1ـ اگر خواب ببينيد شتري در حال كشيدن بار است ، دلالت بر آن دارد كه با وجود صبر و طاقت فراوان ، غم و اندوه كوچكترين اميدهاي شما را بر باد خواهد داد . 2ـ اگرخواب ببينيد شتري از آن شماست ، دلالت بر آن دارد كه دارايي فراواني از طريق استخراج مهدن به دست خواهيد آورد . 3ـ اگر گله شتري در خواب ببينيد ، علامت آن است كه از بستر بيماري با سلامت بر مي خيزيد و همان زمان كه فكر مي كنيد ديگر كسي به ياري شما نخواهد آمد ، افرادي براي امداد به نزد شما خواهند آمد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب بربط

محمدبن سيرين گويد: بربط به خواب لهو و باطل است و سخن دروغ و محال است.

تعبیر خواب بی دندان

1ـ اگر خواب ببينيد هيچ دنداني در دهانتان نيست ، نشانة آن است كه براي پ

تعبیر خواب کاکائو

ديدن كاكائو در خواب ، نشانة وقت گذراني با دوستاني ناپسند و سرگرمي و پر

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...