1ـ ديدن روسري گرانبها در خواب ، نشانة آن است كه در آينده مشهور و موفق مي شويد . 2ـ ديدن روسري كهنه و بي بها در خواب ، علامت آن است كه ناچار ثروت خود را با ديگران مي دهيد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب - تعبیر خواب پیاله

پياله محمدبن سيرين گويد: پياله در خواب كنيزك است، كه با وي عش

تعبیر خواب بی ادب بودن

بي ادب بودن لوک اويتنهاو مي گويد : بي ادب بودن : مورد تمسخر

تعبیر خواب چرک - کثیفی

محمدبن سيرين گويد: هر كه در خواب بيند كه جامه چركين داشت، دليل كه آن م

loading...

راهنمای خرید

loading...