clear
library_books
تعبیر خواب - حرف م
event

تعبیر خواب موش

برچسب ها style

description توضیحات

1ـ ديدن موش در خواب ، نشانة روبرو شدن با اختلافات خانوادگي و بي وفايي دوستان است . كارها وضعيت دلسرد كننده اي خواهد داشت .تعبیر خواب موش

2ـ كشتن موش در خواب ، نشانة پيروزي بر دشمنان است .

3ـ اگر خواب ببينيد موشها از شما فرار مي كنند ، نشانة آن است كه تلاشهاي شما بي ثمر خواهد ماند .

4ـ اگر دختري خواب موش ببيند ، نشانة آن است كه دشمناني پنهاني دارد كه به او نيرنگ خواهند زد . اگر داخل لباس خود موش ببيند ، علامت آن است كه در اثر انجام دادن كاري رسوا خواهد شد .

ديدن موش، دليل زني بود كه به ظاهر مستوره نمايد و در باطن فاسق بود. اگر بيند موشي بگرفت، دليل كه زني چنين خواهد. اگر ديد موشان بسيار درخانه او جمع شدند و همه يك رنگ بودند، دليل كه به قدرِ موشان زنان در خانه او جمع گردند.

ابراهيم كرماني گويد:

 اگر درخواب ديد از سوراخ بيني او يا از سوراخ گوش او موش بيرون آمد، دليل كه او را دختري آيد نابكار. اگر از گلوي او موش بيرون آمد، دليل كه او را پسري آيد. اگر بيند از مقعد او موشي بيرون آمد، دليل كه او را دختري آيد نابكار.

جابرمغربي گويد:

 تاويل موش دشتي و موش خانگي هر دو يكسان بود. اگر ديد موشي در بستر او بود، دليل كه او با زني قصد فساد كند و گوشت موش خوردن، دليل كه مال زن مفسده بخورد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

همان طور که قبلا نيز نوشتم موش دزد است و يک دزد خانگي است و معبران آن را به زني دزد و خائن و زيانکار و غير قابل اعتماد تشبيه کرده اند. ابن سيرين نوشته موش زني به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بيننده خواب موشي ببيند با چنين زني سر و کار پيدا مي کند و اگر اين موش در خانه خودش باشد نوشته اند زني با اين پليديها در خانه اش هست يا حضور پيدا خواهد کرد. اگر سوراخ موشي ببينيد مالي از شما برده مي شود که مي دانيد چه کسي برده ولي نمي توانيد ثابت کنيد که او ربوده و سارق مال شما يک زن خائن است. اگر موش در اتاق شما باشد زني دزد اهل خانه شماست که نبايد به او اعتماد داشته باشيد. اگر در خواب موشي از پاچه شلوار شما افتاد و گريخت و رفت زني فاسد و فاجر را از خود مي رانيد و دور مي کنيد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

موش

که ميدود : پس انداز

فرار آن از دست يک گربه و يا به چنگ گربه افتادن : غم وغصه

موش سفيد : ازدواج موفق

در درون يک تله موش : دشمن شکست خورده

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن موش جنگ زن باشد

ديدن موش دزد است که از خانه اودزدي کرده

نظرات (285)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام. خواب دیدم خواب بودم ولی با حرکت جانوری که در شلوارم حس کردم از خواب بیدار شدم و دیدم که تعداد بسیار زیادی موش از پاچه های شلوارم افتادند و فرار کردند.خیلی نگرانم. لطفاً راهنمایی ام کنید.ممنون.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم پسر برادرم دنبال يك بچه موش است و ميخواهد موش را بگيرد كسي از آن موش نميترسد و مثل حيوان خانگي با آن برخورد ميكردند. موش ميخواست فرار كند روي تاقچه خانه نشست خوب دقت كه كردم ديدم با انكه موش است ولي منقار كوچكي دارد و دمش هم شبيه گربه است و وقتي فهميد نميتواند فرار كند مثل يك نوزاد ادميزاد شروع به گريه كرد و همه از گريه او متعجب بوديم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

احتمالا شما غذا زیاد خوردی چون خوابت خیلی شوغ بوده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم پسر برادرم دنبال يك بچه موش است و ميخواهد موش را بگيرد كسي از آن موش نميترسد و مثل حيوان خانگي با آن برخورد ميكردند. موش ميخواست فرار كند روي تاقچه خانه نشست خوب دقت كه كردم ديدم با انكه موش است ولي منقار كوچكي دارد و دمش هم شبيه گربه است و وقتي فهميد نميتواند فرار كند مثل يك نوزاد ادميزاد شروع به گريه كرد و همه از گريه او متعجب بوديم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که در اشپزخانه ام موشی را کشتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

سلام ببخشید منم همین خواب دیدم . میشه بفرمایید برنامه شما چی شده . چون خودم خیلی نگرانم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

نامزد من هم همين خواب را ديده است.وباعث شده كه ميانه ي ما شكرآب شود.زيرا طبق اين تعبير خواب به معني زن فاسد است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

عجب نامزد بی عقلی داری اين را به فال نیک بگیر و بدون نامزد بی عقل و بی وفایی داری

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

عجب نامزد خری داری!!!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

به نظر من این خواست خدا بوده که تو بفهمی چه نامزد عقب مونده داری و برای جدا شدن یه لحظه درنگ نکن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

در زندگی خود یک زن مفسده را از خود شناسایی و ر میکنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
ببخشید من فکر میکنم که نزدیک سحر خواب دیدم که 1 موش داره توی یه جای گاراج مانند دنبالم میکنه حتی یه بار هم اومد رو لباسم داشتم فرار میکردم گریه میکردم که بابام موش رو گرفت و انداخت توی یه ظرفه نفت.(منظورم اینه که داخم همون ظرفی که موش رو گرفت نفت بود)
بابام حواسش نبود که اون ظرف نفته اما دیگه کاری نمیشد کرد.

خواهش میکنم پاسخ تعبیر خوابمو هر چه زودتر بدین.(ببخشید که این جمله رو نوشتم)

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم موشي مرده تو دستام گرفتم و نشون بقيه ميدم اما يه دفعه نگاهم به دندونهاي موش كه رسيد ناگهان ترسيدم و موش رو پايين انداختم اما همچنان دهانش باز بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

موش مرده نشان پیروزی بر فساد است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم که موش روی من ادرار کرده و من به شدت عصبانی بودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

منم مشابه این خواب رو دیدم که اول من روی موش اب میریختم و بعد موش روی یکی از نزدیکانم ادرار کرد و خیلی کنجکاوم بفهمم تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم خونم نزدیک ده تا بچه موش خرمایی رنگ بودن دور ور در چند جا تجمع کرده بودن بعد گربه از در خونه میومدنو از موشا میگرفتن میبردن , گربه هام بچه بودن چندتا از موشام فرار کردن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من قربوني گوسفند تو خونه جديدم كردم البته تمام هزينه رو مادر شوهرم داد همان شب خواب ديدم كلي گوشت رو سينك ضرفشويم هست و يك موش كه ميگفتند موش داريم قربوني ميكنيم اين يعني چيييييي ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

تعبیرخوابت اینه که مادرشوهرت از هزینها ی که کرده اصلا راضی نیست وته دلش کراهت داشته ازیکه خرج قربونی شمارو برعهده بگیره وقربونیتون حلال نیست کاملا چون پولشو یکی دیگه که راضی نبوده داده باید هر چه زودتر پولشو پرت کنی جلوش..

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم زیر تختم یه چیز بزرگه اول فکر می کنم شیر(حیوان)است اما وقتی که تختم را بلند می کنم یه موش دور اتاق چرخ می زنه و بعد میاد رو دستای من می ایستد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب خوردن موش دیدم
چه تعبیری داره
مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با عرض سلام
خواب دیدم که موشی تو اتاق من بود و هرچه میکردم بیرون نمیرفت و من را زیاد اذیت میکرد سوراخ آن را پیدا کردم و بعد میخواستم سوراخ را کیپ کنم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

زن یادختری کثیف دوروبر شما میپلکه که از خودت دورش میکنی...آفرین بشما...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم خونمون يك موش سفيدوخاكستري سردشه ميادبيرون مامانم باپاش ميزنه لبه پنجره اونم نميتونه فراركنه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم در یک حیاط بزرگ با درختان سبز تعدادی موش دارند پنبه می خورند البته منزل خودمان نبود و چند تا خرگوش سیاه هم ر حال حرکت کردن بودن اگر ممکن است تعببر را برای من بگویید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دم دمهای صبح خواب دیدم ی عالمه موشهای سیاه وریز به شهر حمله کردن من ازشون فرار میکنم ولی هر جا که پا میزارم ی موش زیر پام له میشه حتی تو خواب احساس میکنم دهنم مزه موش مرده میده.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

من هم دقیقا همین خواب رو دیدم همه کوچه ها موش ها در حال پیشروی بودن منسریع از دستشون فرار می کردم تا به خونمون برم
بعضی هاشون رو لگد میکردم تعبیرش چیه ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خوش بحالتون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

درخواب ديدم موش در خانه ام است ودر حال خوردن چيزي ومن در سعي كشتن ان

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم كه يه موش انكشتم و كاز كرفته.
تقريبا ساعت ٧ صبح بود. ممنون ميشم برام تعبير كنيد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام و خسته نباشید . ممنون میشم اگر خواب مرا تعبیر بفرمایید .مضمون خواب این بود که در خانه دو تا موش خا****تری را شخصی که یاد نیست کی بود در خانه گرفتیم و دم موشها را به هم گره زدیدم .می خواستم ببینم خواب موش در خانه چیست؟ با تشکر فراوان

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام به همه
این جور خوابها معمولا با یکمی الگو شناسی قابل تعبیرند و تعبیرشون بشدت به بیننده خواب بستگی داره .

ببینید خود موش توی بیداری یعنی موجود دزد و حریص و نابکار(بازم مسگم به بیننده خواب بستگی داره ممکنه ****ی تو بیداری موش خانگی داشته باشه و با موشها کلا راحت باشه . اونوقت دیگه تعبیرش این نیست)
. حالا توی خواب باهاش چه رفتاری داشتید میشه تعبیر خواب . مثلا کشتن موش میشه پیروزی بر دشمن و ....

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

از دختر عمه هام تو خونه ی یکی از فامیلامون زندگی می کنیم یه عالمه موش بود خیلی زیاد
البته موش های معمولی نبودن بدنشون بدنه گربه بود فقط سرشون موش بود
یکیشونم گازم گرف
بعد خواب دیدم که از خواب پریدم تو این قسمت یکی داش باهام حرف میزد ولی من نمیدیدمش همش مامانمو صدا میکردم که یه دفه تو واقعیت صداش کردم و پریدم از خواب
وقتی از خواب بیدار شدم نمیتونستم تکون بو خورم خیلی هم عرق کردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام. من تازگیها خیلی خواب موش میبینم. مثلآ دیشب خواب دیدم دارم خونه را تمز می کنم بعد متوجه شدم که یه موش به پاچه شلوارم اویزون شده. ممنون می شو اگه بگین چه تعبیری داره....

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام. من تازگیها خیلی خواب موش میبینم. مثلآ دیشب خواب دیدم دارم خونه را تمز می کنم بعد متوجه شدم که یه موش به پاچه شلوارم اویزون شده. ممنون می شو اگه بگین چه تعبیری داره....

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم زیز زمین خونمون پر موشه و من به کمک داداشام و مادرم موشارو میکشتیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام هر **** میداند خواهش میکنم خواب مرا تعبیر کند من در خواب دیدم در یک خانه نشسته هستم یک تعداد زیاد موش های خانگی می آید داخل خانه من از جایم برمیخیزم مهه را بیرون میکنم همه موش ها از اتاق من بیرون میشود ولی یک موش کوشش میکند بیرون نشود من آنرا میکشم از اتاق خود بیرون میکنم از خواب بیدار میشوم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

تعبیرش اینه که دزدی ازطریق دزدی میخواد1چیزوازت ببره

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم داخل سطلی مواد خوراکی هست خواستم بردارم بخورم که یک دفعه دیدم یک موش چاق خا****تری هم داخل آن هست که با وسیله ای زدم بهش و نجاساتش ریخت روی صورتم.تشکر میکنم از راهنمائیتون.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
اگه لطف کنید خواب منو تعبیر کنید ممنون میشم.
اول خوابم رو یادم نیست ولی انگار چند تا موش به من حمله کرده بودند که من فرار کردم اما یکیشون آستینم رو گرفته بود و دقیقا وقتی با ترس دستم رو تکوندم از خواب پریدم. واقعا ترسیده بودم
ممنون میشم جواب منم بدید
با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم با دوستم در خانه تنها هستیم و ابتدا دور خانه حالت باغچه بود و از آن بعضی مواقع از لای پیچک ها موش میاید بعد به تعداد بسیار زیاد به صورت طبیعی از زیر مبلها میامدند و میرفتند.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم موشی از پنجره ی اتاقم وارد میشود بیرونش میکنم دوباره وارد میشود هر کاری میکنم نمیرود ممنون میشم جواب منم بدین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من دیشب خواب دیدم یه موش قهوه ای خیلی کوچولو ی تو خونمونه...من یه کاسه روحی دستم بود که توش آب بود...گرفتمش جلوی موشه ...خیلی تشنه بود ، همشو تا ته خورد...میشه تعبیرشو برام بگین یا ایمیل کنید؟؟؟ مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم که من در یک خانه خرابه بودهستم موشها را گربه ها می گیرند و واز موشها متنفر بودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم موشی از درب اتاقم وارد میشود بیرونش میکنم دوباره وارد میشود هر کاری میکنم نمیرود .ولی در آخر در لای در مرد.
تعبیرش چیست؟؟؟!؟
با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

آقا سلام علیک
خسته نباشید
من نزدیک های صبح خواب یه سری موش خا****تری رنگ مرده رو دیدم --- جسه و قامت موش ها خیلی بزرگ بود ...................

تو تعبیرش موندم به خدا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم در خانه ای هستم که انگار منزل مادر شوهرم است . دیدم شوهرم در حال چمباتمه نشسته و یک زانوش روی زمین قصد بیرون رفتن داره ، احساس می کنم که همسر دیگه ای داره که زیاد ازش خوشش نمی یاد و داره به اون غرلند می کنه بعد من از اتاق میام بیرون از خانه تو حیاط یه گودال بزرگ و کثیف مثل گودال فاضلاب میبینم، چندتا گربه وموش توی گودال بودند که گربه ها انگار خواب بودند و موشها به بزرگی گربه ها بودند و از روی گربه ها رد می شدند ولی گربه ها هیچ حرکتی نمی کردند بعد دیدم که پسرم درون جوی آب بزگی افتاد و من دوان دوان پریدم توی آب ونجاتش دادم (وقتی که دیدم پسرم افتاد توی آب احساس کردم که می تونم نجاتش بدم) ..

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

ﻣﻮﺵ
ﺳﻼﻡ
ﻣﻦ ﺧﻮاﺏ ﻣﻮﺵ ﺳﻔﻴﺪ و ﺧﻮﺷﻜﻠﻲ ﺭﻭ ﺩﻳﺪﻡ ﻛﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ
ﻟﻂﻔﺂ ﺗﻌﺒﻴﺮﺷﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻴﺪ.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام عليكم -در خانه اي بوديم - تمساح بزركي در بيرون بودن! در ديكر را باز كردم مارمولك بود -بعد موشي امد و مارمولك رو خورد ؟
لطفا تعبيرش رو بفرمائيد جي ميشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام:من توی خواب حیاط خانه رامیشستم وپشت سر خود رانگاه میکردم موشهای مرده میدیدم مجددا" میشستم دوباره موشهارامیدیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

یه موش دیدم که از سقف افتاد بایه دمپایی زدمش وقتی رفتم جلو دیدم دندونش از حالت عادی بزرگتره به نظرم اومد که دندونش بازم داره رشد میکنه. لطفا تابیر خوابم رو بگید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم تو یه دشت بودم که یه عالمه موش اومدن و خیلی بلند میپریدن، من رومو برگردوندم یهو از پشت یه موش پرید خورد به سر من و افتاد رو زمین مرد بعد دید رو زمین خیلی از موشا از شدت پرش افتادن مردن.
لطفا تعبیرشو به من بگید، ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم در سقف خانه ای که نمیدونستم ماله خودمه یا **** دیگه مورچه هایی بزرگ به اندازه ی هزارپا بودند...وقتی میخواستم با حشره کش آنها را بکشم تبدیل به موش های زیادی شده بودند...و من با حشره کش آنها را کشتم....لطفا خیلی زود جواب بدید...ممنون میشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دیدم مردم جلو خونم جمع شدن ویک موش مرده که میگفتن قورباغست افتاده بود که یک مار از شکم یا مقعدش بیرون اومد چند نفر جلوش نون مینداختند ولی من میترسیدم مار هم همش به طرف من میومد من هم برای شام مهمون دعوت کرده بودم که دیر شده بود باید میرفتم پیششون

لطفاً تعبیرشو برام بگین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم 2 یا 3تا موش داخل جوب کنار خیابون دارن فرار میکنن منم از کنار اون جوب رد میشم بعد دارم موشارو نشون میدم اما یادم نیست به کی نشون میدادم ....
منتظر جوابتون هستم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام هم سرمن خیانت کرده و در نبود من. زن فاحشه. به خانه میآورد حالا که اورا بخشیدم خواب دیدم موشی خا****تری را به خانه رد او هم از دست من فرار کرد ودر خانه پنهان شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.من نزدیک ساعت 4 صبح خواب دیدم ی****ری حیوانات/ موش های سفید /گربه های قهوه ای /یک شیر /یک شامپانزه /ولی موش ها و گربه ها خیلی من رو ترسونده بودن و به سمتم میومدن.یک مرد هم بود که من میشناسمش و من رو اذیت میکرد.اگه تعبیر داره لطفا بگید.ممنون.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواهشا تعبیر خوابم بگید.خواب دیدم در خانه پدرم بودم که موش به آنجا حمله کرده و به من هم حمله کرد و یکی از آن موشها به من چسبید و به زور وارد بدنم شد وهر کار کردم نتوانستم از ورودش به بدنم جلوگیری کنم.خیلی حس بدی دارم چون بعدش فهمیدم باردارم لطفا منو از تعبیر خوابم مطلع کنید.تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
در خواب ديدم يه جاي بد و كثيف قدم ميزدم و يه موش كرد تو خواب خيلي ترسيدم و با جيغ كشيدن فرار كردم. تازكي يه خواستكار دارم كه ديشب تصميم كرفتم كه جواب مثبت بدم و اين خواب رو ديدم. خيلي ميترسم خواهش ميكنم خوابم رو تعبير كنيد. ميترسم جواب منفي به خواستكار باعث بشه اون ادم تا مدتها باعث تهديد و اذيت بشود. خواهش مي كنم خوابم رو تعبير كنيد
با تشكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم در خانه خواهرم هستم که سمت یکی از اتاق هایشان که در خواب درب اتاق تقریبا شیشه ای مات بود میروم و از پشت در میبینم موجودات ریزی روی لباس ها در حرکتند . میفهمم موش هستند و به خواهرم اطلاع میدهم...او در اتاق را باز میکند و ناگهان چندین موش کوچک در خانه روانه می شوند و ما چند تا از آنهارا میکشیم
در خواب فقط دوتا موش بزرگ که یکی خا****تری و یکی سفید بود وجود داشتند. بقیه بچه موش هایی بودند که اصلا شبیه موش نبودند و فقط در خواب فهمیدم موش هستند.
فکر میکنم در آخر یکی از موش های بزرگ را هم من کشتم و از خواب پریدم...
حدود ساعت 7 صبح

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام دیشب خواب دیدم موش های زیادی توی اتاقمن که چند تاشون از سرو موم بالا می رن چند بار وحشت زده بیدار شدم ولی باز همون رو می دیدم خواهش میکنم تعبیرش کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم كسي كه قبلا مرا ديوانه وار دوست داشته وداره زندگي الانه مرا كه با كس ديگري ازدواج كردم نابود كرد ووقتي كه وارد خانه ام شد تبديل به موش شد و من اورا با دست گرفتم و مي خواستم او راباچاقو بكشم كه اينكارا نكردم و به او گفتم اگراز زندگيم بيرون نري مبكشمت واورااز پنجره پرتاب كردم و دوباره شبيه انسان شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم هفت گربه دنبال يك موش هستند يكي از گربه ها موش را گرفت و خورد بقيه گربه شروع كردند به خوردن يكديگر و اولين گربه كه خورده شد همان گربه اي بود كه موش را خورده بود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

آبگوشت موش-
خواب سه موش رو دیدم که یکی از آنها خیلی چاق بود و رنگشون با موشهای واقعی فرق داشت باوجودیکه از موشها بدم می یاد و می ترسم چون قشنگ بودن دست بردم تا یکی از کوچولوها رو بگیرم که موش چاق عصبانی شد و بمن اخم کرد و فهمیدم مادرشونه ولی انگار روز بعدش موشها رو همسرم گرفته و دیدم در قابلمه آبگوشت موش هست.گفتم ما که نمی تونیم گوشت موش بخوریم.آبگوشت پخته بود ولی من همه آن را ریختم دور.
نزدیک 6 صبح خواب دیدم وخیلی نگران شدم.البته صحبت از موش و فضله آن در برنج شب قبل با همسرم داشتم نمی دونم خوابم بی اساسه یا تعبیر داره.لطفا راهنماییم کنید. ممنون.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

آبگوشت موش-
خواب سه موش رو دیدم که یکی از آنها خیلی چاق بود و رنگشون با موشهای واقعی فرق داشت باوجودیکه از موشها بدم می یاد و می ترسم چون قشنگ بودن دست بردم تا یکی از کوچولوها رو بگیرم که موش چاق عصبانی شد و بمن اخم کرد و فهمیدم مادرشونه ولی انگار روز بعدش موشها رو همسرم گرفته و دیدم در قابلمه آبگوشت موش هست.گفتم ما که نمی تونیم گوشت موش بخوریم.آبگوشت پخته بود ولی من همه آن را ریختم دور.
نزدیک 6 صبح خواب دیدم وخیلی نگران شدم.البته صحبت از موش و فضله آن در برنج شب قبل با همسرم داشتم نمی دونم خوابم بی اساسه یا تعبیر داره.لطفا راهنماییم کنید. ممنون.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

آبگوشت موش-
خواب سه موش رو دیدم که یکی از آنها خیلی چاق بود و رنگشون با موشهای واقعی فرق داشت باوجودیکه از موشها بدم می یاد و می ترسم چون قشنگ بودن دست بردم تا یکی از کوچولوها رو بگیرم که موش چاق عصبانی شد و بمن اخم کرد و فهمیدم مادرشونه ولی انگار روز بعدش موشها رو همسرم گرفته و دیدم در قابلمه آبگوشت موش هست.گفتم ما که نمی تونیم گوشت موش بخوریم.آبگوشت پخته بود ولی من همه آن را ریختم دور.
نزدیک 6 صبح خواب دیدم وخیلی نگران شدم.البته صحبت از موش و فضله آن در برنج شب قبل با همسرم داشتم نمی دونم خوابم بی اساسه یا تعبیر داره.لطفا راهنماییم کنید. ممنون.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
خواب دیدم من با مادرم تو یه خونه بودیم که سقف نداشت . یه عالمه موش بود . من یه در باز کردم اومدم این طرف .خیلی از موش ها رفتن بعد یکی از موش ها تبدیل به یه مرد با یه اسلحه شد . بعدش اون مرده امد چند نفر بیرون از در کشت . بعد اومد مادر منو کشت .
خیلی حالم بده لطفا کمک کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم چند موش و چند گربه مرده توی یک اتاق افتادند
سعی میکردم راه میرم بهشون برخورد نکنم
برام عجیب بود این اتفاق
غیر از من چند تن از افراد خانواده هم بودند اما تشخیص ندادم کی بودند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

نزديكيهاي صبح خواب ديدم كه در آشپزخانه هستم وموشي سفيدراديده ام ازهمسرم خواستم اونو بگيره.همسرم اومد واونو با پارچه گرفت وانداختش بيرون.تعبيراين خواب چيه؟زمان خوابم(نزديكيهاي صبح)قابل تعبيره يا اصلاخواباي نزديك صبح درست نيستند؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

مدتی است خواب دستشویی زیاد می بینم .همشون تمیز هستند اما اکثرا درب ندارند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم در یک مترو تیلیون ها موش خا****تری دارن دنبالم میکنند من هم از دست آن ها در میرفتم و از آخر هم فرار کردم تعبیر این خواب چیست؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم در حوضچه پر از خورده یخ فراوان موشهای سفید زیادی بودندودرهمان حوضچه خانم واقایی ناشناس معاشقه میکردن حوضچه مانند شانه تخم مرغ غالب غالب بود ودر هر غالب سه یا چهار تا موش سفید و ملوس داشت ومن از پشت ویترین مانندی نگاه میکردم تعبیر خواب من چه میتواند باشد ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم در حوضچه پر از یخ موشهای سفید وناز وحوضچه بصورت غالب غالب مانند شانه تخم مرغ ودر هر غالب سه الی چهار موش سفید ملوس بودند وخانم واقایی ناشناس هم مشغول معاشقه در همان حوضچه بودن من با تعجب از پشت ویترین مانندی نگاه میکردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم با برادرم تو یه صحرایی تنها هستیم، یه مار سیاه میخواست منو نیش بزنه منم سعی داشتم سرش رو تو دستم بگیرم و اظرافش دهنش رو فشار بدم که نتونه نیش بزنه خیلی زورش زیاد بود مدام تلاش میکرد چند ثانیه ای به چشمهای هم خیره شدیم، یهو متوجه شدم در حالی که سرش رو داشتم فشار میدادم به انگشف شستم نیش زد. بعد دوباره خواب دیدم تو خونم تو خونمون موش های خا****هری زیادی بود که مدام انگار زادو ولد میکردن هر جایی از دستشون فرار میکردم تو طاقچه، رو اپن، میرفتم تو حساط ..میدوییدم..فایده نداشت..بعد تو آشپزخونه یه گوبه سیاه بود که حرف میزد و خونگی بود و یه مار سیاه مثل تو قد و رنگ همون ماری که تو صحرا بود..ماره میخواست این موشها رو بخوره و گربه نمی زاشت در آبرو وسط آشپزخونه رو باز کرده بود و موشها رو به اون سمت هدایت میکرد، انگار که تو خواب ما گربه رو مسئول میدونستیم و واسه همین اون داشت موشها رو فراری میداد، البته اون مار یکی از موشها رو موفق شد که بخوره و در آخر همینطور که موشها از دست مار فرار میکردن و گربه سعی داشت از طریق آبرو بیرونشون کنه..از خواب پریدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

موضوعات متنوع و مطالب جالبند.
موفق باشید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

موش درخانه ورنگارنک بودن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

مادرم در خوابش همش میبیند که در آب غرق میشم نمیدانم چه تعبیری دارد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

تکه تکه کردن گوشت موش به نیت استفاده ولی در نهایت نخورده آن یعنی چه?(چرا هیچکی جواب نمیده .)

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم یک موش مرده را از بیرون خانه آورده ام و در آشپزخانه روی ظرفشویی خانه رها کرده ام و خودم از آشپزخانه بیرون رفتم (در این حال مواظبم بودم که خواهران و مادرم موش را نبینند و نترسند) موش هم به رنگ خا****تری بود و پاهایش را از هم باز کرده بود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که موشی در حیاط خانه با یک شیر و گربه جنگ میکرد و انهارا میترساند ودر اخر یکی از انها به دلیلی مرد و موش رفت ناخن دستش را یکی یکی جوید خواهش میکنم تعبیر خواب مرا بگویید خیلی نگرانم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام . ممنون میشم خوابمو تعبیر کنید . قبل از اذان صبح خواب دیدم که من و همسرم خادم یک منزل شده ایم و من مسئول تمیز کردن و مراقبت از خانه هستم . که ناگهان در خانه سوراخ بزرگ موشی را پیدا می کنم که وقتی داخل سوراخ را دیدم چشمم به موش صحرایی بزرگی با ناخن های وحشتناک و بزرگ افتاد با چوبی که دستم بود به سمتش رفتم اما اون هجوم آورد به سمت شوهرم و با ناخن هایش به همسرم آسیب رساند من با چوب شروع کردم به کتک زدن موش ولی موش به من حمله کرد و خود را انداخت روی پشت سر و شانه هایم و و ناخن های خود را در بدنم فرو کرد به قدری درد آور بود که جیغ میزدم و تمام بدنم خونی شد از شوهرم خواستم محکم بزند به سر موش و لی او ضربه های ارامی زد و خودم با تلاش بسیار توانستم اورا از شانه هایم پایین بیاندازم و او فرار کرد و باز به همان سوراخ رفت و این سوراخ به سمت بیرون راه داشت . در همین لحظه از خواب بیدار شدم .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

ببخشین من خواب دیدم موشهای ز یادی در خانه
من هستن و زندگیم را میخورند
تعبیرش چیست ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم تو خونمون پر از رختخواب .از وسط رختخواب ها ی عالمه موش بیرون میاد تعبیرش چی؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم با برادرم بازي ميكردم كه يك لحظه موش دستش بود انداخت رو لباسم و رفت داخل لباسم و بعد ازترس از خواب پريدم .لطفا راهنمايي كنيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که 2تا سوراخ موش تو پله های خونمونه و ازش موش میاد بیرونو ومستقیم میره تو خونه.خونمون تا سقف پر از موش بود جوری که از طبقه ی پایین میشد دید که پر از موشه.ولی تا سوراخ ها رو بستیم همشون یه دفه معلوم نیست کجا رفتن.دارم خل میشم میشه سریع جواب بدید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم در محلي كه چند سال قبل خدمت مي كردم رفته ام و در آنجا موشهاي زياد و بزرگي به رنگ قهوه اي يا مشكي (به هر حال تيره) هستند كه بر روي زمين و سقف راه مي روند و من مواظبم در مسير حركت آنها قرار نگيرم. از آن محل بيرون مي آيم ولي در محيط بيرون هم همان موشها وجود دارند ولي با تعداد كمتر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم محلمون پر از موش شده اونم موش های رنگارنگ منم سعی داشتم با تفنگ ساچمه ای یکی یکی شون و بکشم.
البته توی محل قدیم ما جدیدا موش زیاد شده و یکی از بچه ها رو دیدم با تفنگ ساچمه ایی داره میزنشون.آیا خواب من تاثیر ش از همین بچه محلمون نیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
خواب دیدم در را باز کردم موش دوید به خانه رفتم گرفتم می خواستم خفه کنم اما دادم به مادرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
در خواب دیدم دو موش که یکی مرد بود و دیگری زن در داخل خانه راه میرفتند. و به این طرف وآن طرف میدویدند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام و خسته نباشید
در خواب بچه موشی خا****تری دیدم ک من و مادرم دنبالش بودیم ک بکشیمش و در نهایت با ضربه چوب مرد میخواستم محبت کنین خوابمو تعبیر کنین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من چند شب پشت سر هم خواب میبینم که موش درون وسایل خانه است یعنی داخل مبل است
شب اول 2 یا 3 تا بودن شب های بعد تعدا ان زیاد شد
به اندازه ای که قال شمارش نبود
خوابی که دیدم بین 12 تا 3 صبح بود
باتشکر که راهنمایی کنید ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام تعبیر خوردن موش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب موش دیدم زیاد بودن افتادن دنبالم واز روی پای من بالا رفتن بعدش رفتن بیرون تعبیرش چیه لطفا راهنمایی کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام سحر امروز خواب دیدم یه موش زشت ازمن کمک میخواد.چندتا سنگ بزرگ چسبیده بودن به پشتش وناراحت بود.با اکراه بهش کمک کردم سنگا روبرداشتم .به خاطر خدا بگید تعبیرش چی میشه خیلی نگرانم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من یه شب توی خواب دیدم که یه موش میاد توی منزل وبعدا میره .....یک هفته گذشت بعدا فهمیدم یک از فامیلهای نزدیکم از من دزدی کرده واقعا یه موش درخواب دزد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم داشتم يه چيزي شبيه آش يا خورشت مي پختم كه يهو از توي قابلمه يه موش اومد بيرون، من با ملاقه چند بار زدم تو سرش ولي نمرد، از توي قابلمه درش آوردم و انقدر زدمش تا مرد بعد كه فهميدم كشتمش ناراحت شدم!!! يعني چي؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

برادرم خواب ديده كه در خانه اي مجلل كساني به دنبال او بودند ك براي فرار در دستشويي پنهان ميشود كه خانمي وارد ميشود و در دستش گربه اي سفيد داشته كه برادرم گربه را به چاه مياندازد كه اب چاه زلال بوده بعد خودش گربه را بيرون مياورد و گربه كم كم تبديل به موشي سفيد ميشود
لطفا راهنمايي كنيد
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
اگه خواب ببینیم موشی یخچال خونه رو خورده باشد تعبیرش چی میشه ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

ساعت 2:45 خوابیدم قرار بود فردا صبحش نامزدم رو ملاقات کنم ، اما این موش سفید و کوچیک خیلی مهربون و اهلی بود هرکاری بهش می گفتیم انجام میداد باهامون (خونواده) حرف میزد من ساعت 9 صبح بیدار شدم و دقیقا نمیدونم این خواب رو چه زمانی دیدم
توروخدا راهنمایی کنید :|

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خوابدیدم موش از زیر در خونه وارد میشه و من هی بیرونش میکنم در را میبندم دوباره میاد و چند بار تکرار میشود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم زیر با لشم پر خاکه و از داخل خاک ها موش مییاد بیرون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

منم خواب دیدم موش ب دنیا اوردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باعرض سلام من خواب موش سفید دیدم در ظرف غذا که تکان می خورد وبا دیدن من فرار کرد باتشکر ممنون می شم تعبیر خواب من را بگویید مریم از مشهد مقدس

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند دل ادم بسرشتندو به پیمانه زدند.
کاش خوابهامون زیبابود. ادما باید همیشه حواسشون باشه که به گناه کشیده نشن.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند دل ادم بسرشتندو به پیمانه زدند.
کاش خوابهامون زیبابود. ادما باید همیشه حواسشون باشه که به گناه کشیده نشن.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خدایا نمی دونم این چه خوابی بود آقای بنده دید . واقعا نمیدونم . خدایا آلوده دامانمان نکن .خدایا اگر تو ما را به خود واگذاری ما هیچ چیز نداریم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
شوهرم ظهر خواب دیده موشی در مغازه اش می پلکیده و وول میخورده
ممنون میشوم راهنمایی کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من
خواب موش سفید دیدم که توی خونه بود
درنهایت من و پدرم از خونه انداختیمش بیرون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید