clear
library_books
event

پرده پیلی دار ، پوششی جذاب برای پنجره ها

برچسب ها style

description توضیحات

 

اگر می‌ خواهید این‌ مدل‌ پرده‌  با حداقل‌ میزان‌ دوخت‌ و برش‌ و با استفاده‌ از یك‌ دستگاه‌ پرچ‌ تهیه‌ می ‌شود. آماده‌ كردن‌ این‌ پرده‌ حتی‌ برای‌ كسانی‌ كه‌ سر رشته‌ ای‌ از خیاطی‌ ندارند، بسیار آسان‌ است. اگرچه‌ ظاهر زیبا و آراسته‌ آن‌ چندان‌ ساده‌ به‌ نظر نمی ‌رسد.

به‌ صورت‌ سنتی، پرده‌های‌ پیلی ‌دار دست‌ دوز هستند، اما با این‌ روش‌ می‌ توان‌ با كمترین‌ دوخت‌ و با استفاده‌ از نوارهای‌ پارچه ای‌ باریك‌ كه‌ از سوراخ‌های‌ تعبیه ‌شده‌ در بالای‌ پرده‌ عبور داده‌ می‌ شوند، پیلی‌ ها را در جای‌ خود نگاه‌ داشت. طرح‌ راه‌ راه‌ پارچه‌ نیز كار را ساده ‌تر می ‌كند، زیرا نوارهای‌ پارچه ‌ای‌ را هم‌ می ‌توان‌ به‌ راحتی‌ از باریك ‌ترین‌ راه‌ پارچه‌ تهیه‌ كرد.

 

وسایل‌ لازم‌ :

- پارچه‌ به‌ اندازه‌ متناسب‌ با ابعاد پنجره‌

- لایی‌ به‌ عرض 13 سانتیمتر و طول‌ برابر با عرض‌ پرده‌

- دستگاه‌ پرچ‌ و حلقه‌ های‌ فلزی‌ پرچ‌ (شش‌ حلقه‌ برای‌ هر یك‌ از پیلی‌ ها)

- تعدادی ‌حلقه‌ برنزی‌ كوچك‌ (یك‌ حلقه‌ برای‌ هر یك‌ از پیلی‌ ها)

1 .ارتفاع‌ پنجره‌ را اندازه‌ بگیرید و به‌ آن‌ 20 سانتیمتر برای ‌برگردان‌ بالای‌ پرده‌ و 15 سانتیمتر برای ‌تو گذاشتن پایین‌ پرده‌ اضافه‌ كنید.

  

2 . برای‌ محاسبه‌ عرض‌ پرده، ابتدا طول‌ چوب‌ پرده‌ را اندازه‌ بگیرید. سپس‌ با احتساب‌ 25 سانتیمتر به‌ ازای‌ هر پیلی‌ و 22 سانتیمتر فاصله‌ در میان‌ پیلی‌ها ، میزان‌ پارچه‌ مورد نیاز را برآورد كنید.

3 . پرده‌ را به‌ ارتفاع‌ مورد نظر از پارچه‌ ببرید. در صورتی‌ كه‌ عرض‌ پارچه‌ كمتر از میزان‌ مورد نیاز برای‌ عرض‌ پرده‌ باشد، ممكن‌ است‌ از دو یا سه‌ قد پارچه‌ استفاده‌ كنید و بنا به‌ سلیقه‌ خود می‌ توانید دو قد پارچه‌ را در راستای‌ ارتفاع‌ پرده‌ به‌ هم‌ بدوزید و پرده‌ را یك‌ تكه‌ تهیه‌ كنید؛ یا آنها را جدا از هم‌ و به‌ صورت‌ دو پرده‌ در كنار یكدیگر در نظر بگیرید.

4 . لبه‌های‌ پرده‌ را به‌ غیر از لبه‌ بالا كمی‌ تو بگذارید، اتو كنید و سپس‌ با چرخ‌ خیاطی‌ بدوزید.

5 . لبه‌ بالای‌ پرده‌ را 5/2 سانتیمتر به‌ طرف‌ زیر تا كنید و سپس‌ یك‌ بار دیگر آن‌ را به‌ صورت‌ نواری‌ به‌ عرض‌ 13 سانتیمتر تا بزنید. قسمت‌ بالای‌ پرده‌ را به‌ همین‌ صورت‌ كه‌ تا زده‌اید اتو كنید.

6 . لایی‌ را به‌ طول‌ برابر با عرض‌ پرده‌ ببرید و آن‌ را داخل‌ تای‌ بالای‌ پرده‌ قرار دهید و با چند كوك‌ در جای‌ خود ثابت‌ كنید.

  

7 . با استفاده‌ از دستگاه‌ پرچ، حلقه‌های‌ فلزی‌ مخصوص‌ پرچ‌ را به‌ صورت‌ ردیفی‌ افقی‌ درست‌ در زیر لایی‌ به‌ پارچه‌ پرچ‌ كنید. اولین‌ پیلی‌ را از لبهِ یك‌ طرف‌ پرده‌ شروع‌ كنید. برای‌ هر یك‌ از پیلی‌ها باید 6 حلقه‌ به‌ فاصله‌ 5/2 سانتیمتر از یكدیگر به‌ پارچه‌ نصب‌ نمایید. بین‌ آخرین‌ حلقه‌ از هر پیلی‌ با اولین‌ حلقه‌ از پیلی‌ بعد فاصله ‌ای‌ در حدود 22 سانتیمتر در نظر بگیرید.

8 . نوارهایی‌ پارچه ‌ای‌ به‌ عرض‌ یك‌ سانتیمتر و طول‌ 56 سانتیمتر برای‌ هر یك‌ از پیلی‌ها بدوزید. مطابق‌ تصویر هر یك‌ از نوارهای‌ پارچه‌ ای‌ را از 6 حلقه‌ ( یك‌ پیلی) عبور دهید و با گره‌ محكم‌ كنید و در آخر به‌ صورت‌ یك‌ پاپیون‌ كوچك‌ گره‌ بزنید.

9 . یك‌ حلقه‌ برنزی‌ كوچك‌ در پشت‌ هر یك‌ از پیلی‌ها به‌ نوار پارچه ‌ای‌ بدوزید و از این‌ حلقه‌ ها برای‌ نصب‌ پرده‌ به‌ گیره‌هایی‌ كه‌ روی‌ چوب ‌پرده‌ قرار دارند استفاده‌ كنید.

- برای‌ نصب‌ پرده‌  می ‌توانید رشته‌ ای‌ از طناب‌ به‌ رنگ‌ متناسب‌ با رنگ‌ پارچه‌ را از حلقه‌های‌ روی‌ پرده‌ عبور دهید و آنها را به‌ صورت‌ حلقه‌ هایی‌ برای‌ نصب‌ پرده‌ به‌ گیره‌های‌ چوب ‌پرده‌ درآورید.

- روش‌ دیگر این‌ است كه‌ می ‌توانید از قلاب‌ های‌ فلزی‌ تزیینی‌ برای‌ نصب‌ پرده‌ به‌ دیوار استفاده‌ كنید.

منبع :تبیان

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library دستورالعمل های استيل شروع ، قدمها و پرتا

insert_link

local_library راه هایی برای کنترل خشم!

insert_link

local_library آموزش مطالعه - چند تمرین برای تمرکزحواس

insert_link

local_library ارزش غذايي جوانه ها