clear
event

در لبخند او ... هوشنگ ابتهاج

برچسب ها style

description توضیحات

در لبخند او

دیدم و می آمد از مقابل من دوش
خنده تلخی نهاده بر لب پر نوش
 غم زده چون ماهتاب آخر پاییز 
 دوخته برروی من نگاه غم انگیز 
من به خیال گذشته بسته دل و هوش
 ماه درخشنده بود و دریا آرام 
 ساحل مرداب در خموشی و ابهام 
 شب ز طرب می شکفت چون گل رویا 
عکس رخ مه در آبگینه دریا 
 چون رخ ساقی که واژگون شده در جام 
 او به بر مننشسته عابد ومعبود 
 دوخته بر چشم من دو چشم غم آلود
زورق ما می گذشت بر سر مرداب 
چهره او زیر سایه روشن مهتاب 
 لذت اندوه بود و مستی غم بود 
 سر به سر دوش من نهاده و دل شاد 
 زمزمه می کرد و زلفش از نفس باد 
بر لب من می گذشت نرم و هوس خیز 
چون می شیرین بهبوسه های دل انگیز 
هوش مرا می ربود و سمتی می داد 
 مست طرب بود و چون شکوفه سیراب 
 بر رخ من خنده می زد آن گل شاداب 
خنده او جلوه امید و صفا بود 
 راحت جان بود عشق بود وفا بود 
لذت غم می نشست در دل بی تاب 
 دیدم و می آمد از مقابل من دوش
خنده تلخی نهاده بر لب پر نوش
آه کز آن خنده آشکار شکفتم 
بنگر رفتم دگر ز دست تو رفتم 
ناله فرو ماند در پس لب خاموش
 غم زده چون ماهتاب آخر پاییز 
 دوخته بر روی من نگاه غم انگیز 
دیگر در خنده اش امید و صفا نیست 
راحت جان نیست عشق نیست وفا نیست 
 دیگر این خنده نیست نغز و دلاویز 
می نگرم در خیال و می شنوم باز 
 می رود و می دهد به گوش من آواز 
بنگر رفتم دگر ز دست تو رفتم

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - واقعیتی عمیق در عملكرد هیپن

insert_link

local_library آموزش یوگا - واقعیتی عمیق در عملكرد هیپن

insert_link

local_library آموزش یوگا - مبحثی در شناخت تمرکز و تربی

insert_link

local_library آموزش مطالعه - علاقه مهم ترین شرط در تمر