1ـ اگر پسر خود را به خواب ببينيد ، علامت آن است كه پسرتان با افتخارات عظيمي كه به دست مي آورد ، باعث افتخار شما خواهد شد .

2ـ اگر مادري خواب ببيند پسرش در چاه افتاده است ، نشانة آن است كه از زيان و بيماري ، شديدأ اندوهگين خواهد شد . اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد ، نشانة آن است كه خطر از كنار گوش او خواهد گذشت .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب آبکانه

محمد بن سيرين گويد: خوردن آبكانه دليل بر رنج و بيماري تن كند. اگر بيند

تعبیر خواب آشغال

ديدن آشغال و زباله در خواب ، نشانة ادارة نامطلوب امور زندگي است.

تغبیر خواب آشغال - زباله

ديدن آشغال و زباله در خواب ، نشانة ادارة نامطلوب امور زندگي است.

loading...

راهنمای خرید

loading...