زايمان

لوک اويتنهاو مي گويد :

زايمان

زايمان کردن بر آورده شدن آرزو

ديدن زني که زايمان ميکند : عزاداري و يا ازدست دادن چيزي گرانبها

 

1ـ خواب زايمان در خواب ، نشانة بدنيا آوردن كودكي سلامت است .

2ـ اگر دختري خواب ببيند زايمان مي كند ، نشانة آن است كه از درستكاري رو بر مي گردانيد و به رفتاري نادرست رو مي آوريد .

3ـ اگر زني شوهردار خواب ببيند كودكي به دنيا مي آورد ، نشانة آن است كه ارثي كلان به او خواهد رسيد .

// //

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب کف دریا

اگر زني كف دريا را به ماسه هاي ساحل به خواب ببيند ، نشانة آن است كه لذ

تعبیر خواب چشم - دیده

محمدبن سيرين گويد: چشم به خواب ديدن مرد بينائي است كه بدان راه هدي ياب

تعبیر خواب عاشق شدن

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند بر كسي عاشق شد، دليل كه نيازمند و حريص گرد

loading...

راهنمای خرید

loading...