محمدبن سيرين گويد: ديدن گورستان در خواب، دليل صحبت است با جاهلان كه دين و دنياي ايشان به فساد بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد گورستان را زيارت مي كرد، دليل كه اهل زندان را دلداري كند. جابرمغربي گويد: اگر در گورستان مي رفت، دليل كه درويش شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گورستان بر سه وجه است. اول: غم. دوم: زندان. سوم: محنت.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب ماهی - ماهی ها

حضرت دانيال گويد:  ديدن ماهي در خواب در درياي گرمسير، دليل بلا و سختي

تعبیر خواب دکان - مغازه

ديدن دكان در خواب ، نشانة آن است كه تلاش و كوشش شما براي پيش بردن كاري

تعبیر خواب کمربند

1ـ اگر خواب ببينيد كمربند خود را محكم بسته ايد و شما را آزار مي دهد ،

loading...

راهنمای خرید

loading...