ديدن جواهر در خواب ، نشانة كسب ثروت و خوشيهاي فراوان است .

 

2ـ استفاده از جواهرات براي تزيين خود در خواب ، نشانة آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهيد يافت .

 

3ـ اگر خواب ببينيد ديگران دست بند يا انگشتري جواهر نشان دارند ، نشانة آن است كه شما به مقامي متمايز با مقام دوستان خود دست خواهيد يافت .

 

4ـ ديدن لباسهاي جواهر نشان در خواب ، علامت آن است كه خوش اقبالي بي نظيري به شما رو مي آورد .

 

5ـ اگر خواب ببينيد جواهر به شما ارث رسيده است ، علامت آن است كه در زندگي به موفقيت چشمگيري دست خواهيد يافت .

 

6ـ اگر خواب ببينيد به كسي جواهر مي دهيد ، نشانة آن است كه اگر هشيار نباشيد حادثة خطرنا شماكي را تهديد خواهد كرد  .

 

7ـ اگر دختري خواب ببيند از كسي جواهر مي گيرد ، علامت آن است كه با همسري دلخواه ازدواج خواهد كرد .

اما اگر در خواب جواهري را گم كند ، نشانة آن است كه مردي او را با تملق و دروغ فريب مي دهد .

 

8ـ پيدا كردن جواهر در خواب ، نشانة پيشرفت سريع و درخشان در كارهاي مورد علاقه است .

 

9ـ اگر خواب ببينيد جواهري مي خريد ، علامت آن است كه در كارها بخصوص در مسايل عاطفي همواره موفق خواهيد بود .

8ـ پيدا كردن جواهر در خواب ، نشانة پيشرفت سريع و درخشان در كارهاي مورد علاقه است .

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن جواهر ومانند آن سود زياد بدست آيد

لوک اويتنهاو مي گويد :

جواهرات

آنها را ستايش کردن : ورشکستگي

کادو گرفتن آن : اطراف شما پر از آدمهاي خائن است

خريدن آن : بدبختي

جواهري بر دست يا گردن داشت : کادوي زيبايي دريافت خواهيد کرد

داشتن جواهرات بسيار زياد : آينده اي کامياب

تعبیر زیورآلات را بخوانید.

تعبیر خواب جواهرات معبر سوتک


سمبل جواهرات در خواب ، بخش هایی عمیق از شخصیت افراد را بازگو میکند . ویژگی هایی که به صورت شخصیت و رفتار شخص شناخته شده است .


دیدن انواع جواهرات(انگشتر، گوشواره، گردنبند و ....) ساخته شده از انواع فلزات (طلا ، نقره ، برنز...) به همراه انواع سنگ های زینتی (الماس، زمرد، یاقوت و ....) ویژگی های متنوعی را شرح میدهد .


این خواب میتواند اعتبار شخصی شما و جایگاهی که برای خود قائل هستید را بازگو کند .
جواهرات در خواب ، به ثروت های روحی و معنوی فرد اشاره دارد .
جواهرات در دنیای واقعی ، وسیله ای برای آراستن و جلب توجه است . به همین ترتیب در رویا ، اشاره به ویژگی های مثبت و ارزشمندی دارد که فرد را زیبا تر جلوه میدهد .
این خواب میتواند از ارزش و احترام و مهارت های شما خبر دهد ، که شما در حال حاضر از آنها آگاهی ندارید .
جواهرات میتواند اشاره به استعداد های پنهان و کشف نشده ی شما باشد . در صورت دیدن این خواب ، به تشریح ویژگی های جواهر بپردازید . این جواهر به زینت کدام عضو از بدن شما میپردازد ؟ چه رنگ ها و ویژگی هایی دارد ؟ تا چه حد ارزشمند است ؟
در هنگام دیدن رویا ، چه احساسی نسبت به آن جواهر داشتید ؟ آیا از ارزش واقعی این ظرفیت وجودی آگاهی دارید ؟
اگر در رویا ، جواهری را هدیه بگیرید ، اشاره به ویژگی خاصی دارد که دیگران برای شما به ارمغان می آورند . چه کسی این هدیه را به شما میدهد ؟ خود او نیز دارای این ویژگی است و میتواند بر شما تاثیر بگذارد .
در صورت دیدن این رویا ، ویژگی خاص آن شخصیت و جواهر را جست و جو کنید . احساس شما هنگام گرفتن هدیه نیز اهمیت دارد .
دریافت سنگ ماه تولد، و هدیه گرفتن جواهری به مناسبت تولد ، بیانگر شخصی است که برای شما احساس تولدی دوباره و شروعی جدید را تجلی می بخشد .
جواهرات یادآور ویژگی ها و اعتقادات و توانایی های فرد برای کمک رسانی به دیگران و رفع مشکلات است .
اگر به اثر شفابخشی سنگ ها معتقد باشید ، دیدن سنگ های قیمتی اشاره به بعدی از شخصیت شما دارد که پتانسیل رفع بخشی از مشکلات روحی و معنوی را دارد .
تعبیر خواب جعبه ی جواهرات
دیدن جعبه ی جواهرات ، به ویژگی ها و توانایی های پنهان و کشف نشده ی شما که غالبا با ارزش و گرانبها هستند اشاره دارد .
این خواب اشاره به فردی دارد که ویژگی های مثبت و ارزشمند خود را به دلایل گوناگون پنهان کرده و مانع از بروزشان می شود .
همچنین میتواند اشاره به عنصر و استعدادی ارزشمند در قلب و روح شما باشد که شناختی در مورد آن ندارید .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب لاک پشت

1ـ ديدن لاك پشت در خواب ، علامت آن است كه واقعه اي باعث مي گردد شرايط

تعبیر خواب کوزه

1ـ ديدن كوزة خالي در خواب ، علامت فقر و پريشاني است . 2ـ ديدن كوزه هاي

تعبیر خواب اسارتگاه

1ـ ديدن اسارتگاه در خواب ، علامت آن است كه به بدبختي دجار خواهيد شد .

loading...

راهنمای خرید

loading...