1ـ ديدن خرس در خواب ، علامت آن است كه در هر كاري كه دنباله رو باشيد ، با شكست مواجه خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد خرسي را مي كشيد ، نشانة رهايي از بند گرفتاريهاي قبلي است .

3ـ اگر دختري خواب خرس ببيند ، نشانة آن است كه در رقابت و هم چشمي با ديگري بدبخت و نوميد خواهد شد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب عرش - اوج

محمدبن سيرين گويد: ديدن عرش درخواب، دليل امري است بزرگ يا مال و خواسته

تعبیر خواب کبوتر - 2

کبوتر محمدبن سيرين گويد: ديدن كبوتر، دليل زن است. اگر بيند كب

تعبیر خواب کوه - 2

کوه حضرت دانيال گويد: اگر كسي درخواب خود را بر سر كوهي بيند،

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...