clear
library_books
تعبیر خواب - حرف گ
event

تعبیر خواب گور - قبر

برچسب ها style

description توضیحات

گور

1ـ اگر خواب ببينيد گوري تازه حفر شده است ، علامت آن است كه به خاطر اعمال غلط ديگران متحمل رنج و عذاب مي شويد .

2ـ اگر خواب ببينيد از روي قبرها راه مي رويد ، علامت مرگ غيرطبيعي و يا ازدواج ناموفق است .

3ـ اگر در خواب به داخل قبري خالي نگاه كنيد ، نشانة نوميدي و از دست دادن دوستان است .

4ـ اگر خواب ببينيد فردي آشنا را داخل قبر گذاشته ايد و خاك به غير از سر ، تمامي اندامش را پوشانده است ، علامت آن است كه آن فرد به وضعيت رنج آوري دچار مي شود و بينندة خواب ثروت خود را از دست مي دهد .

5ـ ديدن گور خود در خواب ، علامت آن است كه مراقب خود نباشيد دشمنان با زيركي شما را دچار مصيبتي خواهند ساخت .

6ـ اگر خواب ببينيد گوري حفر مي كنيد ، علامت آن است كه به دردسر مي افتيد و دشمنان مانعي بر سر راه زندگي شما ايجاد مي كنند . اما اگر خواب ببينيد حفر گور را به اتمام رسانده ايد ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود غلبه مي كنيد ، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، علامت آن است كه از گرفتاريي نتيجة مطلوبي به دست مي آوريد .

7ـ اگر خواب ببينيد براي دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان مي رويد ، و بعد از برگشتن مي بينيد جسد ناپديد شده است ، علامت آن است كه دچار گرفتاريي غيرمنتظره خواهيد شد .

8ـ اگر زني خواب ببيند ناگاه تاريكي بر قبرستان فرو مي افتد . جايي براي خواب نمي يابد مگر قبري كه از دل خاك دهان گشوده است ، علامت آن است كه در امور عاطفي شكست مي خورد و به خاطر مرگ يكي از دوستان اندوهگين و نوميد خواهد شد .

9ـ ديدن زمين لم يزرع قبرستان كه تنها بر سر گورهايش گل و سبزه اي روييده است ، علامت آن است كه اگر مسئوليتي به اندازة تحمل خود به عهده بگيريد ، بعد از مدتي اندوهگين بودن و نوميد شدن به منافع فراواني دست خواهيد يافت .

10ـ ديدن جسد خود ميان قبر ، در خواب نشانة هجوم درد و رنج مأيوس كننده است .

اگر وي را در گور نهادند، دليل كه او زندان كنند، اگر بيند بر بام خانه او گور مي كندند، دليل كه عمر او دراز بود.

حضرت دانيال گويد: 

ديدن گور درخواب، دليل زندان است.

اگر در خواب بيند گوري از بهر خود كند، دليل كه عيش بر وي تنگ شود و بعضي گويند آنجا كه گور كَند، دليل كه خانه بسازد. اگر بيند وي را در گور نهادند، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود و بعضي گويند آنجا كه گور كند، دليل كه خانه بسازد.

اگر بيند وي را در گور نهادند، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود و نيز گويند كه به سفر رود. اگرديد او را در گور نهادند و خاك بر سر او ريختند، دليل بر نقصان دين او  بود.

محمدبن سيرين گويد: 

اگر وي را در گور نهادند، دليل كه او زندان كنند، اگر بيند بر بام خانه او گور مي كندند، دليل كه عمر او دراز بود.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر بيند منكر و نكير از او سوال پرسيدند، دليل كه پادشاه با وي مطالبتي كند. اگر جواب ايشان صواب داد، دليل كه از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا دهد به خلاف اين بود.

 

 

نظرات (199)

 1. نگار

من خواب دیدم ک مرده را نبش قبر کردیم ****ی میدونه تعبیرش چیه؟ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. آسیه    نگار

منم همین خوابو دیدم خیلی ترسیدم ****ی اگر میدونه ب منم بگه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. علی آقا

سلام نصف قبر فرو رفت
تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. رضا آسایشی    علی آقا

لابد قبلا اونجا بارون باریده خاک نشست کرده،،،

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

اگر د رخواب ببیند که قبر شخص تازه فوت شده را نبش میکند و زمین ان از جنس سیمان است تعبیر ان چه میباشد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من یه سوال مهم دارم در خواب دیدمکه با یک نفر میخواستیم بریم یه قبر رو آتیش بزنیم ولی من راضی نبودم بعد که روی قبر رفتیم دیدم قبر مشترک من و خواهرمه ولی تو خواب احساس میکردم باز هم این قبر رو قبلا دیدم حتی تو خواب که زنده بودم میگفتم این قبر مال زمان بچگی های منه ما مردیم بعد زنده شدیم یه تاریخ هم رو قبر دیدم ولی نمیدونم درست یادم میاد یا داره برع**** یادم میاد تاریخی که یادم میاد اینه 93/7/23 . من واقعا نگرانم ممنون میشم تعبیر این خواب رو برام ایمیل کنید مخصوصا اینکه این تاریخ رو هم حدس میزنم خیلی نگرانم کرده .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

اتفاقی افتاده ؟ الان سالمین؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

نگران نباش یادت میاد خواب کی دیدی؟ چه ساعتی؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

الان چی شده? اجیت زندس?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیده ام مادرم (که فوت کرده) به من سفارش کرده که ****ی را (که میشناسم ) را از راه قبرستان قدیمی و کهنه ببرم در خصوص مال گمشده ام همه چیز را می گوید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم به اتفاق یک نفر که در ذهنم نیست خاک روی قبری را برداشتم به قصد نبش قبر و برداشتن کلیدی که در قلب ****ی مانده بود و آن کلید را از زیر قلب مرده برداشتم. حدود ساعت 8 صبح در ماه رمضان خواب دیدم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم نوزادی که مرده بود زنده شد و من بسیار خوشحال خدا را شکر کردم در همان خواب درست یادم نیست ولی فکر میکنم پسر عموی پدرم زنش را در خواب خواسته یا نا خواسته کشته بود یا ممکن است **** دیگری او را کشته بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام دیشب خواب دیدم من و افراد زیادی داخل قبرستان هستیم و پدربزرگم( که در حال حاضر زنده هست) وچند نفر دیگه رو روی قبر ها های قدیمی خواباندن در حالی که این افراد زنده هستن واز ترس میلرزند .نمیدونم تعبیر خوابم چی میشه اما خیلی ترسیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام اگر خواب ببینیم جسد مرده ای را از داخل قبرش بیرون آورده ود ر بالی کوهی دفن کرده اند تعبیرش چیست ؟ با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم مادر بزرگم رو نبش قبر کردیم و او زندست
در خانه خودش بردیم و خوابیده
رو به من می کرد و میخندید
هرچه به خانوادم می گفتم باید ببریم و دوباره خاکش کنیم گوش نمی کردند و می گفتند هنوز وقت هست.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم شوهر خالم با دختر یه خاله ی دیگم که هردو زنده هستند رو زنده داخل قبر گذاشتن و من کلی گریه کردم هر دوتا قبر هم سوراخ داشت و من هر دوتا رو نگاه کردم خواهشا بهم زودتر پاسخ بدین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که تنها توی قبرستانم و سر قبری که نمیشناسم نشستم و خیلی ناراحتم و دارم گریه میکنم لطفا تعبیرش رو برام بفرستید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

گمشدن قبر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

بالای قبر ایستاده بودم بالای قبر هی می گفتم این قبرها برام کوچیکه جا نمیشم ولی امتحان هم نکردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

salam... man 4 mahe k shohar ameam foot karde , chand bar khabe maraseme azadarishu didam k toe 3vomesh khude jenaze ham bude, vali in chan d vaght khab mibinam k miram sare ghabresh va ghabresun ham khali mishe vali hamishe nemitunam kamell khab ro bebinam, toro khuda tabireshu baram mail kunid

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

درخواب قبردخترم با تاریخ دقیق یعنی 10مهر98دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم شخصی از طرف قانون مامور به نبش قبر دوستم بود و من هم به عنوان اشنا از طرف متوفا با او همراه بودم! قبره دوستم در طبقه دوم خانه خودشان بود! بعد از باز کردن قسمت سره قبر توسط مامور من بخشی از صورت میت را دیدم که از هم پاشیده و بد بو بود!!!!
پدر من نیز در خواب با ما همراه بود!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

تعبیر اینکه مادرم قبر مادرش را که زنده است را کنار میزند و چیزی از ان برمیدارد چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواهشا تعبیر خواب منو بگید زود خیلی فکرم درگیرشه
برادر من فوت شده خواب دیدم رفتیم بهشت زهرا دارم میرم سر خاک برادرم اما هرچی میگردم پیدا نمیکنم یعنی جا همون جا بود اما قبر نبود که من هی گریه میکردم میگفتم قبر رو بردن پس چرا نیستش.... تعبیرش چی میشه؟؟؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

تعبير اين واب رو ميخوام

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

تعبر گم شدن قبر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم با سه یا چهار نفر دیگه در قبرستان و روی مزار ****ی نشسته ام که خاکش تازه است .اسم روی قبر رو میخونم با تعجب میپرسم مگر فلانی مرده؟؟؟ کی مرده؟؟؟ روی قبر هم پر از گلبرگه. من هر کاری میکنم گلبرگا رو کنار بزنم و تاریخ فوت رو ببینم نمیشه. بعد که به دور و بریا نگاه میکنم همون شخص هم کنار قبر نشسته و لبخند میزنه. میشه تعبیرش رو واسم بگین؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم خاله ام که زنده هست در خواب نبش قبرش میکردیم و جسدش سالم بود فقط من متوجه تکان خوردن بدنش میشیدم .لظفا برای من تعبیر کنید با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

نبش قبر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام پدر شوهرم در قید حیات نیس خواب دیدم که مرده است و شوهرم او را دفن نمیکرد و 2 پیرمرد دیگر را هم از قبری بیرون آورد که یکی از انها استخوان هایش مانده بود و دیگری خا****تر مانده بود و پدر شوهرم گه چندین سال بود مرده بود سالم سالم بود فقط صورتش سیاه، چشمانی وحشتناک و بازی داشت، به روایتی دیگر شوهرم هر سه را از قبر بیرون آورده بود و نمیگذاشت آنه را خاک کنیم من خیلی اصرار کردم ولی قبول نمیکرد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام"دایی من در قید حیات نیست"من خاب دیدم توو خونمون قبر داییم هست"و از من خاستند((یه نفری))که قبر داییتو بکن ودرش بیا ببر یه جای دیگه خاکش کن"اما به **** دیگه ای گفتم اینکارو کنه چون میترسیدم"...!همین امروز خاب دیدم"

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من برادر همسرم تقریبا 20 روز که فوت شده، هنوز سنگ قبرش رو نگذاشتن، من توی خواب دیدم که دقیقا چسبیده به قبرش قبر خیلی کوچک دیگه ای هست که یه مقداریش توی قبر برادر همسر من هم رفته بود، تو خواب به همه گفتم مثل قبر حضرت علی اصغر که پیش قبر امام حسین، البته باید بگم برادر همسر من مجرد بوده، سنگ قبرش رو هم میدیدم که قرمز بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام ، می خواستم این خواب را برایم تعبیر کنید.
خواب دیدم که مادر بزرگم که حدود 20 روز است که فوت کرده را در حیاط منزل خودش دفن کردم و هنگام دفن مقداری از سر و پای وی از زیر کفن پیدا بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام .مادرم خواب دیده که پدر بزرگم را از گور بیرون آورده با کفن وداخل گور دیگر کرده وایشان 34 سال است فوت کرده لطفا جواب دهید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
خواب دیدم خواهرم جسد همسرش راکه بیش از 1سال است فوت کرده از قبر بیرون اورده جسد پراز خون بود و خون همینطور میرفت.دم همان قبرستان باز تشیعش میکردند مردی باچهره ی دیگر که درخواب همان شوهر خواهرم بود بالباس قرمز و کلاه سفید همش به چشمم میخورد.مادر که فوت کردند ایشان هم بودند جسد را از دست خواهرم گرفته و دفنش کرده بود موقع برکشتن که من هم راهی شده بودم قبلش میترسیدم از دیدن این مناظر وحشت داشتم ولی بعد خودم را راضی کردم که سر مزار حاضر شوم تو راه دیدم خواهرم جگرهای هنسرش را دراورده وباخودش میاورد دیدم انها را زمین گذاشت و خورد میکرد ناراحت شدم گفتم این چه کاریست اY

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
من در خواب دیدم یک لحظه نظرم به سوی قبری رفت که روش اسم و فامیل ****ی که دوستش دارم رو نوشته بود میخواستم تعبیرش رو بدونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

salam mishe lotfan taabire nabshe ghabre morde ro begin?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم كه تو يه قبرستون بالاي كوهي كه نسبتا تاريك بود يه قبر هست كه مال منه و من هم ونا نسبتا تنهام.دوبار خواب اون قبرو ديدم بطوريكه بار دوم ميدونستم قبر منه.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم که دارم دو نفر دفن میکنم لطفا جوابمو بدین
تعبیرش چی میشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

لطفا تعبیر این رو بفرستین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام تعبیر خواب نبش غبر رو برام بفرستید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در قبرستان به دنبال سنگ قبری میگشتم ولی محلی که سنگ قبر در آن بود کنده شده بود در خواب یک نفر به من گفت آشنایی دیگر (که او را هم میشناسم)جنازه را از این مکان برذه است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

پدرم از دنیا رفته
دیشب خواب دیدم پدرم زنده شده و خودش می گفت مرا داخل قبر بگذارید و من خیلی گریه می کردم و جز من و پدرم **** دیگری آنجا نبود
حالا تعبیرخوابم چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم ‍پدر بزرگم که تازه فوت کرده با کفن بیرون قبرشه
تعبیرش رو برام میگید لطفا.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که پای پسر عمه ای که یه سال هس که مرده رو گرفتم و اونم افتاد زمینو مرد و من اونو توی زمین دفن کردم ولی نمیدونم از کجا عمم از مرگ پسرش با خبر شد که براش یه مجلس بزرگ گرفت و بد نمیدونم چی شد که پسر عمم زنده شد ...خواهش میکنم بگید تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در یک باغ زیبا و سرسبزی که جندین سنگ قبر تاریخی و با شکوه آنحا بود بر سر سنگ قبر یک فرد اسم و رسم دار بودیم . جمعیت کم بود اما همه از اشراف بودند . شاهزاده یک کشور خارجی هم ( با لباس های شبیه شوالیه ها در یک درشکه تشریفاتی ) آن جارا ترک کرد . ما هم رفتیم . تعبیرش چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم که خوابم خیلی واقعی بود
خواب دیدم که توی گورستانم و داخل یک قبر خالی خوابیدم و زنده ام و شب بود و صدای مردگان با صدایی طوفان بار می آمد و وحشت من رو شدیدا فرا گرفته بود صدای وحشتناک مردگان خیلی زیاد بود و من از توی قبر یرون و میتونستم ببینیم
تعبیرش چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم دخترخالمو دارن زنده زنده خاک میکنن جایی که قرار داشتیم یک امامزاده بود پدرم مشغول کندن قبرش بود و شوهر خالم داشت خاک روش رو اماده میکرد ...خواب دیدم اصرار داشتم که قرص آرامبخش به دختر خالم بدم تا راحتتر تحمل کنه ولی خاله ام مانع شدتو خواب.کلی شیون چ زاری میکردم که بابا این بدبخت زندست چرامیخواید زنده به گورش کنید؟خالم میگفت نه دیگه این وقت مرگشه باید خاکش کنیم ...
در اخر یه لباسراحت بر تنش کردن و گفتن بروتو قبر بخواب و پدرش خاک رو اروم اروم ریخت روش تا جایی که دیگه دیده نمیشد و همه بدون هیچ ناراحتی قصد رفتن کردن... تعبیرش چی میتونه باشه؟خیلی ناراحتم ...از ذهنم بیرون نمیره

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم ک میرم قبرستان وروی قبرهارونگاه میکنم ب دقت وروشون راه میرم!اونم به هنگام شب.هیچ****م اونجانبود.بابام دم قبرستون باماشین منتظرم بود.خیلی تاریک بود!وقتی داشتم میرفتمدیدم یه نورروشنی هست.ولی رفتم سوارماشین شدم ورفتیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

نبش قبر كردن وجسد سالم بودن وامانتي (كلاه)دادن به فرزند پسر برزگ(البته خواب را زن ديده صبح ديده شده)

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم که یه دختر بچه نوزاد دارم که می تونه صحبت کنه تو خواب تعجب کرده بودم بعد تو خواب برادرم رو دیدم که 1/5 پیش فوت کرده پشت سرم ایستاده بود که همون موقع دخترم شروع به حرف زدن کرد و گفت این جوون رو می بینی خوش به حالش از بهشتیهاس بعد 2 تا آیه از قران به من نشون داد که توش کلمه مومنون بود گفت تو اینجا اومده که از بهشتیاس ممنون می شم برام تعبیر کنید خیلی مهمه برام

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

سلام خدا برادرتون را بیامرزه. داشتن بچه نوزاد درخواب خیر وبرکته.اون نوزادی شما درخواب دیدید احتمالا ازملایکه اسمون بوده اومده به شما خبرداه که جایگاه برادرتون دربهشته چون ازبندگان باایمان خدا بوده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.خواب دیدم ک مرده ام را در داخل قبرستان گم کرده ام

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

aksaran khabe 2khtar khalashuno didan kheyli jalebe manam didam ty gabrestun 2nbale ghabre gom shodeye 2khtar khalam migardam kheyr bashe

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.خواب دیدم خاک قبر روی من میریزن.تعبیرش چیه؟ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من دیشب خاب دیدم که در خانه قدیمی پدرم سرامیک هایش یکم یک جایش برجسته تر شده تسمیم گرفتم درستش کنم وقتی سرامیک هارا کندم جلوی چشم همه به گورستان انجا تبدیل شد نا گهان انجا که میکندم قبری بود که جنازه نمایان شد و مرده ای دیده شد که یک باره زنده شد و با خوشحال من را نگاه میکرد که ناگهان از خواب پریدم این خواب چیست تعبیرش ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که پدرم را می خواهند زنده به گور کنند ولی من نگذاشتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم قسمتی از قبرستان کاملا فرو ریخته (30 یا40 متر ) و در این زمین مرده هایی بودند. مادر بزرگم ک کمتر از 40 روز از مرگش میگذره هم آنجا بود.بدون کفن بدنش کاملا سالم بود عمه هام برای اینکه بدنش معلوم نباشه ی پتو دورش پیچیده بودن وعموها هم مشغول دیدن قبرها.همه مییدونستیم که مرده ولی مامان بزرگم حرف هم میزد ولی نمیتونست حرکت کنه!
لطفا تعبیرش رو واسم میل کنید
ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من امروز خواب پدرم را ک تقریبا 6 ماه است فوت کرده دیدم، درخوابت دیدم که خودم ایشان را درباغچه خانمان خاک کردم ولی بعدش میخواستم ایشان را بیرون بیاورم که از خوا ب پریدم، خواهش میکنم سریع تعبیرش را برایم بگویید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام .من خواب دیدم دقیقا 16 شهید گمنام داخل حیات ما دفن کردن و یه عده هم اومده بودن خونه ما تا براشون فاتحه بخنونن من این خواب رو نزدیکی های اذان صبح دیدم تعبیرش چیه ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من در خواب دیدم درکناریک جاده درکنارقبرپدرم که فوت شده است یک قبرکوچکی مانند قوطی کوچک اندازه 60سانتی مترقبرخودم هست هر2راتمیزش کردم لطفا تعبیرش را بفرستید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من در خواب دیدم کنار جادهای 2قبر وجود داشت یکی مطعلق به پدرم بوده ویکی خالی بود شبیه یک قوطی کوچک بود خالی بود گفتند مطلق به بنده هست من هر2راگرد گیری کردم لطفا تعبیرش را برام بفرستیدمتشکرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من دختری هستم خواب دیدم که جنازه ای توسط چند مرد غریبه تشییع می شد.ان طرف رو که نگاه کردم دیدم دو قبر بدون جنازه که فقط کفن داشتو دیدم. اون موقع ترسیدم و توخواب بیاد مرگ خودم افتادم.لطفا خوابمو تعبیر کنید مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

شخصي مرده و روي تخت خودش ( برهنه ) خوابيده و اطرافيان منتظر آمبولانس هستند تا او را ببرند ، مرده بيدار ميشود و به نوه ي ايشان ميگويد چرا ناراحتي ؟ تعبير اي خواب چيست ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خوتب دیدم در مزار شهدای محلمون کنار عموم که شهید شده دارن دفنم میکنن ولی من زنده بودم و میخندیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب ديدم ك من و دوستم ب جايي رفتيم ك اونجا يك قبر داشت من مشغول حرف زدن با صاحب قبر شدم ك ديدم دوستم اون قبر رو سوراخ كرده و طابوت قبر پيدا شده بود و نقره اي رنگ بود و صاحب اين قبر وقتي متوجه شد كلي گريه كرد اگه ميشه تعبيرش رو بگيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

يكي از دوستان ما كه مرد بزرگي هست خواب ديده كه از قبر پدر بزرگم بخار مياد بيرون پدر بزرگم يك هفته است كه فوت كرد
خودم هم دو روز بعد از فوت پدر بزرگم خواستم كه به خوابم بياد و دم مغرب خوابم برد ديدم كه ميخوايم بريم سر قبر من با پدر بزرگم از پلها امديم پاين ولي خودش خيلي عجله ميكرد گفتم عجله نكن ولي صداشو نشنيدم بعد كه رفتم سوارش كنم ديدم سرده گفتم برم براش پتو بيارم ولي ديگه رفتم و نديدمي لباس مشكي هم تنش بود
خيلي ممنون ميشم جواب منو بدين خيلي نگرانم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم با یک نفر دیگه که مشخص نبود وارد قبرستانی شدم همه جمع بودند بعد من یک بیل برداشتم و با آن نفری که همراهم بود روی زمین که مثل حالت یک لایه خاک سفت باشد مثلا حالتی که یخ را ازروی زمین برمیداری برداشتم به یک سنگ قبربرخوردکردم سنگ را برداشتیم و یک جنازه کفن شده داخل قبر بود که داخل قبر هم پرازآب بود من وآن شخص دیگر سرجنازه راگرفتیم واز قبربیرون کشیدیم و با خودبردیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم ک داریم با فامیل پدرم و با یه کفن مشکی زنده ب گور می کنیم :-) تعبیرش چی میشه :-) ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم پدر شوهرم که فوت کرده است مرا به درختی بسته و با کمربند میزند تعبیرچیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

Salam pedaram ke morde didam az ghabr avordan biron jasadesh chand tike shode bod khak va mase chasbide bid behesh dobare mikhastan ghabresh konan mannon misham javabesho behem begin

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم مادر وبرادرم(برادرم فوت شده) دارن قبر پدرم را که 14 سال پیش فوت کرده مکنند وی را بیرون کشیده ودر چند صد متر پاینتر در بیابان دفن کردند در حالی که دراین خواب جسم پدرم کاملا سالم بود تاانجا که من باور نداشتم پدر فوت کرده است وبعد از دفن وی من کنار قبر وی دراز کشیده و میگریستم وبا نفس تنگی مواجه شدم واز برادرم طلب میکرد واز خواب پریم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم مرده ای را دارن عذاب میدن ومن فقط صداشو میشنیدم وسر قبرش ایت الکرسی ویاسین خوندم ودیگه صدای مرده ونشنیدم.تعبیر خوابم چیه؟ممنون میشم هرچه سریعتر برام ایمیل کنین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم با مامانم رفتیم سر مزار پدربزرگ و مادربزرگم
ولی سنگ قبر هیچ کی اونجا نبود فقط خاک بودش
وما نتونستیم پیداشون کنیم ,میشه تعبیرشو بگین!!!؟

و یه بارم دیدم خودم که مجرد ودخت ۲۱ساله هستم
تو بیمارستان یه دختربچه رو نشونم دادن گفتن دخترته؟؟
منم باور نداشتم میگفتم من که ازدواج نکردم و...
ممنون میشم از راهنمایی تون...
مرررررررررررررر رسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیم بامادرم سر مزار
مادروپدربزرگم رفتیم ولی سنگ قبرشان نبود همه جا خاک بود....

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

مادرم در خواب دید چادرش را بر سر مادر بزرگم که فوت کرده
فوت کرده انداخته
و
خود چادر اورا سر کرد؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم یه جایی پر از تپه های کوچیک دارم راه میرم
یه کمی نشستم اومدم بلند بشم برم دستم رو گذاشتم رو زمین ،یه دفعه خاک اون قسمت فرو ریخت از زیر ،صورت یه جسد سیاه شده پیدا شد بدون اینکه بترسم محل رو ترک کردم،
به نظر شما تعبیرش چیه ممنون.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم جناز های زیادی از قبر به همراه داداشم و خالم از قبر بیرون میاوردیم .ویکی از جنازه ها همه جایش فاسد شده بود فقط کبدش سالم بود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

مادرم در خواب دیده که من گور مادربزرگش را میکنم تا اینکه به جسد میرسم , بعد خودش دوباره گور را پر میکنه, لطف میکنید بگید عبیرش چی هست؟ نگرانم کرده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
همسرم خواب دیده که نصف صورت و گردن من سوخته و چند تا خانم سیاه پوش درشت هیکل دارند من رو دفن می کنند و اون با گریه و شیون جسد منو از دست اونها می خواهد بگیرد ولی ****ی به او گوش نمی دهد
خودش و خواهرم را در خواب دیده که دارند گریه می کنند و این منظره را نگاه می کنند
لطفا تعبیرش را برایم بفرستید
ممنون می شم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب قبر خالی بود که گفتن مال برادرم برادرم هم اونجا بود به قبر نگاه میکرد و زیر لب میخندید من میگفتم نه داداش نری تو قبر و اون نرفت تعبیرش چیست .الان نه ماه این خواب دیدم بحد از اون برادرم ی مشکل بزر گی براش پیش اومده این خوابم هیچ تعبیری دارد که روزی برادرم از این مشکل تمام شود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام . من خواب ديده ام قبر پدرم كه حدود 20روز فوت كرده در كوه ميباشد ناگاه زنده شد واز داخل قبر بيرون آمد ولي چشمانش نابينا ميباشد و با هم شروع به اذان گفتن كرديم وبعد به داخل قبر رفت و روي قبر را پوشاندم .پدرم با شلوار بود و روي آن پتو بود و خواهرانم هم اونجا بودن . تعبير چسيت ؟ خيلي ميترسم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلاممممممممممم من 17 سالمه خواب دیدم دارم منو دفن میکنن هر چی داد میزنم که زندم دفنم نکنید میگن نگران نباش میمیری.......بهم میگفت داخل خاک قبرتو لمس کن میخواییم دفنت کنیم......!!
خواهشا جواب بدین.....!!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

مادرم فوت کرده هر موقع خوابش را میبینم. وقتی هر موقع در فبرستان دنباله قبرش میگردم پیدایش نمی کنم یا قبرش تعقیر میکند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام پدر شوهر من انسان با نماز وروزه بود اهل کار خیر و قران الان ۱۶ سال است فوت کرده خواهر شوهرم مدت یک سال است چند بار خواب میبیند قبر پدرش تغییر کرده سر جایش نیست یا قبرش زیر اب است یا اجازه نمی دهند پدرش در جایش دفن شود دلیلش چیست لطفا راهنمای کنید مننون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

تو خواب دیدم ک مسلمون ها رو نبش قبر میکردن و از قبراشون در می آوردن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم با مادر و خواهرم توی یه بیابون می رفتیم ناگهان به یه روستایی رسیدیم که قبر عموی مادرم رو اونجا دیدیم فقط اسمش رو روی قبر خوندیم و رد شدیم، لطفاً تعبیرش رو بمن بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من دیدم که گوریکی ازبزگان کشورومیکنم دیدم بعد۳۰سال جسدش ازبین نرفته بعدازچندلحظه چشماشوبازکردواز داخل گوربیرون اومدوبامن حرف زدوگفت به زده شدن مردگان اعتقادداشته باش

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که شخصی درحال کندن قبر است ودرجایی دیگر از داخل قبری کرمهای بزرگی مانند مار سر بیرون اورده اندودر شب دوم دیدم که قبری خاکش برداشته شد وجسد شخصی دل وروده اش بیرون ریخته است خواهشا تعبیرش چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام ببخشید من خواب دیدم دوتاقبرکه فقط پاهاشون بیرون ازخاک بود خیلی بیرون نبوداومده بودبالا من ودوستم روی اون دوتاقبردرازکشید یم ومیخندیم دوستم روی قبری که مادرش دفن بوددرازکشیده بود ولی نفهمیدم خودم روقبرکی درازکشیدم لطفا تعبیرشوبهم بگیدممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم با مادرم به سر مزار رفتیم و برای هر کدام از اقوام که فوت شده بود فاتحه خواندیم تا بر سر مزار مادربزرگم رسیدیم (مادربزرگم یک سال است فوت شده) ولی انجا که رسیدیم احساس کردم هنوز خاکش خشک نشده و سنگ قبر نداشت مادرم گفت بشین خاکش خشک شده , همه اقوام هم انجا بودن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

مادرم ده ماه هست که فوت کرده,خواب ديدم مادرمو از قبر آوردن بيرون و جاى ديگه قبرش کردن,البته خودم نديدم ,از خواهرم پرسيدم وقتى مامانو آوردن بيرون چطور شده بود ؟ بدنش تجذيه شده بود ؟ گفت نه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم با همسرم از کناره یه قبرستون رد میشیم و سه تا مرده سیاه پوش میبینیم ک دارن مرده ای رو ک نه کفن داره نه تابوت و خاک میکنن و من هم از همسرم میپرسم که چرا اینطور میکنن اون هم میگه بخاطره اینکه ان مرده خودکشی کرده و اون سه مرد هم خانوادش هستن و اون رو شبونه خاک میکنن تا در روز ****ی متوجه نشه و آبروی خانوادشون نره

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواهرم منو تو خواب دیده که توی یه باغ بزرگ که توش یه ببر بزرگ بی آزار داشته برا خودش میگشته استخوان های خواهر شوهرمو که مرده رو دفن میکنم وبهش میگم گوشتهاش پوسیده دارم استخونهاشو دفن میکنم رفته رفته هم قبر داشته کوچیک میشده میگفت کلی هم خاک دستم بوده این خوابو ۲۷محرم دیده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خیلی زیاد خواب میبینم که سر خاک خواهرم ک مرده در حال فاتحه خوندن هستم تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام من خواب دیدم تو یک قبرستون خیلی تاریک که هیچ کی نبود بعد من دنبال یه قبر بودم که پاهام هی میرفت توی خاک و نمیتونستم حوب راه برم لطفا اگه ****ی تعبیر این خوابو میدونه بگه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام ممنون ميشم خوابمو تعبير كنين
من ديشب حدود ساعت 5 صبح خواب ديدم داريم با چندتا از اعضاي خوانوادم مثل پسر عموم مادرم يكي از خواهرامو..يه جنازه رو دفن ميكرديم تو فكر ميكنم خونمون بود كه وقتي گذاشتيمش تو قبر يهو از اسموون ي صاعقه زد به زمين كه ي زمين لرزه شد دقيقن مثل موج دريا كه فقط به سمت جنازه اومدو اونو از تو قبر پرت كرد بيرون كه من از خواب پريدم از ترس

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم که شخصی فوت کرده و جنازه اش انقدر کوچک شده که اندازه یه نوزاد شده هیچ****م به سراغش نمیره برای انداختن روی جنازه و رو به قبله کردنش. لطفا تعبیرش رو برام میل کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم پسرداییم که ۴ماه پیش فوت شد , بهم میگه منو نبش قبر کنین من زنده ام
تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم یک قبر را نبش قبر کردند که در ان یک مار رنگ روشن خیلی بزرگ بود همه با بیل میخواستند ان را بکشند و اخر سر من ان مار را گرفتمو گلویش را فشار دادم تاکبود و خفه شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام درخواب دیدم که برادرم که شهید شده است را پدرم نبش قبر میکند و استخوانهایش را نشانم میدهد و بعد برادرم تبدیل به یک بچه کوچک شده و مدام میخندد و شادی میکند.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم همه هستن بالای سر یک قبر آشنا بود ولی معلوم نبود چه ****ی بود در آنجا فقط همان یک قبر بود در اطراف قبر هم خیلی کثیف و پر از اشغال بود تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم که در حال نظافت خانه بودم با دوش گرفتن می خواستم که برم حمام ولی حمام خونمون نبود به حالت حمام عمومی بود که 2 تا دوش داشت من به همراه چند نفر از اعضای خانواده و دوستان به سمت حمام راهی شدیم در ضمن یک دیوار حمام شیشه ای بود و بعد همه من را انجا تنها گذاشتند که من حمام کنم ولی به محض رفتن همه ناگاه دیدیم که زمین در مقابلم باز شد و حدود 4 یا 5 گودال قبر مانند به ترتیب در مقابلم قرار داشت من داشتم به داخل انها که خالی بود نگاه می کردگ اول فکر کردم که زمین لرزه هست و با داد و بیداد و گریه همه را صدا ز دم که بیاید ولی تا همه امدند زمین صاف شد و به حالت اول در امد باز به محض رفتن همه این اتفاق افتاد و من وحشتزنان از ان محل خارج شدم و خود را درح حرم دیدم وقتی که از خواب بیدار شدم ساعت 6.45 دقیقه صبح رود .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب ديدم متن و عكس روي سنك قبرماخودم
خودم مشخص كردما روي خاك هك كردم جون قراربود بميرم
وخواب يه مكانياديدم كه ادمارا دستاشونابسته بودنااتيش ميزدن
كه من فرار كردم وبعدهم مردم.اكه ميشه بكين تعبيرش
جيه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم قبر عمه ام ک ی****اله مرده سنگ قبرش ش****ته جورس ش****ته ک میشه داخل قبر رو دید جوری ک صورتش ک از کفن بیرون بوده رو حنی میشد دید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواهرم سه ماه فوت شده دیشب خواب دیدم رفتم سر قبرش قبرش یه جای توی یه خونه قدیمی بود نصف تنش از قبر بیرون بود لباس تنش بود ولی یه مقداری از شکمش معلوم بود ولی خیلی خوشگل شده بود و راحت خندان خواب بود من که دیدم خیلی گریه کردم بعد رفتم دنبال شوهرم شوهرم اومد کفن را بلد نبود درست ببنده ولی کفن را دور خواهرم بست تا تنش معلوم نشه کفن را داشت میبست خواهرم چشمانش را باز کرد و خندید من که دیدم سریع به شوهرم گفتم ولی چشمانش را بست بعد من خیلی گریه کردم و صداش زدم خواهرم که دید من گریه میکنم چشمانش را باز کرد و به شوهرم نگاه کرد تعبیر این خواب چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

واااااااااااااا اااااای بچه ها کمکم کنید!!!!!!!!!!! من تو خواب دیدم مامان و بابام تصادف کردن دوتاشون مردن قبرشونم تو اتاق من هس بچه ها کمکم کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم دست زن داییم که تازه فوت شده از قبر بیرون آمده.این نشانه چیست لطقا رهنمایی کنیید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)