clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
library_books
تعبیر خواب - حرف ج
event

تعبیر خواب جواهر

taymaz

local_post_office t.nikjoo@gmail.com
مدیریت سایت

ديدن جواهر در خواب ، نشانة كسب ثروت و خوشيهاي فراوان است .

 

2ـ استفاده از جواهرات براي تزيين خود در خواب ، نشانة آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهيد يافت .

 

3ـ اگر خواب ببينيد ديگران دست بند يا انگشتري جواهر نشان دارند ، نشانة آن است كه شما به مقامي متمايز با مقام دوستان خود دست خواهيد يافت .

 

4ـ ديدن لباسهاي جواهر نشان در خواب ، علامت آن است كه خوش اقبالي بي نظيري به شما رو مي آورد .

 

5ـ اگر خواب ببينيد جواهر به شما ارث رسيده است ، علامت آن است كه در زندگي به موفقيت چشمگيري دست خواهيد يافت .

 

6ـ اگر خواب ببينيد به كسي جواهر مي دهيد ، نشانة آن است كه اگر هشيار نباشيد حادثة خطرنا شماكي را تهديد خواهد كرد  .

 

7ـ اگر دختري خواب ببيند از كسي جواهر مي گيرد ، علامت آن است كه با همسري دلخواه ازدواج خواهد كرد .

اما اگر در خواب جواهري را گم كند ، نشانة آن است كه مردي او را با تملق و دروغ فريب مي دهد .

 

8ـ پيدا كردن جواهر در خواب ، نشانة پيشرفت سريع و درخشان در كارهاي مورد علاقه است .

 

9ـ اگر خواب ببينيد جواهري مي خريد ، علامت آن است كه در كارها بخصوص در مسايل عاطفي همواره موفق خواهيد بود .

8ـ پيدا كردن جواهر در خواب ، نشانة پيشرفت سريع و درخشان در كارهاي مورد علاقه است .

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن جواهر ومانند آن سود زياد بدست آيد

لوک اويتنهاو مي گويد :

جواهرات

آنها را ستايش کردن : ورشکستگي

کادو گرفتن آن : اطراف شما پر از آدمهاي خائن است

خريدن آن : بدبختي

جواهري بر دست يا گردن داشت : کادوي زيبايي دريافت خواهيد کرد

داشتن جواهرات بسيار زياد : آينده اي کامياب

تعبیر زیورآلات را بخوانید.

تعبیر خواب جواهرات معبر سوتک


سمبل جواهرات در خواب ، بخش هایی عمیق از شخصیت افراد را بازگو میکند . ویژگی هایی که به صورت شخصیت و رفتار شخص شناخته شده است .


دیدن انواع جواهرات(انگشتر، گوشواره، گردنبند و ....) ساخته شده از انواع فلزات (طلا ، نقره ، برنز...) به همراه انواع سنگ های زینتی (الماس، زمرد، یاقوت و ....) ویژگی های متنوعی را شرح میدهد .


این خواب میتواند اعتبار شخصی شما و جایگاهی که برای خود قائل هستید را بازگو کند .
جواهرات در خواب ، به ثروت های روحی و معنوی فرد اشاره دارد .
جواهرات در دنیای واقعی ، وسیله ای برای آراستن و جلب توجه است . به همین ترتیب در رویا ، اشاره به ویژگی های مثبت و ارزشمندی دارد که فرد را زیبا تر جلوه میدهد .
این خواب میتواند از ارزش و احترام و مهارت های شما خبر دهد ، که شما در حال حاضر از آنها آگاهی ندارید .
جواهرات میتواند اشاره به استعداد های پنهان و کشف نشده ی شما باشد . در صورت دیدن این خواب ، به تشریح ویژگی های جواهر بپردازید . این جواهر به زینت کدام عضو از بدن شما میپردازد ؟ چه رنگ ها و ویژگی هایی دارد ؟ تا چه حد ارزشمند است ؟
در هنگام دیدن رویا ، چه احساسی نسبت به آن جواهر داشتید ؟ آیا از ارزش واقعی این ظرفیت وجودی آگاهی دارید ؟
اگر در رویا ، جواهری را هدیه بگیرید ، اشاره به ویژگی خاصی دارد که دیگران برای شما به ارمغان می آورند . چه کسی این هدیه را به شما میدهد ؟ خود او نیز دارای این ویژگی است و میتواند بر شما تاثیر بگذارد .
در صورت دیدن این رویا ، ویژگی خاص آن شخصیت و جواهر را جست و جو کنید . احساس شما هنگام گرفتن هدیه نیز اهمیت دارد .
دریافت سنگ ماه تولد، و هدیه گرفتن جواهری به مناسبت تولد ، بیانگر شخصی است که برای شما احساس تولدی دوباره و شروعی جدید را تجلی می بخشد .
جواهرات یادآور ویژگی ها و اعتقادات و توانایی های فرد برای کمک رسانی به دیگران و رفع مشکلات است .
اگر به اثر شفابخشی سنگ ها معتقد باشید ، دیدن سنگ های قیمتی اشاره به بعدی از شخصیت شما دارد که پتانسیل رفع بخشی از مشکلات روحی و معنوی را دارد .
تعبیر خواب جعبه ی جواهرات
دیدن جعبه ی جواهرات ، به ویژگی ها و توانایی های پنهان و کشف نشده ی شما که غالبا با ارزش و گرانبها هستند اشاره دارد .
این خواب اشاره به فردی دارد که ویژگی های مثبت و ارزشمند خود را به دلایل گوناگون پنهان کرده و مانع از بروزشان می شود .
همچنین میتواند اشاره به عنصر و استعدادی ارزشمند در قلب و روح شما باشد که شناختی در مورد آن ندارید .

برچسب ها style

description توضیحات بیشتر

ديدن جواهر در خواب ، نشانة كسب ثروت و خوشيهاي فراوان است .

 

2ـ استفاده از جواهرات براي تزيين خود در خواب ، نشانة آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهيد يافت .

 

3ـ اگر خواب ببينيد ديگران دست بند يا انگشتري جواهر نشان دارند ، نشانة آن است كه شما به مقامي متمايز با مقام دوستان خود دست خواهيد يافت .

 

4ـ ديدن لباسهاي جواهر نشان در خواب ، علامت آن است كه خوش اقبالي بي نظيري به شما رو مي آورد .

 

5ـ اگر خواب ببينيد جواهر به شما ارث رسيده است ، علامت آن است كه در زندگي به موفقيت چشمگيري دست خواهيد يافت .

 

6ـ اگر خواب ببينيد به كسي جواهر مي دهيد ، نشانة آن است كه اگر هشيار نباشيد حادثة خطرنا شماكي را تهديد خواهد كرد  .

 

7ـ اگر دختري خواب ببيند از كسي جواهر مي گيرد ، علامت آن است كه با همسري دلخواه ازدواج خواهد كرد .

اما اگر در خواب جواهري را گم كند ، نشانة آن است كه مردي او را با تملق و دروغ فريب مي دهد .

 

8ـ پيدا كردن جواهر در خواب ، نشانة پيشرفت سريع و درخشان در كارهاي مورد علاقه است .

 

9ـ اگر خواب ببينيد جواهري مي خريد ، علامت آن است كه در كارها بخصوص در مسايل عاطفي همواره موفق خواهيد بود .

8ـ پيدا كردن جواهر در خواب ، نشانة پيشرفت سريع و درخشان در كارهاي مورد علاقه است .

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن جواهر ومانند آن سود زياد بدست آيد

لوک اويتنهاو مي گويد :

جواهرات

آنها را ستايش کردن : ورشکستگي

کادو گرفتن آن : اطراف شما پر از آدمهاي خائن است

خريدن آن : بدبختي

جواهري بر دست يا گردن داشت : کادوي زيبايي دريافت خواهيد کرد

داشتن جواهرات بسيار زياد : آينده اي کامياب

تعبیر زیورآلات را بخوانید.

تعبیر خواب جواهرات معبر سوتک


سمبل جواهرات در خواب ، بخش هایی عمیق از شخصیت افراد را بازگو میکند . ویژگی هایی که به صورت شخصیت و رفتار شخص شناخته شده است .


دیدن انواع جواهرات(انگشتر، گوشواره، گردنبند و ....) ساخته شده از انواع فلزات (طلا ، نقره ، برنز...) به همراه انواع سنگ های زینتی (الماس، زمرد، یاقوت و ....) ویژگی های متنوعی را شرح میدهد .


این خواب میتواند اعتبار شخصی شما و جایگاهی که برای خود قائل هستید را بازگو کند .
جواهرات در خواب ، به ثروت های روحی و معنوی فرد اشاره دارد .
جواهرات در دنیای واقعی ، وسیله ای برای آراستن و جلب توجه است . به همین ترتیب در رویا ، اشاره به ویژگی های مثبت و ارزشمندی دارد که فرد را زیبا تر جلوه میدهد .
این خواب میتواند از ارزش و احترام و مهارت های شما خبر دهد ، که شما در حال حاضر از آنها آگاهی ندارید .
جواهرات میتواند اشاره به استعداد های پنهان و کشف نشده ی شما باشد . در صورت دیدن این خواب ، به تشریح ویژگی های جواهر بپردازید . این جواهر به زینت کدام عضو از بدن شما میپردازد ؟ چه رنگ ها و ویژگی هایی دارد ؟ تا چه حد ارزشمند است ؟
در هنگام دیدن رویا ، چه احساسی نسبت به آن جواهر داشتید ؟ آیا از ارزش واقعی این ظرفیت وجودی آگاهی دارید ؟
اگر در رویا ، جواهری را هدیه بگیرید ، اشاره به ویژگی خاصی دارد که دیگران برای شما به ارمغان می آورند . چه کسی این هدیه را به شما میدهد ؟ خود او نیز دارای این ویژگی است و میتواند بر شما تاثیر بگذارد .
در صورت دیدن این رویا ، ویژگی خاص آن شخصیت و جواهر را جست و جو کنید . احساس شما هنگام گرفتن هدیه نیز اهمیت دارد .
دریافت سنگ ماه تولد، و هدیه گرفتن جواهری به مناسبت تولد ، بیانگر شخصی است که برای شما احساس تولدی دوباره و شروعی جدید را تجلی می بخشد .
جواهرات یادآور ویژگی ها و اعتقادات و توانایی های فرد برای کمک رسانی به دیگران و رفع مشکلات است .
اگر به اثر شفابخشی سنگ ها معتقد باشید ، دیدن سنگ های قیمتی اشاره به بعدی از شخصیت شما دارد که پتانسیل رفع بخشی از مشکلات روحی و معنوی را دارد .
تعبیر خواب جعبه ی جواهرات
دیدن جعبه ی جواهرات ، به ویژگی ها و توانایی های پنهان و کشف نشده ی شما که غالبا با ارزش و گرانبها هستند اشاره دارد .
این خواب اشاره به فردی دارد که ویژگی های مثبت و ارزشمند خود را به دلایل گوناگون پنهان کرده و مانع از بروزشان می شود .
همچنین میتواند اشاره به عنصر و استعدادی ارزشمند در قلب و روح شما باشد که شناختی در مورد آن ندارید .

movie_creation رسانه

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (3)

  1. نظرات آرشیو

من در خواب دیدم انگشتر جواهر نکین آبیو صورتی دارم و ناگهان در دستهای من متلاشی شدو خیلی گریه کردم لطفا" تعبیر آن را بگویید ممنون میشوم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

man khab didam ye alame jawaher daram mamanam hamsho baram kharide bod to ye jabe bod hame hame kaf karde bodan

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

من درخواب دیدم جواهری زیبا درخشان در مشهد پیدا کردم که ****انی خواستند از من بدزدند ولی موفق نشدن وقتی به خانه و شهر خویش برگشتم مادرم که سالها پیش فوت شده آنجا بود جواهر را که دید گفت این 320 قیراط است و از اول مال تو بوده است ریشه از خانواده دارد مواظبش باش و بعد اورا به زیارت بردم لطف کنید تعبیرش را بگویید درضمن مادرم بسیار جوان و شاداب بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

دوشنبه، 20 دی 1395
insert_link

local_library گلی که دوازده سال به خواب می‌رود!

سه شنبه، 21 دی 1395
insert_link

local_library love is - يك خواب شريكي خوشمزه

پنج شنبه، 23 دی 1395
insert_link

local_library love is - با يك بوسه زيبا از خواب

پنج شنبه، 23 دی 1395