم خلق 
زاده میشود طوفان 
بشنو ای جلاد 
و مپوشان چهره با دستان خون آلود 
می شناسندت به صد نقش و نشان مردم 
می درخشد زیر برق چکمه های تو 
لکه های خون دامنگیر 
و به کوه و دشت پیچیده ست 
نام ننگین تو با هر مرده باد خلق کیفرخواه
و به جا مانده ست از خون شهیدان 
 برسواد سنگ فرش راه 
 نقش یک فریاد : ای جلاد ننگت باد

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library اثرات وضو بر چاکراها

insert_link

local_library راه هایی برای کنترل خشم!

insert_link

local_library انرژی چیست و چرا بر روی مراکز انرژی ما(چ

insert_link

local_library آموزش مطالعه - تمرکز از راه ذکر و عرفان