ديدن خرس در خواب ، علامت آن است كه در هر كاري كه دنباله رو باشيد ، با شكست مواجه خواهيد شد .

 اگر دختري خواب خرس ببيند ، نشانة آن است كه در رقابت و هم چشمي با ديگري بدبخت و نوميد خواهد شد .

اگر خواب ببينيد خرسي را مي كشيد ، نشانة رهايي از بند گرفتاريهاي قبلي است .

 

اگر دختري خواب خرس ببيند ، نشانة آن است كه در رقابت و هم چشمي با ديگري بدبخت و نوميد خواهد شد .

تعبیر خرس قطبی را اینجا ببینید.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب گرامافون - 2

منوچهر مطيعي تهراني گويد: گرامافون يا گرام انسان پرگو و وراج و مزاحمي

تعبیر خواب بارانداز

منوچهر مطيعي تهراني گويد :بارانداز محوطه اي است از بندر که آنجا بارها

تعبیر خواب ناقوس

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ناف مجراي تغذيه جنين است و جنين تا در شکم ما

loading...

راهنمای خرید

loading...