فرار

1ـ اگر خواب ببينيد از تصادف يا زياني مي گريزيد ، نشانة آن است كه حوادثي خوب برايتان اتفاق خواهد افتاد .

2ـ اگر در خواب از زنداني فرار كنيد، علامت آن است كه براي داشتن پشتكار در انجام كارها سربلند مي شويد .

3ـ فرار از شر و هر گونه بيماري مسردي در خواب ، علامت آن است كه به سعادت و خوشبختي دست خواهيد يافت . اما اگر در خواب تلاش كنيد كه از زنداني بگريزيد و نتوانيد ، علامت آن است كه از افترا و تهمت دشمنان رنج خواهيد برد .

// //

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب ابراهیم

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره ابراهيم مي خواند، دليل كه مادام به خي

love is - يك تغيير بنيادي

عشق یعنی ....       يك تغيير بنيادي   من از بهشت فراغت شدم به

تعبیر خواب - تعبیر خواب پوستین

پوستين محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه پوستين پوشي

loading...

راهنمای خرید

loading...