1ـ اگر پسر خود را به خواب ببينيد ، علامت آن است كه پسرتان با افتخارات عظيمي كه به دست مي آورد ، باعث افتخار شما خواهد شد .

2ـ اگر مادري خواب ببيند پسرش در چاه افتاده است ، نشانة آن است كه از زيان و بيماري ، شديدأ اندوهگين خواهد شد . اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد ، نشانة آن است كه خطر از كنار گوش او خواهد گذشت .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب شرم - حیا

محمدبن سيرين گويد: شرم داشتن به خواب، دليل بر ايمان است. جابرمغربي گوي

تعبیر خواب گردو -2

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبير گردوي با پوست و گردوي بدون پوست يعني م

تعبیر خواب مسابقه

1ـ اگر خواب ببينيد در مسابقه اي شركت كرده ايد ، علامت آن است كه تلاش م

loading...

راهنمای خرید

loading...