clear
library_books
تعبیر خواب - حرف م
event

تعبیر خواب مسجد - خانه خدا

برچسب ها style

description توضیحات

ديدن مسجدِ ابادان، دليل بر مرد عالم است كه مردم پيش او آيند از بهر صلاح دين. اگر ديد مسجدي بنا كرد، دليل كه با مسلمانان نيكي كند.

 اگر در مسجدي نماز كرد بي قبله، دليل بر بي ديني است.

جابرمغربي گويد: 

ديدن بنا نهادن مسجد، دليل زن خواستن است.

اگر مسجدي بنا كرد، دليل كه زني ديندار خواهد.

اگر چراغ مسجد بيفروخت، دليل كه در كاري كه دارد روشني ظاهر شود.

 اگر ديد به مسجد يا مكه يامدينه رفت، دليل كه از همه ترس ها ايمن شود و مرادهاي دنيوي و اخروي حاصل كند

ابراهيم كرماني گويد:

 اگر در مسجدي نماز كرد بي قبله، دليل بر بي ديني است.

اگر دوست و روي خود را در مسجد مي شست، دليل كه مال خود را در آن مسجد هزينه كند و مرادش حاصل شود.

اگر ديد مسجدي خراب شد، دليل كه عالمي بميرد از آنجا.

اگر ديد جايگاهي ملك او بود، مسجد شد، دليل شرف و بزرگي است در دين.

اگر ديد با قومي به مسجد  رفت، دليل كه زني خواهد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: 

ديدن مسجد بر دوازده وجه است.

اول: پادشاه. دوم: قاضي. سوم: عالمي بزرگ. چهارم: رئيس. پنجم: امام. ششم: مسجد. هفتم: خطيب. هشتم: موذن. نهم: قيّم. دهم: نام نيكو. يازدهم: خيروبركت. دوازدهم:  زن نيكو.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 مسجد خير و صلاح و تقوي و پرهيزگاري است و تقرب به اهل علم و دانش.

چنان چه در خواب ببينيد در مسجد هستيد و نماز مي گذاريد کاري بزرگ و خوب انجام مي دهيد.

اگر وامداري يا محبوسي يا بيماري در خواب ببيند که در مسجد نماز مي گذارد و اين مبنا بر مبناي صدق گذاشته مي شود از سختي و بدبختي نجات مي يابد.

اگر کسي ببيند در مسجد نماز مي گذارد يا در وضو خانه وضو مي گيرد که بعدا نماز را  اقامه کند زن مي گيرد و زن او پارسا و اهل دين خواهد بود.

اگر بيننده خواب رو به قبله در خواب نماز مي گذارد کاري بر مبناي درست انجام مي دهد و اين کاري است خوب و خداپسندانه و اگر ببيند در جهتي غير از قبله نماز مي خواند کاري خلاف انجام مي دهد و اين کاري است که او را خسران دنيا و عاقبت نصيب مي کند.

اگر ببينيد خانه شما مسجد شده به بزرگي و مجد و عظمت مي رسيد و اگر ببينيد در مسجد خانه گزيده و اقامت کرده ايد از بزرگي حمايت مي طلبيد و او شما را مورد عنايت و حمايت قرار مي دهد.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن عمارت ومسجد دولت بود.

ديدن به مسجد رفتن خبر خير بود.

تعبیر خواب مسجد پیامبر_ مسجد النبی معبر سوتک

مسجد النبی کلید رفع اختلافات و جدایی هاست .
مشاهده ی مسجد النبی در مدینه ، نمادی از جست و جوی اهداف معنوی است که و این هدف در قبال انجام کار های نیک محقق می شود .


این خواب تجلی بخش اطمینان و محلی برای گرد هم آمدن دانش و شناخت جمعی است .


محل برخورد افراد با عقاید مختلف و جایی برای جست و جوی حقیقت و شناخت معنوی است .


این مسجد یکی از سه مسجد مهم مسلمانان است و در تاریخ گفته شده که این مسجد به کمک دو گروه مهاجرین و انصار ساخته شده است . به این ترتیب در خواب، نماد اتحاد و همکاری و کمک رسانی نیز شناخته شده است .


مسجد النبی کلید رفع اختلافات و جدایی هاست .


سمبل مسجد در خواب ، نماد پذیرش حقیقت و پیروی از اصول و قواعد است .


مسجد محل عبادت و سجده برای پیروی از حق است و فرد عابد سرشار از روح حق پذیری و اطاعت از مشیت الهی است .


بنابراین مسجد پیامبر نمادی از سرسپاری به حقیقتی روشن و پذیرفته شده است که ضمیر فرد از آن آگاهی کامل دارد .


ستون های مسجد اشاره به میزان عزم و اراده ی شما در مسیر رسیدن به هدفتان است

نظرات (65)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم در مسجدی نماز جماعتی برپاست و من با عجله رفتم وضو گرفتم تا خود را به نماز جماعت رساندم و در نماز شرکت کردم ولی بعد از اتمام نماز جماعت به ذهنم رسید من پرید (عادت ماهانه )هستم و دیگر نماز دومی را که شروع کردن من ادامه ندادم بیزحمت تعبیرش را برایم حتما ایمیل کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

سلام شما نيتتون خير بوده و قسده لطف كردن به كسي رو دارين و بعد از اون كاريرو كه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواهرم در خواب دیده بود الماسی که پرنور بود بهش داده اند و او خواسته بود که آن را برای من بیاورد ولی خیلی ها در خواب خواسته اند آن الماس را ربوده و نگذارند به دست من برسد ولی خواهرم آن را حفظ کرده و برای من آوورده بود تعبیرش چیست برایم بیزحمت حتما بفرستید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم از سفر حج برگشتم ومردم به دیدن من آمده بودند و من لباس شب عروسی ام را پوشیده بودم وبه مردم خوشامد می گفتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم در مسجد محلمان با همه همبازیهای کودکیم لباس سیاه پوشیده ایم و یکی آواز میخواند وبقیه می رقصیدند و یکی به دیگری می گفت این داستان بین خودمان باشد و به ****ی نگوییم چنین اتفاقی در مسجد افتاده است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام لطفابفرمائیدخور دن آب درمسجدواز مسجدبیرون زدن بعدخوردن آب چه تعبیری دارد.سپاس.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم به مسجد محله مان رفته ام که تازه تعمیر شده، آنجا نام مسجد را داشت اما چندین امامزاده در داخلش بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام،خواب دیدم دارم میرم مکه و دارم با بقیه خداحافظی می کنم،تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

اجل تا ن نزدیک‌است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

يكي از همكارانم خواب ديده كه در مسجد روزي كه عيد امام زمان (عج)بود چند سبد گل هست كه از هركدام گلي برميدارد يكي براي من و ديگري براي خود و من را ديده كه داخل مسجد نشسته بودم و گلهاي من را به من ميدهد و گلهاي خودش را كس ديگري كه داخل روفرشي بود برميدارد و ميبرد و همكارم كه برميگردد كنار من ميبيند دارم گلهايي را كه به من داده بو ميكنم و دلش نمي آيد چيزي به من بگويد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

یکی از دوستانم برای من خواب دیده که من رفتم خانه خدا تعبیر ش را به من بگویید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

شما هدایت میابیت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که در نماز جمعه شرکت کرده ام ولی دیدم که تعداد اندکی از مردم شهر به نماز جمعه آمده اند من با خود گفتم جرا مردم کم آمده اند.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

در عملی خیر و شرعی مردم شهر تان کم خم کم تحمل خواهد بود. والله اعلم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام....
ببخشید یکی از دوستام تو خواب دیده که منو اون(دوستم)داشتی م مسجدو تمیز میکردیم.....
اگه میشه تعبیرشو تو وبم بذارین....من زیاد یاهو نمیرم....

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

منم همین خواب رو دیدم.بعد فرش ها رو پهن کردیم ...تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.خسته نباشید
من خواب دیدم با 2تا ازدوستام که با یکیش تقریبا هروز در تماسم و دیگری دوست قدیمیم که خیلی وقته نمیبینمش با موتو از شهرهای اطراف به شهر خودمون برمیگشتیم که گرسنمون میشه تو یه اون شهر وسط توقف و به مسجد میریم شاید چیزی برای خوردن باشه.تومسجد روضه بود،خانمها بیرون نشسته بودند اما دیدیم داخل مسجد یه سفره ی بزرگ پهنه که روی یه سرش سمت راستم لنگه کفش چیدن و نزدیک ما غذا بود.گفتم گرسنه ایم ومسافر خانمی گفت برید هرچی میخواید بردارید وبخورید من هم با خجالت از همونجا دست درازکردیم و ساندویچهایی با نون لواش و گوشت شبیه گوشت کوبیده برداشتیم و خوردیم اما لقمه من خیلی بزرگتراز مال اونا بود....میشه لطفا تعبیرشو بفرمایید.سپاسگذار

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.خواب ديدم داخل مسجدم خيلي از اقوام هم حضور داشتن و سفره اي پهن بود انگار حكايت از نذري دادان بود منم كنار سفره نشسته بودم خواهش ميكنم تعبيرشا بهم بگيد خيلي ذهنما درگير كرده مر30

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

چندین بار است خواب میبینم در مسجدم همه نماز می خوانند الا من تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

منم مثل شمام!!!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم كه در مسجدالنبي ميخواهند نماز جماعت بخوانند من در يكي از صحن ها منتظر نسيته بودم يكي از دوستانم كه قرار است هفته بعد به حج برود را ديدم كه با لباس مشكي ولي استين و موي باز هست و با من روبوسي كرد من هم چادر سفيد ب سر داشتم،بغد از اقامه نماز من ديدم عده اي در جهت ديگر نماز ميخوانند من هم گمان كردم كه من اشتباه خواندم وقتي بر گشتم ديديم شخصي كه به عنوان اقامه كننده هست در جهتي كه من قبلا بودم هست من هم دولاره برگشتم به همان حالت قبليم،لطفا تعبير را برايم ايميل كنيد.٧ماه پيش حج بودم ديروز تولد ٢٥ سالگيم بود ممنون اگر جواب بديد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خسته نباشید
خواب دیدم ماه محرمه من در مسجد یا هیئتی با چادر وارد شدم اما بعد از درخواست اطرافیان لباس مخصوص رقص عربی پوشیدم و رقصیدم بعد از اون می شنیدم که همون هایی که منو تشویق به رقص کردن پشتم بدگویی میکردن(من تا حالا چادر نزاشتم اما همیشه در مجالس دوستانه بنا بر خواست دوستام عربی هم میرقسم)
تعبیر داره؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم مهمان داریم ولی من باماشین پدرم به مسجدرفتم وقتی داخل وضوخانه شدم یک دختری امد ولباس سفیدی تنم کرد نمیدانم تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام و خسته نباشید. من در خواب دیدم دارم راه میرم ناگهان یه بچه رو دیدم که مرده افتاده بود زمین خیلی ناراحت شدم رفتم نشستم روی کولر ناراحت بودم روی کولر ابی نشستم و باد اون کولر منو به طرف اسمون پرت میکرد و من همش تو اون لحظه خدا خدا میگفتم و احساس میکردم دارم میرم پیش خدا راستی شوهرمم صدام میکرد میگفت دستتو محکم بگیر نیفتی .لطفا تعبیرشو برام ایمیل کنین .ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

تورو خدا ج منو بدین مدتیه که خواب یه مسجد تو یه محله قدیمی که مدتی منزلمان در انجا بود را می بینم چیز زیادی نمی بینم فقط اینکه روبروی مسجد ایستادم و فقط مسجد روتماشا میکنم تا حالا 3.4 بار این خواب برایم تکرار شده معنیش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :-|

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم با خواهرم به یه مسجد خیلی قدیمی یه جای پرت رفتیم مسجده بسیار زیبایی بود از خشت و گل اما خالی خالی بود حتی فرش هم نداشت یکباره دیدم اونجا خونه ما شده و من اونجا لباس هامو میشستم و پهن میکردم لطفا اگر امکان داره تعبیر خواب منو بگین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم به معروف ترین مسجد شهرمون رفتم و وقتی خواستم از مسجد بیرون بیام کفشهام نبود و دختر عموم کفشهای خودشو که برام کوچیک بود داد من پام کردم . توی واقعیت اون کفشام برام راحت نیستن و زیاد نمیپوشمشون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام.خواب دیدم با همسر و فرزندانم با اتوبوس به شهری رفتیم رسیدیم به یک مسجد که در آن غذای نذری میدادن .به ما هم غذا دادندوما توی یک اتاق مسجدساکن شدیم.بعددیدم که مردم دیگه هم از جمله خانوادم بخاطرطوفان وسیاه شدن آسمان دارن میان اونجا.لطفا تعبیر خوابم رو به من بگین ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام. من امروز صبح زود خواب دیدم کنار خانه خدا ایستاده ام و گریه میکنم و همان حاجتی که در نظرم هست با گریه به خدا میگویم و با خدا راز و نیاز میکردم, بعد از مدتی که رفتم به کناری مثل یک اتاق و خانمی بهم گفت اگر برای ****ایی که اینجا هستند نان و پنیر درست کنی اسمت رو بهشون میگم و برات دعا میکنند و من خودم را دیدم که دارم برای آنها نان و پنیر با خرما درست میکنم و از آنها میخواهم که برایم دعا کنند. در ضمن امروز 21 محرم است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدن مسجد سوخته چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام علیکم,منخواب دیدیم باخواهرم رفتیم مسجد وانجاراگردگیری کردیم وچادرنمازهارا مرتب کردیم گذاشتیم تو کمد وکلا انجاراتمیزکردیم ومقداری تخمه افتابگردان انجا بود که انگار مال مادربزرگم که فوت کرده بوده خواهرم امقداری از ان را برداشت اما من گفتم مال مسجد است وگناه داره که بردارم یکی دوتا اونجا ش****تم خوردم وباقی راسرجایش گذاشتم ممنون میشم خوابم را تعبیرکنید باتشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام من خواب ديدم كه با پدرم به مسجد رفتم ومسجد آنقدر شلوغ بود و نماز داشت شروع ميشد ونمي توانستيم به وضوخانه مسجد برويم مثل اينكه مسجد در حال تعمير بود من از مسجد بيرون آمدم و بيرون مسجد چند شيرآب بودو ازيك خانم يك پلاستيك آب گرفتم و بهش گفتم پدرم درمسجد منتظر آب تا وضو بگيره و آنجا يكي داشت شكلات نذري ميداد من هم برداشتم وباعجله آب را داخل مسجد آوردم با پدرم وضو گرفتيم تا نماز بخوانيم اما فكر كنم نماز اول تمام شده بود. لطفا" تعبير خوابم بفرماييد. باتشكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
خواب دیدم در مسجد در حال خواندن نماز جماعت هستم, پیش نماز در رکعت چهارم تشهد و سلام نداده نماز را تمام کرد,سپس با صدای مردم متوجه شد و قبله ی همگی را بسمت شرق تغییر داد و سجده کرد و گفت نماز تمام شد.
لطفا تعبیر بفرمایید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در مسجد نشستن معنيش چيه فقط نشستن ؟ ممنون ميشم راهنماي كنيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

اگر در خواب ببينيم كه نظري داده ايم و براي مرده باشد و يك فاميل بگويد كه خود مرده اين را گفته و اطرافيان بگويند كه گناه است اين كار معنيش چه ميشود ؟ با تشكر راهنماي كنيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

اگر در خواب به يك نفر بي احترامي كنيم تعبيرش چه ميشود ؟ با تشكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

بوس كردن مرده در خواب تعبيرش چه ميشود ؟ با تشكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

اگر يك مرده دست شخصي رو درخواب بگيرد و فشار دهد تعبيرش چه ميشود ؟ باتشكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

كفش را عوضي پوشيدن يعني كفش پاي راست را در پاي چپ و بلعكس معنيش چه ميشود ؟ با تسكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

اگر در خواب مرده به شخصي به حالت ناراحتي نگاه كند و طرف بترسد تعبيرش چه ميشود؟ با تشكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم درمسچدغذای نذری میخورم دونوع غدا می دادند و چون خوب بود یک نوع دیگر را هم که گوشت بود گرفتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

اگر كسي در مسجد يكدفعه به رويش بسته شود و طرف داد بزند و يكي از اقوام درجه يك را صدا بزند و كسي جوابش را ندهد تعبيرش چه ميشود ؟ با تشكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم قرار بود با پسری که قصد ازدواج دارم باهم بریم مسدالحرام از طرف مسجد صاحب الامر(من الان اصلا این مسجدو نمیشناسم) توی 1جادهءطویل و تاریک و پرازمه داشتیم قدم میزدیم که اون تنهام گذاشت ورفت ومن با نور گوشیم راه جاده رو گرفتم تا رسیدم به جایی که اونم اونجا بود(تقریبا صبح شده بود) و تراکت همون مسجدرو بهم داد که بزرگ روش نوشته بود: مسجدالحرام لغو شد.
لطفا تعبیرشو بهم بگید.ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من بعد از نماز صبح خواب دیدم که رفتم مسجد فقط مسجد خلوت بود یه چند نفری بیشتر نبودند شروع کردم به نماز جماعت خواندن که حاج آقا مسجد شروع کرد از دعای ناد علی گفت و حضرت علی که من همینطور که سر نماز بودم خیلی گریه کردم به طوری که نتونستم ادامه نمازم بخونم فقط گریه میکردم در سجده خیلی دوست دارم بدونم تعبیرش چیه مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم در حج بودیم همه سوار کشتی در دریا شدند من را جاگذاشتن خواب دیدم دختری داشتم او درمیان حجاج دیگر وارد کشتی شده بود راه راگم کرده بودم به مردی روی تپه ای رسیدم به من گفت بیا به خانه پیغمبر برویم من هم خسته بودم وقبول کردم وقتی وارد شدیم مسجدی از خشت را دیدم که چهار طرف حوضچه و اینه بود عده ای در ان بالباس تیره نماز میخواندن به من اب دادن و گفتن با این اب مسجد را تمیز بشور و بعد دخترت را پیدا میکنی من هم مسجد را اب وجارو کردم
رفتم اینه هارا بشورم .شستم اما خود را در ان ندیدم .پرسیدم چرا اینجوریه این اینه .که دختر نداشتمو پیدا کردم و از خواب بیدار شدم .لطفا تعبیر خانه پیامبر و دختر وحج واینه رو برام بگین لطفا 3 روزه مشغول شده فکرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام. من خواب دیدم که در مسجد الحرام همراه بسیاری از حجاج دیگر نشسته بودیم. چند زن از حجاج با صدای بلند دعا میکردن و بقیه دستاشون را بالا گرفته بودن و آمین میگفتن. و این حجاج خیلی خوشحال و شاد بودن. این در حالیه که من اصلا مسجد الحرام نرفتم. میشه لطفا تعبیرش را بگین. ممکنه این حجاجی که من دیدم شهدای حادثه من باشن.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
اگر در خواب از ****ی (مردی)فرار کنی و در راه فرار سر از مسجد دربیاری و ****ی هم در اون مسجد باشه (مرد دیگری) باشه ونگاهی بهت بندازه و با بی توجهی به کارش برسه , چه معنی میده؟
ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام. من خواب ددم درم توی مسجد میرقصم تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خودتو نو نکشین؛****ی جواب نمیده؛خودتو رواینترنت خواب چیزی ک بیشترازهمه توخواب جلبه توجه میکنه روبزنید؛معمولأ جواب خواباتون هست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خسته نباشيد.مامان بزرگم كه چندروزي هست خونه مااومده،يه روز بعداز نمازصبحش خواب ديد من باچادرآبي درمسجدبزرگي هستم واين شعررا بلند ميخوانم البته به قول خودش من واون فقط تومسجدبوديم.."من ميخوام امروز برم مسجدالله رابشورم..مسجد دلباختگان خوب زيبا رابشورم.."اين شعر رامن بلندبراي مامان بزرگم درمسجدميخونم...خيلي خيلي خيلي واسم مهمه ممنون ميشم تعبيرش رو بهم اينجابگيدمرسي ازسايت خوبتون...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم با همسرم در يك مسجد خيلي كهنه رفتيم من انجا نماز ميخوانم و نمازم را اشتباه ميكنم تعبيرش را لطفا لطفا برايم بگويد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.
مادر من فوت شده چند وقتي هستش و من تو خواب ديدم كه انگار شده خادم مسجد. ميخاستم تعبيرشو بدونم. ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من در خواب دیدم که سر یه سفره کوچکی سه نفر نشته ایم و غذا میخوریم غذا هم پلو بود ولی یادم نیست با چی بود فک کنم خورشت بود اون دو نفر رو هم نمیدونم کی بود یاد م نیست بعد اخرش از مسجد یه تفسیر قران اوردن که اسمش یادم رفته 15 جلد بود

تعبیرش کنید ممنون میشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم داخل مسجد رفتم یهو یادم افتاد نجس هستم(جنب) و باید از مسجد بیرون برم اما یهو خانمی را که میشناسم و مومنه لست او هم داخل مسجد و نجس است پیش خودم گفتم حتما اشکالی ندلره مه این خانم مونده و منم موندمتعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم که دوستم مسجید. را جاروب میکرد تعبیرش چیست لطفا بگین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم که من ودوستم با هم به مسجد می رفتیم در ورودی مسجد پایین بود وباید ازپله های خراب پایین میرفتیم دوستم با جای پله ها ازبلندی خودش رو انداخت پایین و بدون آسیب روی دو پا افتاد ولی من باسختی از پله ها پایین اومدم وهر دو وارد مسجد شدیم ومنتظر بقیه موندیم تا نماز رو به جماعت بخونیم وقتی چند نفر اومدن بلند شدیم برای نماز جماعت ودیگه از خواب بیدار شدم لطفا تعبیر خوابم رو به ایمیلم ارسال کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام ممنون میشم تعبیر خوابمو بگین.
دوباره که دارم خواب میبینم به مکه سفر میکنم و در حین تدارکات سفرم هستم،لطف کنید تعبیرشو بهم بگید،مرسی...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خسته نباشید
من دیشب خواب دیدم با خانواده رفتیم مسجد واسه نماز خوندن قبل شروع نماز یهو یادم افتاد غسل جناب نکردم بعدش گفتم منکه نمازم قبول نیست وضو هم نمیگیرم ****ی هم پرسید به دروغ میگم خونه وضو گرفتم اومدم
لطفا راهنماییم کنین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

دلالت بر خرابی دین دارد. چرا که در خواب هم بدنبال دین نمایی هستید نه به دنبال اصل آن. ماندن شخص جنب در مسجد حرام است...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام من د ر خواب دیدم در مسجدی نذری میدن منم رفتم پشت مسجددری بود که به اشپزخونش وصل بود اونجا وایسادم بعد درو باز کردن و برنج و ته دیگ و خورشت ریختن تو سه تا قابلمه بهم دادن تو راه برگشت میخوردم که پدرمو دیدم که خم شده واز پیاده رو چیزی جمع میکنه پشتشم یه کیسه بود ممنون میشم تعبیرشو برام بگین باتشکر التماس دعا

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خانه ام تبدیل به مسجدشده بود.ولی دیوارخانه ام شکاف داشت وداشت میفتادکه مادرم به همراه مردهمسایه امان دیواررانگه داشتندوباکاهگل درست کردند.ولی شکاف دردیوارنمایان بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خسته نباشین.من نزدیک به سه هفته اس با ****ی که واقعا دوسش دارم تموم کردم وهنوز دلم میخواد برگرده چون واقعا عاشقشم وبخاطرش خیلی داغون شدم.سه شب پیش خواب دیدم دارم تو یه مسجد با گریه رو به قبله نماز جماعت میخونم.دیشب خواب دیدم با مامانم که به خاطر این جریان خیلی ناراحتش کرده بودم رفتم حرم امام رضا داشتم اینقدر گریه میکردم بعد کنار ضریح و واسه من خالی کرده بودن من نشسته بودم فقط داشتم گریه میکردم و از امام رضا میخواستم که برگرده من اونقدر نزدیک ضریح بودم که سنگ قبر امام رضارو میدیدم.بعد مامانم اومد زیر بغلمو گرفت کمکم کرد بلند بشم گفت از پشت ضریح یه راه هست بیا بریم بعد از اون راه رفتیم امام زاده یاسرو ناصر من داشتم اینقد پای امام زاده ها گریه کردم که خدا میدونه بعد مامانم گفت من میرم نماز بخونم بعد از چند دقیقه منم رفتم نماز بخونم نمازم که تموم شد یه بچه کنارم بود گفتن این بچه ماله تویه باید بزرکش کنی داشت گریه میکرد من بغلش کردم اروم شد اگه میشه تعبیرشو بگین لطفا ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

مادرم خواب دیدن که دارن به سمت مسجد می دون.وسط راه جانمازازدستشون می افتد. ( مادرم جانماز کوچک آبی رنگی دارن ).مادرم میگن قشنگ یادمه که جانماز رودیدم. تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. مریم

سلام من خواب دیدم که با خواهرم در مسجد غذا می خوریم مادرم که دو سال که فوت شده با من بود اما یک دفعه گم شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. لیلا

در خواب ****ی را که عشق اولم بود ودوستش داشتم در مسجد النبی دیدم از انجا به گوشی من زنگ زد ومن حضور او را در صحن حیاط در حالی که تصویر گنبد حرم حضرت رسول را دیدم خودش بود وهردو سدای هم راشنیدیم از طریق تلفن من سلام به اوکردم واوهم صدای مرا تاشنید قطع شد چندین بار من اثزنگ زدم ولی ارتباط برقرار نشد انقدر خوشحال شدم وقتی بامن تماس گرفت درکم این بود بیادمن بوده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول