1ـ ديدن پرندگان با بالهاي زيبا در خواب ، نشانة خوشبختي است .

 اگر درخواب پرندگاني با بالهايي ريخته و خاموش ببينيد ، نشانة رفتار ظالمانة اغنيا با مردم فقير است

2ـ اگر زني در خواب پرندگاني زيبا ببيند ، نشانة آن است كه بزودي همسري دلخواه و ثروتمند خواهد يافت  .

3ـ اگر درخواب پرندگاني با بالهايي ريخته و خاموش ببينيد ، نشانة رفتار ظالمانة اغنيا با مردم فقير است .

4ـ ديدن پرنده اي زخمي در خواب ، نشانة آن است كه براي فرزند گمراه خود تأسف خواهيد خورد .

5ـ ديدن پرندگان در حال پرواز ، نشانة خوشبختي و پايان وضع نامطلوب زندگي .

6ـ گرفتن پرندگان در خواب ، نشانة رسيدن به خواسته هاست .

7ـ اگر كشاورزي خواب ببيند پرندگان را با تفنگ شكار مي كند ، نشانة محصول كم و اوضاع نابسامان است . 

تعبیر خواب پرنده معبر سوتک

پرندگان در خواب ، سمبل اهداف ، روحیات و آرمان های رویابین هستند .

پرندگان سمبل خوشی ، هارمونی و هماهنگی ، وجد و حالات معنوی و گاهی اوقات سمبل عشق و محبت هستند .

اگر در خواب صدای پرندگان را بشنوید ، یا پرواز پرندگان را ببینید ، این خواب پیام آور خوشحالی و لحظات شادی آور است .

این خواب به چشم انداز های بلند و زیبایی در زندگی شما ، اشاره دارد .

پرنده ، روح شما را به آزادی فرا میخواند و نشان دهنده ی شخصیتی آزاد منش است .

پرندگان در خواب ، گاهی نشان دهنده ی سبک شدن بار مسئولیت ها ، بر دوش شما، در زندگی واقعیست .

دیدن پرندگان مریض یا مرده در خواب ، نشان دهنده ی یاس و ناامیدیست . این خواب ، نگرانی و دلواپسی فرد در برابر مشکلات را نشان میدهد .

این افکار نگران کننده ، دائما در زندگی بیداری ، در ذهن فرد وجود دارند و او را ضعیف ساخته اند .

اگر در خواب ، حمله ی پرندگان را مشاهده کردید ، نشان دهنده ی تحلیل رفتن قوای روحی شما در جریان پیگیری اهداف گوناگونتان است . این خواب ، نشان دهنده ی درگیری روحی شما با این مسائل است .

اگر پرندگان قصد نفوذ به خانه تان را داشته باشند ، نشان دهنده ی عدم تلاش شما در پیگیری علایق و خواسته های قلبی تان ، در زندگی واقعیست . عوامل یا افرادی در زندگی شما دخالت میکنن و مانع شما در اخذ تصمیم درست ، در رسیدن به اهداف هستند .

دیدن تخم پرندگان در خواب ، سمبل ثروت و پول است .

دیدن ترک خوردن تخم پرندگان در خواب ، نشان دهنده ی تاخیر در کسب موفقیت است .

دیدن لانه ی پرندگان در خواب ، سمبل استقلال و بی نیازی از دیگران ، محلی برای آسایش و امنیت است .این خواب لزوم تغییر موضع و تجدید نظر در دیدگاه های مختلف را نشان میدهد .

در حالت مثبت ، این خواب نماد شکوفایی و رونق در زندگی روزمره ، نوید دهنده ی فرصت های جدید است که برای شما ، زندگی خوشایندی را فراهم می آورد .

 پرندگان سمبل خوشی ، هارمونی و هماهنگی ، وجد و حالات معنوی و گاهی اوقات سمبل عشق و محبت هستند .

تعییر خواب پرنده ی سیاه با توکای سیاه

این پرنده سمبل بی انگیزگی و ضعف روحی فرد است . در واقع ، دیدن این پرنده در خواب ، نشان دهنده ی فردی با اراده ی کم است .

زمانی که این پرنده را در خواب میبینید ، روح شما تلاش دارد تا به نحوی یاد آور شود که شما تمام پتانسیل خود را در مسیر رسیدن به هدفتان به کار نگرفته اید.

در حالت منفی ، این پرنده سمبل حسد ، فقدان و اغواگریست .

 

تعبیر خواب جیجاق کبود ( پرنده ی آبی)

این پرنده بال هایی به رنگ آبی دارد و در رده ی گنجشک سانان است .

این پرنده ، سمبل غرور و خودبینی رویابین است .

از طرفی ، این پرنده در خواب ، اشاره به چیزی دارد که شما در واقعیت ، از دیدن آن ، چشم پوشی کرده اید .

 

تعبیر خواب سارگپه: پرنده ای شکاری است 

کوچکتر از عقاب با جثه ای متوسط و تو پر ، سری کوچک  و گرد روی گردنی کلفت ، بال های پهن و دم کوتاه . این پرنده رنگ پر و بال بسیار متنوعی دارد .

این پرنده در خواب ، سمبل مرگ و ضعف و زوال است . این پرنده میتواند به بخشی از شخصیت شما که دچار زشتی و سیاهی شده است ، اشاره داشته باشد .

 

تعبیر خواب قناری

این پرنده در خواب ، سمبل شادی و برطرف شدن مشکلات است . قناری ، به علاقه ی شما برای ایجاد روابط عاطفی ، اشاره دارد .

 

تعبیر خواب کاردینال (پرنده ی قرمز )

پرنده ی قرمز در خواب ، سمبل سرزندگی ، انرژی و زنده دلیست . این پرنده ، درباره ی موقعیت و حال خوبی که به زودی نصیبتان میشود ، نوید میدهد .

 

تعبیر خواب مرغ(مرغ خانگی)

مرغ سمبل سادگی و بی تجربگیست . این پرنده نشان دهنده ی فردی ناشی و بی خبر از کنه ی امور است .

مرغ، نشانه ی مردم یاوه گو و شایعه پرداز است .

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب زبان - لسان

زبان بدان كه زبان، زبان خداوندش بود و مدير كارها كه دردل او ب

تعبیر خواب پیمان

1ـ اگر خواب ببينيد با كسي پيمان مي بنديد ، نشانة آن است كه ديگران از ب

تعبیر خواب چلاق

اگر زني فردي چلاق را در خواب ببيند ، نشانة آن است كه اميد او به يأس مب

loading...

راهنمای خرید

loading...