1ـ ديدن حلزون در حال خزيدن در خواب ، نشانة آن است كه در موقعيت خطرناكي قرار خواهيد گرفت .

2ـ پا نهادن روي حلزون در خواب ، نشانة آن است كه با مردمي بداخلاق معاشرت خواهيد كرد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب بنده

محمدبن سيرين گويد: هر كه بنده نابالغ را به خواب بيند كه بالغ شده است،

تعبیر خواب سیل - 2

اگر خواب ببينيد سيل قسمتي از شهر را نابود ساخته است ، نشانة آن است كه

تعبیر خواب جشن تولد

خواب جشن تولد براي جوانان ، نشانة فقر و تنگدستي است و براي پيرمردان نش

loading...

راهنمای خرید

loading...