1ـ اگر در خواب خود را برهنه ببينيد ، علامت آن است كه به اعمال رسوايي آور تن خواهيد داد .

2ـ اگر ديگران را در خواب عريان ببينيد ، نشانة آن است كه افرادي مكار شما را تشويق مي كنند تا وظايف اصلي خود را از ياد ببريد .

3ـ اگر در خواب ناگاه متوجه شويد برهنه هستيد و بكوشيد با چيزي خود را بپوشانيد ، علامت آن است كه از عادات ناپسند و لذتهاي نامشروع دست خواهيد كشيد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب لرزیدن

محمدبن سيرين گويد:اگر كسي بيند سر او مي لرزيد، دليل زحمت است. اگر بيند

تعبیر خواب شادمانی - شادی

شادماني 1ـ اگر در خواب ببينيد به خاطر واقعه اي خوشحال و شادما

تعبیر خواب تیروکمان 2

1ـ خواب تيرو كمان ، نشانة آن است كه از عدم توانايي ديگران براي انجام ن

loading...

راهنمای خرید

loading...