clear
event

انواع خواب و تعبیر انواع خواب

برچسب ها style

description توضیحات

در مورد تعبیر خواب خیلی ها گفته و نوشته اند.بشر همیشه خواب دیده و چون این را به تجربه دریافته بود که خوابهیش بی ارتباط با زندیگیش نمی توانند باشند همیشه درصدد یافتن کلیدی بود که بتواند این در بسته را به روی او بگشاید و چراغی فرا راهش بگیرد که مجهولات را بتواند ببیند و بشناسد و تشخیص دهد.گشودن این در و روشن کردن تاریکیها علم تعبیر خواب است.

بهترین معبران انبیا و پیامبران بوده اند.از حضرت ابراهیم نوشته اند که معبر خوبی بوده و یعقوب چنان معبر آگاهی و دانایی بوده که به مصداق آیه ی شریفه وقتی یوسف به او می گوید:«اِنّی رَأیتُ عَشَرَ کوکباً وَ الشَّمسُ وَالقَمَرُ و رَأَیتُم لی ساجِدینَ» به او می گوید این خواب برای دیگران باز مگو که برادرانت به نابودی تو همّت خواهند گماشت و آن شد نوشته اند و خوانده اید.

 


خود یوسف مُعَبِری  مسلّط بود که وقتی فرعون خواب میبیند و برای او تعریف می کند یوسف اطّلاع می دهد که هفت سال قحطی پیش خواهد آمد و همین تعبیر او را به عزّت می رساند و باز خوانده ایم در زندان فرعون خواب آن دو زندانی را چگونه تعبیر کرد.اولیاء و معصومین نیز علم تعبیر داشتند به خصوص از امام جعفر صادق علیه السلام تأویلات و تعبیرات فراوان نقل  شده که در کتب مربوطه ضبط است.

مردم عادّی نیز کم و بیش با این فن ظریف آگاهی داشته اند و خوابهایی را تعبیر می کردند و این صرفاً مبتنی بر تجربه بود.
لازم است بدانیم:
هر خواب یک قطب قوی دارد که مسائل دیگر را تحت الشّعاع قرار می دهد.معبر باید محور خواب را بیابد بعد به تعبیر آن بپردازد.
عوامل تشکیل دهنده ی زندگی ما در خواب به صورت سمبل هایی ظاهر می شوند در یک خواب بیست ثانیه ای ممکن است خیلی چیز ها وجود داشته باشد که در تعبیر بی تأثیر و فقط یک عامل مؤثر است
شما اگر خواسته باشید خواب خود را تعبیر کنید باید اول محور و قطب را بیابید و روی عوامل دیگر تکیه نکنید.
به طور کلی ما اسیر عوامل مادّی زندگی هستیم.شغل،فعالیت ها روزانه،معاشرتها و گفت و گوهایی که طی روز انجام داده ایم، روابط خوانوادگی،پول کافی داشتن یا نداشتن،غذا خوردن و حتی طعم و مزه ی غذا،همه و همه در خواب ما اثر می گذارد.خیال نکنید وقتی خوابیده ایم و ارتباط حواس پنجگتنه ی ما با ذهن قطع گردید از این اسارت رهایی می یابیم.به هیچ وجه این طور نیست.
وقتی شب غذای چرب و شیرین یا زیاد شور و پر ادویه خورده اید در  خواب ممکن است دریا،چشمه،کاریز،آبشار و سیل و مسیل ببینید.صبح که از خواب بیدار می شوید به سراغ کتاب می روید که ببینید تعبیر دیدن سیل و چشمه در خواب چیست؟
این درست نیست چون خواب شما رؤیای صادقانه نبوده بلکه خوابی بوده ناشی از پرخوری.چنین خوابها به هیچ وجه تعبیر ندارد.
خواب شما وقتی می تواند گویای چیزی باشد که با تعادل جسمی و روحی خوابیده باشید.عکس این هم درست است یعنی وقتی گرسنه باشید خواب چلو کباب و باقلا پلو با مرغ و چیز هایی از این دست ببینید که البته نمی تواند تعبیر داشته باشد.پس شبهایی که در کمال تعادل و توازن از نظر جسم و روح و اعصاب خوابیدید و خوابی دیدید بامداد به سراغ معبر یا خواب نامه بروید و تعبیر بخواهید.
برداشت و روابط ما نیز با چیزها ، آدمها و حیواناتی که در اطرافمان یافت می شوند متفاوتند لذا در خواب هم تفاوتها و اختلافاتی به وجود می آورند.
برداشت و رابطه ی ما با اشیاء و اشخاص و حیوانات در تعبیر اثر می گذارد و گاه دگرگونی به وجود می آورد،پس دریافتن معانی و تعابیر باید این نکات را نیز مورد توجه قرار دهید تا کلیدی را که واقعاً خواب شما را باز می کند دریابید.
بنابراین هر خوابی تعبیر نداد.بسیاری از خوابهای ما تحت شرایطی قرار می گیرند که فاقد ارزش و اعتبار می شوند.به این چنین خوابها نباید خوشدل باشیم و نه از آنها بیم و هراس به دل راه دهیم و گرفتار تشویش و نگرانی شویم.
وقتی خوابی می بینید و بیدار می شوید به ساعت مراجعه کنید و ساعت دیدن خواب را یادداشت نمایید،زیرا معبر با دانستن ساعت خواب دقیقتر  می تواند خواب شما را بشکافد و تعبیر کند به طور کلّی از لحظه ای که می خوابیم تا نیمه شب خوابی که می بینیم کمتر دارای اعتبار است.چون در این ساعات هنوز روح و جسم ما زیر تأثیر کار روزانه،فعالیت ها و گفت و گوهای انجام شده و غذایی که خورده ایم دارد.از نیمه شب تا طلوع شپیده بامدادی خواب معتبر می شود و اعتبار آبه تناسب هر چه از نیمه شب دور و به سحرگاه نزدیک می شویم افزایش می یابد.
صادق ترین رؤیاها خوابی است که سحرگاه می بینیم به طوری که چون بیدار می شویم وقت اقامه ی نماز صبح شده باشد.خواب روز به هیچ وجه عنوان تعبیر ندارد.هستند کسانی که بعداز ظهرها می خوابند پا پیش از غذای نیمروز قیلوله می کنند.در این مواقع اگر خوابی ببینید تعبیری ندارد.
در ماه های قمری نیز سه شب نیمه ماه که قمر بدر کامی دارد خواب بیشتر از سه شب محاق ارزشمند می تواند باشد.
خوابهای موسمی نیز بی ارزشند. مثلاً در زمستان برف در خواب دیدن و در بهار مشاهده ی درختان پر شکوفه و گل،در پائیز برگریزان و در فصل تابستان در آب شنا کردن و … از نوع خوابهایی است که تعبیری ندارد و چنانچه در تابستان مشاهده کردید برف می بارد و در سرمای سخت زمستان خانه را از شکوفه های سفید و صورتی پوشیده دیدید .::این خوابها صحت دارند::. و خوابهای طولانی بیشتر از خوابهای لحظه ای و تک چهره ای اعتبار دارند،مگر اینکه تک چهره ها را مکرّر ببینید.


 

.::نکات قابل توجه برای تعبیر خواب::.


۱- رؤیای انسان در درجه اوّل حکم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را دارد که این شامل دو قسم از خوابها می گردد.(رؤیای صادقانه و نمادین)که در سه مقطع گذشته و حال و آینده خواب بیننده دیده است.

۲- رویای انسان به سه دسته تقسیم می گردد:
الف) صادقانه
ب) نمادین
ج) کاذبه

۳- اطلاعاتی که در خواب به بیننده داده می شود دارای پنج محور زیر است:
الف) فقط مربوط به شخص خواب بیننده است.
ب) مرتبط به شخص یا اشخاص حاضر در خواب می باشد.
ج) بین شخص بیننده و شخص یا اشخاص حاظر در خواب باشد.
د) به هیچ یک از موضوعات پیشین مرتبط نباشد.
ه) به موضوع یا شخص یا جمعی که در خواب حاضر نیستند مرتبط می گردد.

۴- از لحاظ منفی یا مثبت یا خنثی بودن دارای پیامی گویا باشد.

۵- فاکتور زمان در رؤیای صادقانه و نمادین بر محور عدد مقدّس هفت استوار است گاهی حکمت و مصلحت خداوند تعبیر آن را به زمان دیگری موکول می نماید،لذا بعد از اینکه از خواب بیدار می شوید از یک ثانیه ،یک دقیقه،یک ساعت،یک روز،یک هفته،یک ماه،یک سال منتظر تعبیر آن باشید و لازم است بدانید هر انسانی که دارای زبانی صادق و قلبی پاک باشد زمان تعبیر خواب او در بیداری به حداقل می رسد.مگر آنکه خواست خداوند نباشد.


حال امیدوارم که با مطالعه ی این پست که از کتاب جن ها همه جا هستند جلد اول نوشته ی سید محمد مهدی حسینی بود بتوانید تا حدی خواب های خودتان را تعبیر کنید !

نظرات (35)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

جن ها همه جا هستند
ترسناک باشد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

گربه اي را در خواب ديدم برنگ سفيد كه به خانومم حمله كرد هر چه او را ميزديم اصلا نميرفت وقتي كه دسته چوب را برداشتم فرار كرد و بعدش ديدم از صورت زنم خون مياد و رنگ خون صورتي بود /لطفا برام تعبير كنيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

گربه درواقع دزداست وسمج وقلدر دسته چوب کمک گرفتن است ازهروسیله ای فرار یعنی بازگشت آرامش خون همان زخم است به احتمال ضعیف درکشاکش سرقت بین شماوسارق وهمسرتان ایشان کمی خراش پیدامیکند شایدهم ازترس درون روحیه اش مخدوش بشه درهرصورت صدقه رفع بلاست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

شانه کردن موها با نوازش

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

شانه کردن موها با نوازش

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من یک دختر مجرد هستم . خواب دیدم دارم با یک دختر ازدواج می کنم . تعبیرش چیه؟
از طرفی یک امتحانی دیروز داشتم و خواب دیدم نمره خیلی کمی تو امتحان گرفتم. تعبیرش چیه؟
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خیلی خواب می بینم ، حدود یک سالم هست که مشکلی برام پیش اومده و بی قرارم ، معمولا هم خوابام درست در می آید حالا دیگه نمی تونم خوابامو تشخیص بدم که کدوم راسته و کدوم دروغ.
میشه قبلا یه خوابی دیده باشی بعد با یه خواب دیگه تعبیرش خنثی بشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من چند شب پیش خواب هزار پا هاییو دیدم که از زمین میومدن بیرون تعبیرش خیلی برام مهمه تورو خدا بفرستید به ادرس ایمیلم من هرچی میگردم پیدا نمیکنم خواهش میکنممممممممممم ممممممممممممممم ممممممممممممم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

عاليه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

درخواب دیدم که نوه پسری خودم رامیکشم وپوستش رامیکنم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدیم که با معشوقم عقد کرده ام و او در یک مسافرت از من حلالیت میطلبد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

لباس عروس بر تن خود
عالی بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

موخوره گرفتن موهای خود
خوب بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

khab didam baradaram goft man dar chenin rouzi tarikh aroosi man hast agar lotfi konin vali nemidonstim aroos ki hast? begin che taabiri dareee chon kheily negaran haastam

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

khab didam baradaram goft dar chenin tarikhi aroosi man hast vali aroos ro nemishnakht ki hast agar lotf konin begin chi hast ??

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام در خواب دیدم شهر شلو غه و ****ی به من می گه امام زمان گفته که من به مردم بگم من 80 ساله خانه نشین هستم کاری کنید که من زودتر بیایم و من منتظر ایشان هستم و دایم اشک می ریزم بعد از نماز صبح خواب دیدم ممنون از شما

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

امام زمان 80 سال نه بلکه چند صدسال است که خانه نشینه دوزمان است که خواب نحس است هنگام طلوع خورشید وهنگام غروب خورشید که انسان روبه زحمت می اندازه بیشتراوقات شیطان درخواب آمده وانسان را اغفال میکند وچون خواب است فکرمیکنیم رویای صادقانه است اشک هم اگربدون فریادوناله باشد نشانه شادیست ولی نباید ازامربه معروف ونهی ازمنکرغافل بود شلوغی شهر اگردرش جنگ نباشد نشان از اشتغال وسردرگمیست اگرجنگ باشد نشان ازآن دارد که بزرگی درآن مکان یاخواهدفوت نمودویاایشانراخ واهن کشت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من حدود2تا3روزقبل ازاینکه خواب موردنظرراببینم یکی ازآشناهایم به من اسم دختری راگفت وگفت که قصدازدواج با****ی که من دوستش دارم راداردوبعدازکمی تحقیق مشخص شدکه این فقط یک شایعه بوده
من آن دختررابه هیچ وجه نمی شناختم واوراندیده بودم
چندروزبعدخواب دیدم پسری که عاشقش هسم باهمان دخترازدواج کرده وآنهاجشن کوچکی برپاکرده بودند ومن آن دختررادیدم ونامش هم همان بود پس ازدیدن شادی هردوی آنهاازاین ازدواج به شدت افسرده شدم وبه سراغ دوستانم ویادوستانی که باآنهاقهرکرده بودم رفتم وازآنهاحلالیت خواستم فقط2،3تای آنهامراحلال نکردند...وبعددرحالی که خوشحال بودم که دوستانم مراحلال کردندوناراحت بودم که پسری که عاشقش بودم ازدواج کرده ازخواب پریدم....
خواهش میکنم تعبیراین خواب رابه من بگویید
لازم به ذکراست که من این خواب را2،3هفته پیش دیدم وشخصی هم که عاشقش هستم اصلا مراندیده ونمی شناسد ولی من اورامی شناسم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

ارواح انسانهاباهم درارتباط هستن چه دربیداری وچه درهنگام خواب چون شما ارتباط دوستانه برقرارکردید گاهی بعضی ازافعال انسان یاطرفین درخواب ورویا به اونشان داده میشود چراکه اقداماتی انجام گرفته شده البته خواب شما درهم نوشته شده تحقیق کردی کذب بود پس چرا آخرش صدق بود پس ازحلالیت ازخواب بیدارشدی شناخت وعشق شماهم یکطرفه بوده پس ورودبه محلهای یک طرفه معنی ندارد خودت سردرگم یک کاری بودی حلالیت گرفتی زندگی روازسر بگیر وشادباش چراکه اون فرداصلا مال شما نبوده وفقطخدامیداند شماباچه ****ی درآینده هم خانه وهمسر خواهی شد
بدرو

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من دختری هستم که چندماه عقد کردم. خواب دیدم رفتم کربلا جهاز خریدم. لطفا تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

سفردرکل ازجایی که هستی به جایی که میروی به شرط اینکه مقصدازمبداءبهتر باشد خوب است چه برسد به مکان والا ومعنوی اباعبدالله الحسین خوش به سعادتتان جهازهم وسایل آرامش زندگیست انشاءالله باکمک خداوندمنان وامام حسی ع وحضرت ابوالفضل زندگی بکام وشیرینی خواهید داشت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

کبوتری قرمز یا خونی در خواب دیدم که به من حمله کرد تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من شنیدم تعبیر خواب بستگی به نوع تعریف اون داره درسته؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

هزار پای طلایی رو دیدم داخل بازوم که نتونستم از دستم خارجش کنم تعبیرش چی میشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم که به اهل خانه می گویم امشب دزد می آید آنها باور نمیکردند. شب دزد آمد تمام کارتهای اعتباری مرا دزدیده بود . پیکان سبز رنگ مرا دزدیده بود در حالی که من اصلا ماشین ندارم مشغول تلفن زدن به پلیس بودم که دیدم پدرم تصادف کرده و سرش ش****ته است.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

2 سرزمین یکی خشک بی آب و علف و دیگری سرسبز چون دشت صاف و در کنار مرز این دو سرزمین یک شترمرغ بی حرکت و با حالتی که انگار جان دربدن ندارد و مدتهاست پوست و استخوان شده در سرزمین خشک پشت به سرزمین سبز دراز کشیده گویی استخوانی بیش نیست من در سرزمین خشک همراه مردم خودم بودم و تنها می دانستم از مرز عبور نمی کنیم که ناگهان متوجه شترمرغی ماده می شوم که به خاطر ان شترمرغ به سمت او می آید از سرزمین سبز و من با دیدن او به شترمرغ ضعیف خبر می دهم که ... و او انگار به خاطر من از مرز رد نمی شده و مانده بود اما با دیدن ان شترمرغ نر به سرعت به سرزمین سبز می رود و با شادی و وجد انگار سرحال و توانا و زیبا شده دور می شود. و من با تعجب بیدار شدم... خوشحال می شم تعبیرش رو بگید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

ba salam....man kheili khab mibinam va tabiresh modatha zehnamo dargir mikone........ye bache daram khab didam az zamin boland misham be jahaye jadid miram gahi ham kamelan hes mikonam nirooye ajibi mara jabega mikone ye vaghtaee zekr migam dar khab......lotfan begid mishe be in etemadkard ya na.....tashakoor

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

يكي هستش تو دانشگاه مون خيلي دوستم داره هميشه ميخواست بگه ولي خجالت ميكشه به دوستام گفته كه بهم بگن ((ديشبم خواب ديدم كه اومده دستم رو گرفته و داره باهام حرف ميزنه يه جور عاشقانه بود))معني اين خواب چيه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که در منزل پدری دو عدد هزار پا سفید وجود داشت یکی بچه هزار پا به طول 8 سانتی متر و دیگری هزار پایی به طول حداقل سی سانتی متر که بچه هزار پا در ایوان منزل به پشت افتاده بود و ظاهرا مرده بود ولی هزار پای بزرگتر زنده که نزدیک حوض بود و مادرم برای کشتن او اقدام کرد ولی هزار پا را با دستش گرفت ان هم از عقب
لطفا تعبیرش کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم ک معشوقه ام میخواد به سفر بره بعد ب من گفت هرچی دوست داری بگو تا واست بیارم بعد من تشکر کردم و چیزی نخواستم در همان حین مادرش با من تماس گرفت و گفت من برایت سوغاتی قند و ...چیزهای دیگر ک من یادم نیست را گفت برایت گرفته ام و بدستت میرسانم میخام بدونم تعبیرش چیه اگه لطفرکنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دارم فوتبال بازی میکنم هرچه شوت میزدم توپ گل نمیشد آخرش به زور تونستم توپ رو وارد دروازه کنم وقتی گل زدم خیلی خوشحال شدم ناگهان یه نفر از بیرون اومد و باهام دعوا کرد منم باهاش درگیری لفظی پیدا کردم لطفا تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب ديدم كسي تو استخر داره غرق ميشه و من قبل از همه اونو نجات دادم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام مادر شوهرم یه ظلم بزرگی درحق من کردن که باعث شدن منو همسرم جدا بشیم و من به هیچ عنوان حلالش نمیکنم.من هی تو خاب میبینم که ازم حلالیت میخام بنظرتون تابیرش چی میتونه باشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم زخمی شدم و حلالیت میطلبم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام
من در خواب دیدم جن ها بطرف من می ایند و به من الهام میشود که اسم اعظم خدا را بخوانم بعد از خواندن اسم اعظم تمامی جن ها به من تعظیم میکنند لطفا بفرمایید تعبیر خواب من چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

insert_link

local_library آموزش یوگا - یوگا و درمان سردرد

insert_link

local_library آموزش یوگا - مبحثی در شناخت تمرکز و تربی

insert_link

local_library دستورالعمل های استيل شروع ، قدمها و پرتا