1ـ اگر در خواب خود را برهنه ببينيد ، علامت آن است كه به اعمال رسوايي آور تن خواهيد داد .

2ـ اگر ديگران را در خواب عريان ببينيد ، نشانة آن است كه افرادي مكار شما را تشويق مي كنند تا وظايف اصلي خود را از ياد ببريد .

3ـ اگر در خواب ناگاه متوجه شويد برهنه هستيد و بكوشيد با چيزي خود را بپوشانيد ، علامت آن است كه از عادات ناپسند و لذتهاي نامشروع دست خواهيد كشيد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب میوه فروشی

ديدن ميوه فروشي در خواب ، علامت آن است كه براي جبران زيان سخت كار مي

تعبیر خواب شهرستان

اگر به خواب بيند در شهرستاني شد، دليل است دينش قوي شود و عاقبتش محمود

تعبیر خواب آسیابان - آسیابان

آسيابان در خواب، كسي بود كه روزيِ اهل خانه به سبب آن بود كه مي گردد و

loading...

راهنمای خرید

loading...