clear
event

طالع بيني نوين - خصوصيات عدد 4

برچسب ها style

description توضیحات

خصوصيات عدد (4)


رمز موفقيت در زندگي چهارها، ثابت قدم بودن است. اينان در وجهه مثبت، افرادي صبور – واقع‎بين – داراي احساس و منطقي متعادل و پيش رونده هستند و اگر از استعداد خود بهره كافي بگيرند، توفيقات خوبي در زندگي به دست خواهند آورد. اما در وجهه منفي، بسيار عجول – زياد خواه – بدون پشتكار – و اغلب داراي حالات و افكار متغير هستند.


هدف اصلي چهارها در اين جهان، رسيدن به امنيت رواني و ارتقاء روحي است. اين افراد جهت رسيدن به اين مقصود، ابتدا بايستي در درون به ثبات عاطفي و ذهني و احساسي برسند،سپس با اشتياق – تعهد – صبر – هدف خود را دنبال كنند.


چهارها قبل از هر چيز بايستي اهداف زندگي‎شسان را مشخص كنند. سپس با اين تعهد وا اراده كه همه قواي خود را در آن جهت به كار خواهند گرفت، به سوي اهداف خود حركت كنند.


ابتدا اين كه هدف آنها بزرگ يا كوچك است و يا اهداف مادي يا معنوي است، نبايد حائز اهميت باشد. مهم اين است كه قواي دروني آنان از حالت ايستايي خارج و با تعقيب عمي هدفها پويا شود. پس از اين كه قواي دروني آنها از حالت ايستايي خارج شد و به همراه آن، افكار و عواطف و احساستشان نظم گرفت، آن وقت مي‎ توانند اهداف بزرگتر را دنبال كنند.


هرگونه دستاوري در اين جهان، سرچشمه‎اش قصد و نيتي روشن، و همچنين اراده و كوششي متمركز بوده و هست. همان طور كه براي احداث يك ساختمان ابتدا بايد پي آن را مستحكم كرد، قصد و اراده نيز پي و زيربناي دستيابي به اهداف خواهد بود.


اكثر چهارها تمايلات و حركتي متناقض دارند. گاه مي‎خواهند پله‎هايترقي را چند تا يكي طي كنند. گاهي مدتها در يك پله دچار وسواس شده و درجا مي‎زنند. علت اصلي اين تناقض اين است كه آنان قبل از رسيدن به هدف قبلي، به سوي هدف‎هاي بعدي مي‎روند.


چهارها ابتدا بايستي انرژي زيربنايي را مستحكم كنند. سپس با قدرت و اعتماد به نفس بيشتر، پيگير اهداف خود باشند. آنان در اغلب موارد تا آستانه موفقيت نزديك مي ‎شوند، اما چون براي رسيدن به آن تعجيل مي‎كنند، گاه نااميد شده و از ادامه راه باز مي‎مانند.


چهارها در روابط اجتماعي نيز چنين عمل مي‎كنند به سرعت با ديگران دوست مي‎شوند، اما با اولين تفاهم و مشكل، دوستي‎شان را به هم مي‎زنند. يا اغلب در حال تغيير شغل هستند. خانه عوض مي‎كنند. رابطه‎ها را تغيير مي‎دهند و.... حال آن كه آنان براي رسيدن به موافقيت در زندگي، نياز به استقامت و ثبات و پايداري دارند.


چهارها اغلب در زندگي خانوادگي دچار مشكل مي‎شوند. بعضي از اين افراد اغلب با يكي از اعضاي خانواده در اختلاف هستند. بعضي ديگر از چهارها در كودكي يا نوجواني، پدر يا مادر خود را از دست مي‎دهند يا به طريقي از سرپرستي و محبت آنان محروم مي‎شوند. يا ممكن است مورد سخت‎گيري و گاه آزار و اذيت والدين يا ديگر اعضاء خانواده قرار بگيرند.


چهارها اغلب خود والدين خوبي مي‎شوند. ”آن دسته از چهارها كه گرفتار محروميت‎ها و مشكلات بوده‎اند اغلب توجه بيشتري نسبت به فرزندان خود دارند. همچنين اين افراد به دليل رنج و سختي كه در گذشته با آن مواجه بوده‎اند، آسان نمي‎توانند گذشته را فراموش كنند و چنان مسائل را از پهنه ذهن و فكر پاك كنند. اين افراد خوب است از تمرينات تمركزي و ريلاكسيشن بهره بگيرند.


چهارها اگر بتوانند يا مثبت انديشي، هماهنگي و ثبات لازم را بين افكار و احساسات خود به خود بياورند، و در ضمن حس مسئوليت‎پذيري را در خود تقويت نمايند، به توفيقات خوبي در زندگي دست خواهند يافت.


چهارها اگر به خود نيايند و خود را افكار و احساسات منفي رها كنند، گاه تا حد هستريك پيش خواهند رفت و يا ممكن است در حالتي از گيجي و پريشان حالي و بي تصميمي گرفتار شوند.


چهارها در وجهه مثبت و در شرايط مناسب، داراي عقايد و افكار سازنده هستند. آنان مشاوران مديران – معاونان و همكاران خهوبي در امور مختلف از جمله در امر تجارت و معاملات خواهند بود.


چهارها قبل از هر چيز در زندگي، نياز به ثبات و پايداري دارند. آنان بايستي ابتدا هدفهاي كوچك را پي بگيرند و با صبر و استقامت به آنها دست يابند، سپس با قدرت و اعتماد به نفس كافي، به سوي هدفهاي بزرگتر حركت كنند.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول