شنيدن زمزمة دريا با ساحل در خواب ، نشانة‌آن است كه زندگي اي ملال آور و بي ثمر را سپري خواهيد ساخت ،

زندگي اي تهي از عشق و محبت .

نشانه آرزو های بی ثمر

2ـ ديدن دريا در خواب ، نشانة آرزوهاي بي ثمر است .

 

3ـ اگر زني خواب ببيند با همسر خود در دريا شنا مي كند ، نشانة آن است كه به نخستين آرزوهاي خود دست مي يابد .

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن آب دريا فراخي روزي بود

تعبیردریانورد و یا دزد دریایی وکف دریا یا مسافرت در دریا  را بخوانید.

معبر سوتک

دریا در رویا، نماد پر قدرت و قابل توجهیست که آکنده از نقاط ناشناخته است .

پیچیدگی های دریا و از جهتی در بر گرفتن جانداران و گیاهان مختلف، محیطی مشابه جامعه ای که فرد در آن زندگی میکند را تجسم می بخشد .


دیدن دریا ، چه در حالت طوفانی و چه در حالت آرام، خبر از حالات درونی شما می دهد .


برای مثال جزر و مد یا سونامی ، نشان دهنده ی غرق شدن و دست و پا زدن در افکار و احساساتی است که شما را در زندگی واقعی دچار ترس کرده است . مثل گیر کردن در پیچ و خم ها و استرس های روزمره .


اگر در رویا ببینید که در ساحل ایستاده اید و به آب نگاه میکنید ، یعنی برای خودکاوی (بررسی دقیق احساسات و انگیزه های خود) آماده شده اید .


این خواب میتواند درباره ی چالش جدید شما در زندگی خبر دهد . به طوری که در قلمرو دریای ناخودآگاهتان ، برای خودشناسی تلاش میکنید .

اگر در حین شنا در دریا یا اقیانوس ، حرکاتی راحت و آرام دارید ، احتمالا کاوش درونی برای شما به آسانی صورت میگیرد .


شنا در اقیانوس یا دریا


اگر در خواب، شنا کردن در اعماق دریا را ببینید ، یعنی در ناخودآگاهتان کاوش میکنید. نوعی روانکاوی درونی انجام میدهید و دستخوش تغییرات درونی میشوید .


اگر در رویا، در سطح دریا بمانید ، و تمایلی به شنا کردن و رفتن به اعماق آب ها را نداشته باشید ، یعنی از رو به رو شدن با ضمیر و احساسات واقعی تان واهمه دارید.


هنگام رو به رو شدن با سمبل دریا، به این موضوع توجه کنید که تمایلی به شنا در شما وجود دارد ؟

شنا در رویا، برای شما سخت است یا آسان ؟


اگر در حین شنا، حرکاتی راحت و آرام دارید ، احتمالا کاوش درونی برای شما به آسانی صورت میگیرد .

اگر تقلا میکنید یعنی خاطراتی را کشف میکنید که مواجهه با آن ها یا قبول و اعتراف آنها، دشوار به نظر می رسد .


فرو رفتن و غرق شدن در اقیانوس یا دریا


غرق شدن یا فرو رفتن در دریا، نمادی از غرق شدن در خاطرات و احساساتی است که در کاوش درونی خود کشف کرده اید. خاطرات و اقدامات سرکوب شده ی خود را خیلی سریع آشکار میکنید .

در این مواقع آستانه ی صبر و تحمل خود را بالا ببرید .

در صورت تکرار این نوع خواب، به روانپزشک یا مشاور درمانی مراجعه کنید .


غرش شدن یا فرو رفتن همچنین میتواند پیامد مشکلات مالی یا دیگر مشکلات زندگی باشد که اعتماد به نفس شما را مختل کرده است .

در این مواقع ممکن است عاملی خارجی جلوی پیشرفت و ابتکار شما را سد کرده باشد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب جهود شدن

محمد بن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند جهود شد، دليل كه بر راه بدعت

تعبیر خواب آراستن

1ـ اگر خواب ببينيد براي جشن جايي را با گلهاي رنگارنگ مي آراييد ، نشانة

چطور خواب بهتری داشته باشیم؟

استراحت مناسب در طول شب می تواند عادتهای روزانه و رژیم غذایی شما را تغ

loading...

راهنمای خرید

loading...