1ـ اگر پسر خود را به خواب ببينيد ، علامت آن است كه پسرتان با افتخارات عظيمي كه به دست مي آورد ، باعث افتخار شما خواهد شد .

2ـ اگر مادري خواب ببيند پسرش در چاه افتاده است ، نشانة آن است كه از زيان و بيماري ، شديدأ اندوهگين خواهد شد . اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد ، نشانة آن است كه خطر از كنار گوش او خواهد گذشت .

مجموع رتبه (1)

5 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب دهنه اسب

1ـ ديدن دهنة اسب در خواب ، نشانة آن است كه از همة موانع عبور خواهيد كر

تعبیر خواب کلبه

1ـ ديدن كلبه در خواب ، نشانة موفقيت غير قابل ترديد در زندگي است . 2ـ ا

تعبیر خواب میوه

1ـ ديدن ميوه هاي رسيده ميان شاخ و برگ درختان در خواب ، علامت آينداي سع

loading...

راهنمای خرید

loading...