1ـ ديدن لكه هاي خون بر لباس ، نشانة دشمناني است كه مي خواهند از موفقيتي كه شما در شغل خود بدست آورده ايد ، جلوگيري كنند.

2ـ ديدن خون در خواب ، دلالت بر آن دارد كه بايد از دوستان ناپسند بپرهيزيد .

3ـ اگر خواب ببينيد از زخمي خون جاري است ، نشانة بيماري جسمي است و ممكن است در اثر شراكت با افرادي بيگانه در كار خود شكست بخوريد .

4ـ ديدن خون بر دست خود ، علامت آن است كه اگر بيشتر مراقب رفتار خود نباشيد ، بدشانسي قريب الوقوعي در پيش خواهيد داشت .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب آسیاب - آسیاب

حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه در آسياب غله برد و آرد همي كرد، دليل كند

تعبیر خواب دبیرستان

1ـ ديدن دبيرستان در خواب ، نشانة رسيدن به مقامات بالا در اجتماع ، و مو

شراب و خون

نيست ياري تا بگويم راز خويش        ناله پنهان كرده ام در ساز خويش     

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...