محمدبن سيرين گويد: ديدن گورستان در خواب، دليل صحبت است با جاهلان كه دين و دنياي ايشان به فساد بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد گورستان را زيارت مي كرد، دليل كه اهل زندان را دلداري كند. جابرمغربي گويد: اگر در گورستان مي رفت، دليل كه درويش شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گورستان بر سه وجه است. اول: غم. دوم: زندان. سوم: محنت.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب ارقام

ديدن ارقام در خواب ، دلالت بر اشتباهات بسيار و آشفتگي فكري دارد . اگر

تعبیر خواب هدیه تولد

1ـ دريافت هداياي مربوط به جشن تولد در خواب ، نشانة استعدادهاي هنري است

تعبیر خواب پادشاه

1ـ ديدن پادشاه در خواب ، نشانة آن است كه با تمام توان خود مي كوشيد غرو

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...