clear
event

داروهای معالج بيماريهای دهان ، حلق ، لثه و دندانها

برچسب ها style

description توضیحات

داروهای معالج بيماريهای دهان ، حلق ، لثه و دندانها


دارو هاي تركيبي

نسخه شماره 1- دارو جهت رويانيدن ( ترميم ) لثه

دم الاخوين ( خون سياوش )                   يک قسمت

گزمازوج                                              يک قسمت

ميوه سرو                                            يک قسمت

کندر                                                  يک قسمت

اقاقيا                                                  يک قسمت

گل سرخ                                            يک قسمت

گلنار                                               سه قسمت

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را کوبيده و الک كرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسيله مسواک خوب مالش دهيد .

توجه : اين فرآورده علاوه بر اين جهت رويانيدن گوشت بن دندان و رفع بدبويی دهان نيز توصيه می شود.

نسخه شماره 2- داروی ضد درد دندان و لثه

سعد کوفی               يک قسمت

گل سرخ                   يک قسمت

ميوه مورد               يک قسمت

گلنار                       يک قسمت

سماق                    سه قسمت

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را کوبيده و الک كرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسيله مسواک خوب مالش دهيد .

توجه : علاوه بر اين موافق اکثر  مزاجها بوده و در تسکين درد و رفع خونريزی دهان و لثه و رويانيدن گوشت لثه و زخمهای دهان نيز مفيد می باشد .

نسخه شماره 3- داروی جهت محکم كردن دندان

هليله زرد               يک قسمت

بليله                     يک قسمت

آمله                     يک قسمت

گل سرخ               يک قسمت

اقاقيا                  سه قسمت

گلنار                   يک قسمت

عاقر قرحا             يک قسمت

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را کوبيده و الک كرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسيله مسواک خوب مالش دهيد .

توجه : اين فرآورده علاوه بر اين جهت محکم كردن دندانها و جلوگيری از خونريزی لثه و خوشبو كردن دهان نيز توصيه شده است .

نسخه شماره 4-دارو جهت جوش زدن دهان ( برفک و غيره )

فلوس                يک قسمت

تخم گشنيز          يک قسمت

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را کوبيده و الک كرده و در يک ليوان آب جوش به مدت 5 دقيقه بجوشانيد سپس آنرا صاف كرده بصورت مزمزه و چرخانيدن در داخل دهان غرغره نمائيد .

نسخه شماره 5- دارو برای رفع جوش دهان

انجير خشک                يک قسمت

سیب                        يک قسمت

اکلیل الملک                يک قسمت

بابونه                         يک قسمت

آب                          مقدر کافی

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را در آب جوشانيده بصورت مزمزه ( چرخانيدن  در داخل دهان ) مصرف کنيد .

نسخه شماره 6-دارو جهت محکم كردن دندانها

سنبل الطيب                   يک قسمت

ميوه سرو                     يک قسمت

عاقرقرحا                       يک قسمت

مازوج                         يک قسمت

آب                           مقدر کافی

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را در آب جوشانيده بصورت مزمزه  مصرف کنيد .

نسخه شماره 7- دارو جهت تسکين درد دندانها

خریق سفید            يک قسمت

عاقرقرحا                  يک قسمت

نعناع                     يک قسمت

آب                         مقدر کافی

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را در آب جوشانيده  صاف كرده و بصورت نيم گرم مزمزه  مصرف کنيد .

نسخه شماره 8- دارو جهت تسکین در د دندان

عاقر قرحا              يک قسمت

برگ نعناع              يک قسمت

گلنار                   يک قسمت

سرکه                 مقدر کافی

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را در سرکه جوشانيده و سپس حاصل را صاف و  مزمزه  مصرف کنيد .

نسخه

 شماره 9- دارو جهت رفع درد دهان و التهابات گلو

گلنار                         يک قسمت

غنچه گل سرخ           يک قسمت

برگ مريم گلی          يک قسمت

عصاره شيرين بيان     يک قسمت

آب                         مقدر کافی

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را ( بجز عصاره ريشه شيرين بيان ) با هم در آب جوشانيده و صاف کنيد . سپس عصاره شيرين بيان را در جوشانده صاف شده حل كرده و حاصل را بصورت غرغره استعمال کنيد

نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1 -  دارو  جهت دندان درد                        دارو : تخم گشنيز ( Coriandrum sativum)

مقدر مصرف :0/5 تا 1  گرم

  طرز تهيه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقی بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 2 -  دارو جهت درمان جوشهای دهان ( آفت ) و آماس مخاط دهان

                       دارو : توت سياه  ( Morus nigra )

روش و مقدر مصرف : شيره توت سياه را يا بصورت خشک شده يا تازه شيره آنرا روزی چند مرتبه در دهان برای مدت چند دقيقه نگاه داريد .

نسخه شماره 3 -  دارو جهت درمان جوشهای دهان ( آفت )            دارو : برگ گردو  ( Juglance regia )

روش و مقدر مصرف : پنج گرم برگ گردو را در يک فنجان آبجوش ريخته ، مدت نيم ساعت باقی بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزی 3 بار دهان را با آن بشوييد .

نسخه شماره 4 -  دارو جهت رفع بوی بد دهان              دارو : ريشه و ريزم زنجفيل  ( Zingiber officinalis)

مقدر مصرف :3  تا 5  گرم

  طرز تهيه و استعمال  :  مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقی بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار دهان را با آن بشوئيد .

نسخه شماره 5 -  دارو جهت رفع بوی بد دهان                      دارو : برگ بادرنجبويه   ( Melissa officinalis)

 طرز تهيه و استعمال  :  مقدر ده گرم برگ بادرنجبويه را در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقی بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف كرده روزی سه بار دهان را با آن بشوئيد .

نسخه شماره 6 - دارو جهت خونريزی لثه و تقويت لثه                  دارو : برگ زيتون  ( Olea europea)

 طرز تهيه و استعمال  :  مقدر ده گرم برگ زيتون را در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقی بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف كرده روزی سه بار دهان را با آن بشوئيد . علاوه بر اين از روغن زيتون روزی چند بار بصورت مالش در دهان استفاده کنيد .

نسخه شماره 7 - دارو جهت درمان آبسه دندان                        دارو : سير ( Allium sativum)

 طرز تهيه و استعمال  :   کمی سير پخته را با شير مخلوط موده و بصورت خمير داروريد و روزی 2 تا 3 مرتبه بر محل آبسه قرار دهيد .

نسخه شماره 8 - دارو جهت رفع بوی بد دهان             دارو :  گل بابونه اصلی  ( Matricaria  chamomilla )

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقی بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار دهان را با آن شستشو دهيد .

نسخه شماره 9 - دارو جهت پيشگیری از پيشرفت پوسيدگی دندان      دارو :  فلفل سياه  ( Black piper)

روش مصرف : کمی از پودر فلفل را به محل پوسيدگی دندانها بماليد .

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

insert_link

local_library آموزش یوگا - یوگا و درمان سردرد

insert_link

local_library آموزش یوگا - مبحثی در شناخت تمرکز و تربی

insert_link

local_library دستورالعمل های استيل شروع ، قدمها و پرتا