clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
library_books
تعبیر خواب - حرف د
event

تعبیر خواب دریا

taymaz

local_post_office t.nikjoo@gmail.com
مدیریت سایت

 شنيدن زمزمة دريا با ساحل در خواب ، نشانة‌آن است كه زندگي اي ملال آور و بي ثمر را سپري خواهيد ساخت ،

زندگي اي تهي از عشق و محبت .

نشانه آرزو های بی ثمر

2ـ ديدن دريا در خواب ، نشانة آرزوهاي بي ثمر است .

 

3ـ اگر زني خواب ببيند با همسر خود در دريا شنا مي كند ، نشانة آن است كه به نخستين آرزوهاي خود دست مي يابد .

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن آب دريا فراخي روزي بود

تعبیردریانورد و یا دزد دریایی وکف دریا یا مسافرت در دریا  را بخوانید.

معبر سوتک

دریا در رویا، نماد پر قدرت و قابل توجهیست که آکنده از نقاط ناشناخته است .

پیچیدگی های دریا و از جهتی در بر گرفتن جانداران و گیاهان مختلف، محیطی مشابه جامعه ای که فرد در آن زندگی میکند را تجسم می بخشد .


دیدن دریا ، چه در حالت طوفانی و چه در حالت آرام، خبر از حالات درونی شما می دهد .


برای مثال جزر و مد یا سونامی ، نشان دهنده ی غرق شدن و دست و پا زدن در افکار و احساساتی است که شما را در زندگی واقعی دچار ترس کرده است . مثل گیر کردن در پیچ و خم ها و استرس های روزمره .


اگر در رویا ببینید که در ساحل ایستاده اید و به آب نگاه میکنید ، یعنی برای خودکاوی (بررسی دقیق احساسات و انگیزه های خود) آماده شده اید .


این خواب میتواند درباره ی چالش جدید شما در زندگی خبر دهد . به طوری که در قلمرو دریای ناخودآگاهتان ، برای خودشناسی تلاش میکنید .

اگر در حین شنا در دریا یا اقیانوس ، حرکاتی راحت و آرام دارید ، احتمالا کاوش درونی برای شما به آسانی صورت میگیرد .


شنا در اقیانوس یا دریا


اگر در خواب، شنا کردن در اعماق دریا را ببینید ، یعنی در ناخودآگاهتان کاوش میکنید. نوعی روانکاوی درونی انجام میدهید و دستخوش تغییرات درونی میشوید .


اگر در رویا، در سطح دریا بمانید ، و تمایلی به شنا کردن و رفتن به اعماق آب ها را نداشته باشید ، یعنی از رو به رو شدن با ضمیر و احساسات واقعی تان واهمه دارید.


هنگام رو به رو شدن با سمبل دریا، به این موضوع توجه کنید که تمایلی به شنا در شما وجود دارد ؟

شنا در رویا، برای شما سخت است یا آسان ؟


اگر در حین شنا، حرکاتی راحت و آرام دارید ، احتمالا کاوش درونی برای شما به آسانی صورت میگیرد .

اگر تقلا میکنید یعنی خاطراتی را کشف میکنید که مواجهه با آن ها یا قبول و اعتراف آنها، دشوار به نظر می رسد .


فرو رفتن و غرق شدن در اقیانوس یا دریا


غرق شدن یا فرو رفتن در دریا، نمادی از غرق شدن در خاطرات و احساساتی است که در کاوش درونی خود کشف کرده اید. خاطرات و اقدامات سرکوب شده ی خود را خیلی سریع آشکار میکنید .

در این مواقع آستانه ی صبر و تحمل خود را بالا ببرید .

در صورت تکرار این نوع خواب، به روانپزشک یا مشاور درمانی مراجعه کنید .


غرش شدن یا فرو رفتن همچنین میتواند پیامد مشکلات مالی یا دیگر مشکلات زندگی باشد که اعتماد به نفس شما را مختل کرده است .

در این مواقع ممکن است عاملی خارجی جلوی پیشرفت و ابتکار شما را سد کرده باشد .

برچسب ها style

description توضیحات بیشتر

 شنيدن زمزمة دريا با ساحل در خواب ، نشانة‌آن است كه زندگي اي ملال آور و بي ثمر را سپري خواهيد ساخت ،

زندگي اي تهي از عشق و محبت .

نشانه آرزو های بی ثمر

2ـ ديدن دريا در خواب ، نشانة آرزوهاي بي ثمر است .

 

3ـ اگر زني خواب ببيند با همسر خود در دريا شنا مي كند ، نشانة آن است كه به نخستين آرزوهاي خود دست مي يابد .

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن آب دريا فراخي روزي بود

تعبیردریانورد و یا دزد دریایی وکف دریا یا مسافرت در دریا  را بخوانید.

معبر سوتک

دریا در رویا، نماد پر قدرت و قابل توجهیست که آکنده از نقاط ناشناخته است .

پیچیدگی های دریا و از جهتی در بر گرفتن جانداران و گیاهان مختلف، محیطی مشابه جامعه ای که فرد در آن زندگی میکند را تجسم می بخشد .


دیدن دریا ، چه در حالت طوفانی و چه در حالت آرام، خبر از حالات درونی شما می دهد .


برای مثال جزر و مد یا سونامی ، نشان دهنده ی غرق شدن و دست و پا زدن در افکار و احساساتی است که شما را در زندگی واقعی دچار ترس کرده است . مثل گیر کردن در پیچ و خم ها و استرس های روزمره .


اگر در رویا ببینید که در ساحل ایستاده اید و به آب نگاه میکنید ، یعنی برای خودکاوی (بررسی دقیق احساسات و انگیزه های خود) آماده شده اید .


این خواب میتواند درباره ی چالش جدید شما در زندگی خبر دهد . به طوری که در قلمرو دریای ناخودآگاهتان ، برای خودشناسی تلاش میکنید .

اگر در حین شنا در دریا یا اقیانوس ، حرکاتی راحت و آرام دارید ، احتمالا کاوش درونی برای شما به آسانی صورت میگیرد .


شنا در اقیانوس یا دریا


اگر در خواب، شنا کردن در اعماق دریا را ببینید ، یعنی در ناخودآگاهتان کاوش میکنید. نوعی روانکاوی درونی انجام میدهید و دستخوش تغییرات درونی میشوید .


اگر در رویا، در سطح دریا بمانید ، و تمایلی به شنا کردن و رفتن به اعماق آب ها را نداشته باشید ، یعنی از رو به رو شدن با ضمیر و احساسات واقعی تان واهمه دارید.


هنگام رو به رو شدن با سمبل دریا، به این موضوع توجه کنید که تمایلی به شنا در شما وجود دارد ؟

شنا در رویا، برای شما سخت است یا آسان ؟


اگر در حین شنا، حرکاتی راحت و آرام دارید ، احتمالا کاوش درونی برای شما به آسانی صورت میگیرد .

اگر تقلا میکنید یعنی خاطراتی را کشف میکنید که مواجهه با آن ها یا قبول و اعتراف آنها، دشوار به نظر می رسد .


فرو رفتن و غرق شدن در اقیانوس یا دریا


غرق شدن یا فرو رفتن در دریا، نمادی از غرق شدن در خاطرات و احساساتی است که در کاوش درونی خود کشف کرده اید. خاطرات و اقدامات سرکوب شده ی خود را خیلی سریع آشکار میکنید .

در این مواقع آستانه ی صبر و تحمل خود را بالا ببرید .

در صورت تکرار این نوع خواب، به روانپزشک یا مشاور درمانی مراجعه کنید .


غرش شدن یا فرو رفتن همچنین میتواند پیامد مشکلات مالی یا دیگر مشکلات زندگی باشد که اعتماد به نفس شما را مختل کرده است .

در این مواقع ممکن است عاملی خارجی جلوی پیشرفت و ابتکار شما را سد کرده باشد .

movie_creation رسانه

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (75)

 1. نظرات آرشیو

سلام
خواب دیدم روبروی دریا ایستادم. و موج های خیلی بلندی به طرفم میاد. و لی من اذیت نمی شدم.و موجهای دریا می ریخت رو سرم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

از آتش دوزخ در امانی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم چادری سفید روی سرم هست و روبروی دریای آرومی نشستم و عده ای پسر که اونها رو میشناختم پشت سرم هستن.خیلی احساس سبکی میکردم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

باسلام،
خواب دیدم میرم توی ساحل که بروم توی دریا خیلی هم ذوق دارم که بروم توی دریا ولی میبینم دریا جلوش بسته است و نمیتوانم کمی ناراحت میشم ولی یکدفعه یادم میاد که برای رسیدن به دریا یک راه دیگه هم وجود دارد ، سریع شروع میکنم به دویدن ؛ پاهام بدون کفش و جوراب است و راهی هم که دارم میدوم پر از سنگریزه و خارک است ولی اصلا" ناراحتم نمیکنه وقتی به اون طرف میرسم توی یک تراس که خیلی بزرگ با منظره چشم اندازی خیلی زیبا از دریا وجود دارد که خیلی دور است ، باخودم میگم اصلا" به دریا نمیتوانم برسم ولی یدفعه میبینم درکنار آنجا یک چمنزار و تپه بسیار قشنگی از چمن و سبزه است ، بعد با خودم میگم دریا را ولش کن میروم روی این چمنها لذت میبرم
لطفا" تعبیر خواب من چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

درخواب دیدم درروی دریا باسرعت بسیارزیادراه میروم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

khab didam labe sahel daram mahi migiram mahiyaye kuchuliu va rangi raftam jolotar ke dashtam ghargh mishodam

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من مدتهاست گاهی اوقات در زندگیم خواب دریا را میبینم که خشمگین هست آمده داخل شهر وخانه های که در کنار دریا قرار داشتند ویران کرده انقدر خشمگین من در خونه خودم پشت در خشمگینی دریا را نسبت به خودم دارم میبینم لطفا کمکم کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من مدت 6ماه است که یه ماه درمیون وبعضی موقع شایدهم بیشتر خواب طغیان دریا رو میبینم من وخانواده هم خیلی ترس داریم حتی بیدارمیشوم از دریا میترسم ودر ذهنم فکر میکنم ودر سری اخردرخانه ام بودیم که دریا طغیان کرد ومااماده برای مردن بودیم که بازهم مثل همیشه نجات یافتیم لطفا جوابم روبدید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من مريم هستم اين دو يا سومين باره كه خواب ميبينم دريا خيلي طوفانيه و كلي ترسيدم و أمواج به شكل سونامي داره مياد سمت ما و من تلاش ميكنم خانوادم رو نجات بدم يا فرار ميكنيم يا جايي پناه ميگيريم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

من فکر میکنم خواب شما نشان از نا ارومی درونتان است وانگار از موردی ترس داریداز مسئله ای فرار میکنید ودر این میان این خطر رو برای خانوادتان هم حس میکنید بهترین کار حل کردن این مسئله است تا روحتان ارام بگیرد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
خواب ديدم در دريا توي قايق با جند نفري نشستم وهيچگدام از آنها را نمي شناسم . از توي دريا سگي وحشي بيرون آمد آن چند نفر با چاقويشان سگ را كشتندو به دريا انداختند . سپس موج دريا جسد سگ را دوباره به قايق انداخت و جسد سگ شروع كرد به بزرگ شدن و از خواب بيدار شدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در خواب دیدم اتاقم دریا شده ومن وقتی پا گذاشتم به دریا کم مونده بود که منو غرق کنه اما از یه سبزه ای که در دریا بود با دستهام گرفتم و نجات پیدا کردم تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد
بارگذاری بیشتر ...

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

دوشنبه، 20 دی 1395
insert_link

local_library گلی که دوازده سال به خواب می‌رود!

سه شنبه، 21 دی 1395
insert_link

local_library love is - يك خواب شريكي خوشمزه

پنج شنبه، 23 دی 1395
insert_link

local_library love is - با يك بوسه زيبا از خواب

پنج شنبه، 23 دی 1395