اگر خواب ببينيد در بيمارستان بستري هستيد ، نشانة آن است كه بايد با دقت و هوشياري از بيماري مسري فرار كنيد . اما اگر خواب ببينيد به بيمارستان مي رويد به قصد ملاقات مريضي بستري ، نشانة آن است كه از حال يكي از نزديكان خبرهاي بدي خواهيد شنيد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب حصار

محمدبن سيرين گويد: اگر ديد به حصاري اندر شد، دليل كه از شر دشمنان ايمن

تعبیر خواب بچه شیطان

1ـ ديدن بچة شيطان و بازيگوش در خواب ، علامت آن است كه براي كسب لذتي زو

تعبیر خواب روزن

منوچهر مطيعي تهراني گويد: روزن اگر به روشنايي باشد خوب است ولي اگر از

loading...

راهنمای خرید

loading...