clear
event

نام ایرانی|دختر|حرف ح

برچسب ها style

description توضیحات

نام دختر ایرانی (غیر فارسی) که با حرف ح شروع می شود:

● نام دختر فارسی اصیل که با حرف ح شروع شود وجود ندارد.

اسم های (عربی | پارسی) دخترانه ایرانی شروع شونده با ح:

 

ردیف اسم ایرانی معنی نام
1 حورآسا حور (عربی) + آسا (فارسی) = کسی که چون حور زیبا است.
2 حورآفرین حور (عربی) + آفرین (فارسی) : مرکب از حور (زن زیبای بهشتی) + آفرین (آفریننده)
3 حورا زن زیبای بهشتی
4 حورجهان حور (عربی) + چهر (فارسی) آن که سیمایی زیبا مثل حور دارد.
5 حوردیس حور (عربی) + دیس(فارسی) آن که چون حور زیباست.
6 حوررخ حور (عربی) + رخ (فارسی) کسی که چهره ای زیبا چون حور دارد.
7 حورزاد حور (عربی) + زاد(فارسی) زاده حور، زیبا
8 حوروش حور (عربی) + وش (فارسی) آن که چون حور زیباست. نام زیبای دخترانه
9 حوری حور (عربی) + ی (فارسی)، زن زیبا، زن زیبای بهشتی
10 حوری بانو حور (عربی) + ی (فارسی) + بانو (فارسی) = زن زیبای بهشتی
11 حوری دخت حور (عربی) + ی (فارسی) + دخت (فارسی) مرکب از حوری (زن زیبای بهشتی) + دخت (دختر)
12 حوری رخ حور (عربی) + ی (فارسی) + رخ (فارسی) آن که چهره ای زیبا چون حوری دارد.
13 حوری زاد حور (عربی) + ی(فارسی) + زاد (فارسی) زاده حوری، زیبا
14 حوری لقا حور (عربی) + ی (فارسی) + لقا (عربی)، نام قهرمان کتاب عاشقانه و غنایی حور لقا و حمراه، آنکه چون حوری زیبا می باشد.
15 حوریا حور (عربی) + ی (فارسی) + ا (فارسی) آن که چون حور زیباست.
16 حلیا مرکب از حلی عربی و الف تانیث فارسی، زینت وزیور، پیرایه، خوش آمدن در چشم اسم دختر
17 حسیبا مرکب از حسیب (به معنای پاک نژاد و پاکزاد) و الف نسبت = دختر با اصل و نسب

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library نام های ایرانی - اسم دختر - حرف آ - 4

insert_link

local_library نام های ایرانی - اسم دختر - حرف آ - 3

insert_link

local_library نام های ایرانی - اسم پسر - حرف آ - 2

insert_link

local_library نام های ایرانی - اسم دختر - حرف ی