clear
event

تعبیر خواب آهو دیدن

برچسب ها style

description توضیحات

1ـ ديدن آهو در خواب تعبير خوبي دارد ، براي افراد جوان نشانة دوستيهاي پاك و عميق است. براي افراد متأهلنشانة زندگي آرام و دور از دغدغه است.

2ـ اگر خواب ببينيد آهو شكار كرده ايد ، علامت آن است كه در دست دشمن گرفتار خواهيد شد و در اهداف خود شكست خواهيد خورد.

اگر بيند ه آهو را از قفا گلو ببريد، دليل كه با كنيزكي به خلاف شريعت مجامعت كند.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر بيند كه آهو رافرا گرفت، دليل كه كنيزك خوب روي او را حاصل شود.

اگر بيند كه گلوي آهو را ببريد، دليل كه دوشيزگي دختري را به برگيرد.

اگر بيند ه آهو را از قفا گلو ببريد، دليل كه با كنيزكي به خلاف شريعت مجامعت كند.

اگر بيند كه پوست آهو را بكند، دليل كه با زني غريب زنا كند. اگر بيند كه پوست آهو همي خورد، دليل كه او را از زني خوبروي مالي حاصل شود.

اگر بيند كه پوست آهو يا گوشت يا پيه او را عايد شد، دليل كهم او را از زن مال رسد. اگر بيند كه آهو را بكشت، دليل كه از قِبَل زن اندوهگين شود.

تعبیر آهو یا گوزن معبر سوتک
آهو و گوزن با معانی مختلفی در ارتباط هستند و تعبیر آن به پیش زمینه های ذهنی رویابین ارتباط زیادی دارد .

با این حال ، آهو و گوزن با رفتار های نجیبانه در ارتباط هستند . گوزن و آهو می توانند نشان دهنده ی فروتنی ، خونسردی و نرمی باشند .


آهو می تواند سمبل آسیب پذیری و حساسیت نیز باشد . این حیوان در مواردی به عنوان سمبل حجب و کم رویی و بزدلی نیز شناخته شده است .


به این ترتیب گوزن می تواند نشان دهنده ی فردی با این ویژگی ها باشد .
این حیوان می تواند سمبل انرژی درونی و برخی حالات یا ویژگی های شما باشد .
به علاوه آهو می تواند سمبل زنانگی و بخشی از روان باشد که به عشقی که در ضمیر ناخودآگاه شما وجود دارد و حالاتی توام با مهربانی و لطافت را به شما یادآور می شود ، اشاره داشته باشد .


این خواب می تواند نشان دهنده ی افکار شما درباره ی بقا و تلاش برای زیستن و زنده ماندن باشد .


استعارات و تشبیهات و کنایات مرتبط با  سمبل آهو


در این جا ، جناس ها ، تشبیهات و استعارات مربوط به آهو و گوزن را بیان میکنیم . در ادبیات سراسر جهان ، معانی و تشبیهات گوناگونی برای حیوانات در نظر گرفته شده که در آیین های مذهبی و قومی و فرهنگی مورد استفاده قرار میگیرد . این سمبل ها میتوانند از طریق همین فرهنگ ها بر رویای انسان ها تاثیر گذاشته و در خواب هایمان ظاهر شوند .


دانستن این استعارات به شما کمک میکند تا به آسانی به معنی و تعبیر رویای خود دست پیدا کنید .


آهو میتواند اشاره به شخصیتی محبوب ، گرامی و پرارزش داشته باشد .


گوزن ماده در ادبیات غرب ، سمبل یوحنا و یحیی نیز شناخته شده است و میتواند سمبل فردی ناشناس باشد .


گوزن در مورادی میتواند سمبل یک سیستم یکپارچه و مصمم با مدیریتی یکپارچه و قوی باشد یا مجموعه ی دیوان سالاری قوی با تشریفاتی به حد افراط.
اگر در خواب مشاهده کنید که گوزنی توسط دیوان سالاران و اعضای سیستم قطعه قطعه شده یا کشته میشود ، نشانه ی فساد و تباهی آن سیستم ، طرز فکر یا روش اجرایی است .


آهو در مواردی به عنوان سمبل چاپلوسی و تملق گفتن نیز شناخته شده است . فردی که سعی دارد با تملق گویی ، با دیگران صمیمی شده و اظهار دوستی نماید .


اگر در خواب گوزنی را در حین رانندگی ، در جاده مشاهده کنید ، و ماشین متوقف شود ، نشان دهنده ی احساس تعجب ، ترس یا شوکی است که شما را در زندگی واقعی متوقف کرده و قدرت اندیشیدن را از شما سلب کرده است .


با دیدن گوزن و آهو در خواب ، از خودتان بپرسید :

در رویا ، گوزن یا آهو را در چه محیطی مشاهده کردید ؟

چه احساسی نسبت به آن محیط دارید و آن محیط برای شما یادآور کدام یک از جمع هایی است که در دنیای واقعی در آن ها حضور دارید ؟


گوزن یا آهو در رویای شما چگونه ظاهر شده و چه رفتاری را از خود نشان میدهند ؟ آن ها در حال انجام چه فعالیتی هستند؟


دیدگاه شما نسبت به گوزن یا آهو چیست و چه احساسی نسبت به آن ها دارید ؟ پیش زمینه ی ذهنی شما درباره ی این حیوان چیست ؟


چگونه با توسل به رفتار های سرشار از ملایمت و نجابت میتوانید ، مشکلات به وجود آمده را حل کنید ؟

محمد بن سيرين گويد: 

اگر بيند كه بي آن كه گرد آهو رود، آهو بيفكند، دليل كنيزكي يا زني را دوشيزگي ببرد.

اگر بيند كه آهو وقت شكار بيفكند، دليل كه غنيمت يابد.

اگر بيند ه آهو در خانه او بِمُرد، دليل كه از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد.

اگر  بيند كه آهو را به سنگ يا تيز زد، دليل كه سخن ناسزا گويد زني را.

جابر مغربي گويد:

 اگر بيند بچه آهو را گرفت يا كسي بدو داد، دليل كند كمه وي زا از كمنيزكي فرزند آيد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 ديدن آهو در خواب بر چهار وجه بود. اول: زن، دوم: كنيزك، سوم: فرزند، چهارم: منفعت از زنان.

 

نظرات (32)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام.من خواب دیدم که اول اهو را از پایین گلو سر بریدم بعد اهو را از زیر گلو سر بریدم و خون هم نیامد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.من خواب دیدم به بچه آهو غذا میدم و نوازشش می کنم.تعبیرش چی می تونه باشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام وخسته نباشيد
درروز هشتم ماه رمضان نيمه شب(بين ساعت 1 تا4 صبح)خواب ديدم در مكان مقدسي مانند امام رضا يا شاهچراغ هستم و در بخشي از مكان از اتاقي سه حيوان با مربيهاي خود بيرون آمدند گاو سياه ،آهوي بسيار زيبا ويك خرگوش خيلي بزرگ درنزديكي آنجا در صفي ايستاده بودم كه آهو به سمت من آمد وشروع به چرخيدن وپريدن به سمت من كرد زماني كه مي خواستم آنرا آرام كنم زانو زد وچون من دست روي گردن آن مي كشيدم سرو صدا مي كرد و دهانش را به سمت من مي گرداند كه من به او گفتم آرام باش با توكاري ندارم وكمك خواستم مربيش آمد واو را صدا زد وآرام جلوي پاي من بلند شد ورفت در اين هنگام ديده شهاب سنگي از آسمان به سمت پايين آمد كه از صحن حرم بيرون رفتم تا آنراببينم

واقعا نمي دانم تعبير اين خواب چيست ؟لطفه به من كمك كنيد.
با تشكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

بعدالضهر خواب عمیقی رفته بودم که خواب دیدم :توی ساختمان محل کارم سوار اسانسور شدم دستام پر وسیله بود دیدم یک اهو در اسانسور نشسته وخواب بود ازش نترسیدم دکمه اسانسور را زدم همین که به حرکت در امد اهو بیدار شد ومثل اینکه ترسیده باشه توی اسانسور شروع به حرکت کرد ومیخواست فرار کنه همان طور که داشت از انجا فرار کنه تا لحظه از قسمت پشت سر اهو به بدن من فشار میاورد ومن کاملا بدن اون را احساس میکردم که داشت منو فشار میداد خواهش میکنم تفسیر خواب من چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

اگر شخصی که فوت کرده در خواب از درد معده ناراحت بود تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام به شما و تمام کابران این سایت.

من در خواب دیدم که در مکان هستم که پور از گله ی آهو است و من داشتم گله ای آهو را میدیدم که گله ی اینطرف و آنظرف میدویدن.. و ها بجز از دیدن آهو حیواناتی رنگارنگ هم وجود داشت و تمام آن دشت را پور رنگا رنگ حیوانات بود...

لطفآ برام تعبیر کنید؟!!!!!!!!!! !!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم یه بچه آهو رو بغل کردم و آن هم خوابیده!!!
ولی بعد از مدتی به گربه تبدیل شـــد!!!


این تعبییرش چی می شه!؟!؟!؟!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم که یک اهو در بالای یک تپه بلند به من خیره شده بود تعبیرش چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
من در خواب گله اهويي را ديدم در حال گشت و گذار كنه به
صورت گروهي حركت ميكردند و يه بچه اهويي در اتاقي گرفتار
شده بود قصد رها كردنش را كردم ولي گله رفت و من و بچه
اهو رفته رفته صميمي تر شديم و به او در شيشه شير دادم .
ضمنأ من نامزد هستم .
لطفا مرا راهنمايي كنيد .با تشكر.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام به دوستان
خواب دیدم با مادرم توی یه علفزار پاییزی(باعلفهای بین سبزوزرد) هستم ویه گوزن مادرسه قلوزاییده وهرقلش یه جای هست من یکی ازقل هارو کنار یه نهر بغل کردم ونازش می کنم ومی بوسمش حتی بند ناش هم بهش بود یعنی تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام به دوستان
خواب دیدم با مادرم توی یه علفزار پاییزی(باعلفهای بین سبزوزرد) هستم ویه گوزن مادرسه قلوزاییده وهرقلش یه جای هست من یکی ازقل هارو کنار یه نهر بغل کردم ونازش می کنم ومی بوسمش حتی بند ناش هم بهش بود یعنی تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام من خواب ديدم يك بچه آهو توي خونمه كه از من ميترسيد ولي وقتي رفتم جلو نوازشش كنم يكباره تبديل به يك دختربچه دو ساله شد لطفا تعبيرشو بهم بگين ممنون.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام وخسته نباشید.من خواب دیدم به یک بچه آهو با شیشه پستونک شیر میدم و نوازشش می کنم.ممنون می شم تعبیرش کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.
من خواب ديدم يك بچه آهو بغل گرفتم.مادرم گفته بندازمش بيرون. هم من و هم بچه آهو بي صدا اشك ميريختيم. بيرون از خونه تاريك بود و من با گريه بهش قول دادم يجا نگهش ميدارم ك كسي نفهمه!!! تعبيري چي ميشه ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من زن متاهل هستم که در خواب دیدم اهوی با چشم بسیار زیبا بزرگ در خانه ماست ومرده اماراه میرفت او حامله هم بود که 4بچه در شکم داشت میخوام بدانم تعبیر خوابم چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

بايد از كناهان توبه كني .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم اهو را از یه متروکه ای نجات دادم و اهو بامن حرف زد وبغلش کردم وفراری دادم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب اهو دیدم که سه سر داشت ازش دور بودم حدودا اما ترس خاصی ازش نداشتم،یه دخترم همراه اون اهو بود با موهای بلند که خیلی راحت اونو رام میکرد البته من چهره ی اون دخترو ندیدم همش پشتش به من بود،تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام دو ستان عزیز من در خواب با دوست خود رفتم در کوه و در آنجا برف بود و 2 دانه آهو را گرفتیم و ذبح نمودیم نصف آهو را پختیم و نصف دیگر آنرا با خود گرفته بودیم آ یا تعبیر این چیست اگر تعبیر اینرا برای من تعریف کنید خیلی ممنون.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم توی شب یه آهویی زیر یه حصار مونده البته بچه آهو بود...بعد من بلندش کردم و بغلش کردم و نجاتش دادم...خواستم برن خونمون تا آهورو بزارم دیدم یه سگی داره مارو نگاه میکنه...سریع دویدم ... بعد به یه زنه رسیدم که همیشه حیوونارو اذیت میکرد از کنار اونم با عجله گذشتم...بعد رسیدم به امامزاده آهو رو بردن اونجا عجیب اینجاس که آهو تو امام زاده با من حرف هم میزد درحالی که قبل اینکه داخل امامزاده شیم از من میترسید ... ممنون میشم تعبیرشو بفرستید به ایمیلم. yeganehtataliti 9876@gmail.com

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

چند تا اهو ديدم كه سوارشون بچه بودن ولي بين راه اهوها وحشي شدن به سواراشون حمله كردن.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم دوتا بچه اهو دارم یکی سباه ویکی قهوه ای سوخته ومن داشتم بهشون از خودم شیر میدادم ولی یکی داشت از پشتم شیر میخورد ویکی از جلو یعنی روی باسنم وجلوی بدنم سینه داشتم البته سینه ها رو نمیدیدم ولی اونا شیر میخوردن.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم یه بچه اهو تو فضای خیلی قشنگ داره منو نگاه میکنه خیلی خواب ارومی بود می خواستم بپرسم تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. منصور

سلام دیدن خواب مرده ای که آهو را بغل کند تعبیرش چیست لصفا تفسیر واقعی آن را بگوئید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ضاد    منصور

مرده در خواب سمبل از دست رفتن فرصت و ناپایدار بودن فرصت هاست . آهو غالبا درباره ی عواطف و احساساتی که به صورت غریزی در انسان وجود داره ظاهر میشه . و سمبل لطافت ، محبت شناخته شده . زمانی که در خواب فردی که دچار مرگ شده ، یک آهو رو بغل میکنه ، این خواب به شما یادآوری میکنه که قدر عزیزان و فرصت محبت کردن به اون ها رو غنیمت بدونید و اون ها رو از لطف خودتون بهره مند کنید .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. منصور

سلام دیدن خواب مرده ای که آهو را بغل کند تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. علی

اگه در خواب ببینم که بچه اهوه پخته رو میخوایم بخورم ولی نمیتونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ضاد    علی

آهو در مواردی سمبل احساسات ملایم و ملاطفت آمیز شناخته شده . اما شما نحوه ی تقویت و بروز اون رو نمیدونید . غذا به خوراک فکری و روحی افراد اشاره داره . زمانی که در خواب سعی دارید چیزی رو بخورید یعنی میخواید از اون سمبل ، موضوع یا فکر سرشار بشید . اما زمانی که نمیتونید اون غذا رو بخورید ، یعنی در زندگی واقعی ، ممکنه احساس کنید که این احساسات مناسب شما نیستند یا عرف و تربیت خانوادگی به شما اجازه ی بروز یا داشتن اون احساسات رو نمیده . با دیدن این خواب از خودتون بپرسید که در این زمان نیاز دارید که چه رفتار های احساسی رو در خودتون تقویت کنید یا بروز بدید ؟ چرا احساس میکنید که این رفتار ها احساسات برای شما مناسب و معقول نیستن ؟ چطور میتونید این افکار نادرست رو از خودتون دور کنید ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. سوزی

خواب دیدم یه آهویی میدوید منم دنبالش کردم ولی بشـ نرسیدم مال خودم بود بعد ک بش نرسیدم یکی دیگه بردش

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. سارا

سلام من یه خانم متاهل هستم و خواب دیدم ک سوار یک آهو شدم و ب سمت جنگلی میرفتم تورو خدا تعبیرشو بگین
در ضمن با خانواده همسرم میرفتیم و همه در ماشین بودن و من چون جا نبود سوار یک آهو شده بودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. Hanie

من خواب دیدم یه گوزن خیلی خشگل تو ‌حیاط بود درو باز کردم خودش اومد تو،بعد یمدت که منو بابام نازش کردیم یهو وحشی شد افتاد دنبال من هزااران بار کل خونه رو من دوییدم و اون ول کن نبود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

insert_link

local_library گلی که دوازده سال به خواب می‌رود!

insert_link

local_library love is - يك خواب شريكي خوشمزه

insert_link

local_library love is - با يك بوسه زيبا از خواب