اگر خواب ببينيد كت ديگري را بر تن كرده ايد ، نشانة آن است كه از دوستي خواهش مي كنيد كه ضامن شما بشود .

2ـ اگر خواب ببينيد كت شما پاره شده است ، دلالت بر آن دارد كه دوست عزيزي را از دست خواهيد داد .

كت نو بر تن مي كنيد ، علامت آن است كه به افتخارات ادبي دست مي يابيد

3ـ اگر خواب ببينيد كت نو بر تن مي كنيد ، علامت آن است كه به افتخارات ادبي دست مي يابيد .

4ـ اگر خواب ببينيد كت خود را گم كرده ايد ، نشانة آن است كه بخاطر جبران ثروت از دست رفته ، در معاملات بيش از اندازه به ديگران اعتماد نمي كنيد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب اتو کردن

1ـ اگر خواب ببينيد لباسي اتو مي كنيد ، نشانة آن است كه اوضاع كار و روا

تعبیر خواب -تعبیر خواب ترمه

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ترمه در خواب فريب و نيرنگ است و مجذوب شدن به

تعبیر خواب بو های خوش

محمدبن سيرين گويد: بويهاي خوش و ناخوش ثناي نيك مدح و ذم و سخن ناصواب ا

loading...

راهنمای خرید

loading...