1ـ شنيدن زمزمة دريا با ساحل در خواب ، نشانة‌آن است كه زندگي اي ملال آور و بي ثمر را سپري خواهيد ساخت ، زندگي اي تهي از عشق و محبت .

2ـ ديدن دريا در خواب ، نشانة آرزوهاي بي ثمر است .

3ـ اگر زني خواب ببيند با همسر خود در دريا شنا مي كند ، نشانة آن است كه به نخستين آرزوهاي خود دست مي يابد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب اسلحه - سلاح

يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن شمشير کارد وسلاح قوت بوي رسد  

تعبیر خواب انتخابات

اگر خواب ببينيد در انتخابات شركت كرده ايد ، نشانة آن است كه در مباحثي

تعبیر خواب دندان پزشک

1ـ اگر خواب ببينيد دندانپزشكي روي شما كار مي كند ، نشانة آن است كه به

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...