clear
library_books
event

حلقه‌ گل‌ زیبا

برچسب ها style

description توضیحات

 

 

وسایل‌ لازم

- 6 متر روبان‌ زرد پررنگ‌ به‌ عرض‌ 3- 2 سانتی‌ متر

- 4 الی5 متر روبان‌ زرد كمرنگ‌ به‌ عرض‌ 3 یا 2 سانتی ‌متر (می ‌توان‌ از روبان‌ خالدار استفاده‌ كرد)

- حلقهِ حصیری‌ یا ساقه ‌ای‌

- گل‌ خشك‌ و برگ های‌ تزیینی‌ خشك‌

- یك‌ حلقهِ فلزی‌

 

ساختن‌ حلقه‌ گل‌

1) 3 متر از روبان‌ زرد پُررنگ‌ را به‌ سه‌ قطعهِ مساوی‌ یك‌ متری‌ تقسیم‌ و با نسبت‌ مساوی‌ به‌ حلقه‌ جهت‌ آویز وصل‌ نمایید.

2) گل ها و برگ های‌ خشك‌ را به‌ دلخواه‌ چسب‌ بزنید‌ و به‌ حلقه‌ بچسبانید.

3) روبان‌ زرد كمرنگ‌ یا خالدار را به‌ سه‌ قطعهِ مساوی‌ تقسیم‌ كنید و به‌ صورت‌ پاپیون‌ چندتایی‌ درآورید و به‌ انتهای‌ روبان های‌ آویز بر روی‌ تاج‌ بچسبانید.

4) باقیماندهِ روبان‌ زرد پررنگ‌ را به‌ صورت‌ پاپیون‌ چندتایی‌ درآورید و به‌ زیر حلقهِ گل‌ وصل‌ نمایید.

5) حالا حلقهِ فلزی‌ را به‌ انتهای‌ روبان های‌ آویز متصل‌ نمایید.

حلقهِ گل‌ زیبای‌ شما آماده‌ است، می ‌توانید آن را در محل مناسبی بیاویزید.

 

پاپیون‌ و گره‌ چندتایی‌

1. روبانی‌ در حدود 80/1متر را بردارید و به‌ فاصلهِ 5 سانتیمتر از ابتدای‌ آن، آن‌ را بین‌ انگشتان‌، محکم نگه دارید.

2. روبان‌ را با یك‌ دست‌ بگیرید و با دست‌ دیگر حلقه‌ ای‌ بسازید و آن‌ را نگه ‌دارید.

3. حلقهِ دیگری‌ در طرف‌ دیگر بسازید و آن‌ را با انگشت‌ نگه ‌دارید. توجه‌ داشته‌ باشید باید روی‌ روبان‌ به‌ طرف‌ بیرون‌ باشد و این‌ امر با چرخاندن‌ روبان‌ امكان پذیر است.

4. ساخت‌ حلقه‌ها را به طور متناوب‌ از طرفین‌ ادامه‌ دهید تا زمانی‌ كه‌ در هر طرف‌ 4 حلقه‌ (روی‌ هم‌ 8 حلقه) ساخته‌ شود.

5. برای‌ محكم ‌نگه‌ داشتن، یك‌ سیم‌ گلسازی‌ را به‌ دور حلقه‌ها عبور دهید، آن‌ را بپیچانید و سفت‌ کنید. حلقه‌ها را با دست‌ بكشید و شكل‌ دهید.

6. برای‌ زیباتر شدن‌ پاپیون‌ می‌ توانید یك‌ حلقه‌ روبان‌ دیگر در وسط‌ بسازید و آن‌ را با سیم‌ ببندید.

رویا مظفری

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید