1ـ اگر خواب ببينيد شتري در حال كشيدن بار است ، دلالت بر آن دارد كه با وجود صبر و طاقت فراوان ، غم و اندوه كوچكترين اميدهاي شما را بر باد خواهد داد . 2ـ اگرخواب ببينيد شتري از آن شماست ، دلالت بر آن دارد كه دارايي فراواني از طريق استخراج مهدن به دست خواهيد آورد . 3ـ اگر گله شتري در خواب ببينيد ، علامت آن است كه از بستر بيماري با سلامت بر مي خيزيد و همان زمان كه فكر مي كنيد ديگر كسي به ياري شما نخواهد آمد ، افرادي براي امداد به نزد شما خواهند آمد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب جاسوس - خبرچین

جاسوس 1ـ اگر خواب ببينيد جاسوسها با سؤ الات پي در پي شما را ب

تعبیر خواب احتضار

1ـ اگر خواب ببينيد ديگران در حال احتضار هستند ، نشانة آن است كه شما و

تعبیر خواب شاهدانه

ديدن شاهدانه در خواب ، نشانة دوستيهاي عميق و پايدار است .

loading...

راهنمای خرید

loading...