1ـ ديدن روسري گرانبها در خواب ، نشانة آن است كه در آينده مشهور و موفق مي شويد . 2ـ ديدن روسري كهنه و بي بها در خواب ، علامت آن است كه ناچار ثروت خود را با ديگران مي دهيد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب جفت - زوج

منوچهر مطيعي تهراني گويد :ديدن جفت براي زن و مرد در خواب کاملا متفاو

تعبیر خواب تشک - تعبیر خواب

لوک اويتنهاو مي گويد : تشک : شما خانه خودتان را بنا خواهيد نمود   1

تعبیر خواب نوشتن - نوشته

1ـ اگر خواب ببينيد چيزي مي نويسيد ، علامت آن است كه مرتكب اشتباهي مي ش

loading...

راهنمای خرید

loading...