1ـ گريستن در خواب ، علامت آن است كه بين افراد خانوادة شما خبرهايي غم انگيز منتشر خواهد شد . 2ـ اگر در خواب ديگران را در حال گريستن ببينيد ، علامت آن است كه پس از جدايي غم انگيز ، با كسي آشتي خواهيد كرد . 3ـ اگر دختري ديگران را در حال گريستن ببيند ، علامت آن است كه تنها با از خود گذشتگي به محبوب خود خواهد رسيد . 4ـ اگر تاجري در خواب ديگران را در حال گريستن ببيند ، علامت آن است كه در امور تجارت ورشكست خواهد شد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب - تعبیر خواب پارچه مخمل

1ـ ديدن پارچة مخمل در خواب ، نشانة آن است كه اقدامات شما با موفقيت به

تعبیر خواب قفس - 2

قفس محمدبن سيرين گويد: اگر بيند قفسي داشت، دليل كه در جائي تن

تعبیر خواب کنده

کنده 1ـ ديدن كندة درخت در خواب ، نشانة آن است كه تحولات و دگر

loading...

راهنمای خرید

loading...