یکشنبه, 04 مهر 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

تعبیر خواب ماهی - ماهی ها

فرستادن به ایمیل چاپ

ماهي

حضرت دانيال گويد: ديدن ماهي در خواب در درياي گرمسير، دليل بلا و سختي بود و در درياي سردسير تاويلش نيكو بود. اگر ديد ماهي بسيار داشت تازه و بزرگ دليل غنيمت است و اما ماهي كوچك غم است. اگر بيند از شكم ماهي مرواريد يافت، دليل كه پسري آورد.

محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كسي ماهي شود و خشك به وي داد، دليل كه بزرگي ظلم كند. اگر ماهي خورد، دليل كه از غلام مضرت بيند و بعضي مي گويند، دليل سفر است.

جابرمغربي گويد: ديدن ماهي تازه دليل غنيمت است، زيرا كه بر خوان عيسي (ع) كه از بهشت آورده بودند ماهي بود. اگر بيند از دهان او ماهي بيرون آمد، دليل كه دروغ بسيار گويد. اگر ديد از قضيب او ماهي بيرون آمد، دليل كه او را دختري آيد. اگر ماهي تازه پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر ديد ماهي فروشي مي كرد،دليل كه منفعت يابد. اگر ديد ماهيان دريا با او سخن گفتند، دليل كه راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ماهي بر شش و جه است. اول: وزير. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشيزه. چهارم: غنيمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: كنيزكي هندوي

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن ماهي در خواب نيکو است بخصوص اگر آبي که ماهي در آن شنا مي کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببينيد جائي در کنار آبگير يا حوض و يا دريا و استخر ايستاده ايد و درون آب ماهيان فراوان مي بينيد که شنا مي کنند بسيار خوب است چرا که خواب شما از آينده اي روشن خبر مي دهد ولي شرط اين است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبي که ماهيان در آن شنا مي کنند تيره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار مي گيرد اما بعد از طي مراحلي بسيار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زياد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهيان خوش رنگ و زيبا شنا کنند خوب نيست چرا که خواب شما مي گويد چيزهائي بدست مي آوريد که به رنج و بدبختي و بيماري در برخورد به آن نمي ارزد. آب متعفن نشان بيماري و حبس و محکوميت است. ماهي سفيد بخت و اقبال است ، ماهي زرد طلائي پول و مال و ثروت است و ماهي سرخ فر و شکوه است. اگر کسي در خواب يک يا چند ماهي درون شيشه يا تنگ آن طور که در مراسم هفت سين نوروز موسوم است به شما بدهد بسيار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند مي شويد و به آرزوهاي خود مي رسيد و چنان چه شما به کسي ماهي بدهيد او را کمک و ياري مي کنيد که به آرزوهايش برسد. اگر در خواب ببينيد که ماهي را درسته قورت داديد طمع مي کنيد و دچار حرص و آز مي شويد و اگر غذائي بخوريد، به نعمت مي رسيد. اگر ببينيد ماهي شور مي خوريد چه دودي باشد و چه تازه به شرطي که شور باشد به بلا و مصيبت گرفتار مي شويد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

ماهي

ماهيگيري : سود زياد

ماهيهاي بزرگ : رضايت

ماهيهاي کوچک : شکست

ماهيهاي مرده : ناراحتي

پختن آنها : داشتن خانه با سامان

خريدن آن : اطلاعات غلط

ماهيهاي فرمز : ازدواج با يک فرد ثروتمند

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن ماهي روزي است

// //

نظرات  

 
+5 بیرون امدن ماهی زنده از چشمreza سه شنبه 07 دی 1389 ، ساعت 03:01
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: بیرون امدن ماهی زنده از چشممهسا یکشنبه 11 خرداد 1393 ، ساعت 07:31
جالبه.از چشم تو در اومد.؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+48 میگوmaryam چهارشنبه 07 اردیبهشت 1390 ، ساعت 10:49
خوردن میگو در خواب چه تعبیری داره؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 خوردن شاه میگو در خوابمینا جمعه 18 مرداد 1392 ، ساعت 06:21
خواب دیدم مردی با یک سینیه بزرگ میگو پخته بین جمعیت امد همه جمع شدن تا به انها بدهد من کنار استاده بودم وجلو نرفتم تا بردارم ولی او خودش به طرف من امد و یک شاه میگوی بزرگ به من داد ومن ان را با دخترم خوردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیرخواب ماهی زندهgoli پنجشنبه 03 شهریور 1390 ، ساعت 10:03
باسلام
حدود ساعت 6صبح ماهی زنده ای که از آکفاریوم بیرون آمده بود و من که درحال تماشای آنجا بودم او را درزیر پای خود احساس کردم و تلاش کردم او را بگیرم و نمی توانستم آن را به داخل آکفاریوم بیندازم تا اینکه از دستم رها شد و من به دنبالش داخل سالنی شدم و از مسئولین خواستم که به ماهی کمک کنند و با آنها به دنبالش گشتیم و بعداز پیداکردن داخل آکفاریوم قرارگرفت که مدل آن از آن دسته ماهیها بود که خودش را باد میکرد و او خوشحال خودش را باد میکرد. لطفاً پاسخ دهید :-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 ماهی سیاه در حال پختنsepideh شنبه 07 آبان 1390 ، ساعت 16:01
:!: در خواب دیدم که ماهی های سیاه ریز و کمی درشت را درون قابلمه ای ریخته ام { از نوع ماهی های هفت سین}و غیر عمد زیر قابلمه را روشن کردم چند تا از ماهی ها دراثر حرارت نیمه جان شده اند من ناگهان گاز را خاموش کردم ماهی ها از حالت نیمه جان درآمدند و دائما در درون قابلمه بزرگ شده ند به طوری که در درون قابلمه جای نمی گرفتند و قیافه های خشن و وحشتناکی پیدا کردند . تعبیر این حواب چیست؟ :-?: :-?: :-?: :-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 Guest چهارشنبه 11 آبان 1390 ، ساعت 13:55
سلام.
خواب دیدم یک استخری به من ارث رسیده که پر از ماهی های بزرگ و در حال شنا کردن است و در بین انها ماهی قرمز رنگی هم بود.
من در عالم واقعی یک ماه دیگر امتحان دارم ایا خوابم مربوط به امتحان می شود؟
در ضمن اب استخر صاف بود و مردم می اومدنروی استخر پر از ماهی من خوابیدن.
به نظرتون تعبیرش چیه؟
نگرانم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب ماهیامیر پنجشنبه 03 فروردین 1391 ، ساعت 19:05
به نام خدا
خواب دیدم ماهی کوچک فایترم(کوچک وبه رنگ نارنجی کم رنگ با خالهایه کبودرویه باله و با باله هایه خیلی بلند) را به درون آکواریوم ماهیان گرمسیریم که بزرگ هستند انداخته ام وماهی اسکارم(مشکی با سایه هایه خاکستری وخالهایه زیبایه نارنجی پررنگ)،ماهی فایترم را درجابلعید.درخوابم فقط این دوماهیم رادیدم وماهیان دیگرم نبودندmotevaled
.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+23 تعبیر خواب ماهی قرمزرعنا پنجشنبه 31 فروردین 1391 ، ساعت 04:51
سلام
خواب ی عالمه ماهی قرمز کوچیک و بزرگ دیدم تفلیا بعضیاشون داشتن جون میدادند انگاری آب تنگشون کم بود . با کلی هیجان دوییدم و براشون ی عالمه آب با لیوان و چای ساز و هرچی که دم دستم بود آوردم و ریختم تو تنگ تا نجاتشون بدم چندتاشون و از رو زمین برداشتمو انداختم تو تنگ تا دوباره جون بگیرن . وقتی تو دستم گرفته بودم با تمام وجودم حس میکردمشون . خیلی ناز و باحال بودن . خدارو شکر خیلیا شون و نجات دادم و بدشم که برگشتم دوباره به همین دنیا. ممنونم ازتون .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 تعبير ماهيhossein دوشنبه 26 تیر 1391 ، ساعت 06:45
از دست كسي پنج عدد ماهي سياه و يك عدد قرمز گرفتم. تعبير آن چيست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 حرف زدن ماهيناصر شنبه 02 آذر 1392 ، ساعت 06:53
سلام در جايي مثل زندان بودم و مكاني را ديدم پر از ماهي يكي از ماهي ها در حال جان دادن به من اميد واري ميداد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ﺗﺸﮑﺮﺭﻳﺤﺎﻧﻪ یکشنبه 10 اردیبهشت 1391 ، ساعت 06:46
ﺑﺮﺍ ﻱ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻮﺩ ﻭﺧﻮﺍﺑﻲ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭﺍﺿﺢ.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 دیدن ماهیمرجان چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391 ، ساعت 04:14
دیدن ماهی سیاه درآسمان که بدون آب- ودرآسمان درحال پریدن بود.واز بالای سر من عبور کرد.خواهش می کنم جواب آن رابرام ایمیل کنید .از سایت خوب شما متشکرم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 ماهیمهین یکشنبه 20 اردیبهشت 1394 ، ساعت 20:28
سلام خسته نباشید نزدیکای صبح خواب دیدم یه عالمه ماهی سفید تقریبا بزرگ تو اسمون هستن مثل یه لشکر, به سمت خونه ما من تو.بالکن بودم, دیدم دارن باسرعت نزدیک میشن ترسیدم اما فرار نکردم, همشون یک دفعه ریختن تو خونمون, من یکیشونو با دست.گرفتم که به صورتم نخوره, میخوام ببینم تعبیرش چی میشه مرسینقل قول از مرجان:
دیدن ماهی سیاه درآسمان که بدون آب- ودرآسمان درحال پریدن بود.واز بالای سر من عبور کرد.خواهش می کنم جواب آن رابرام ایمیل کنید .از سایت خوب شما متشکرم.

نقل قول از مرجان:
دیدن ماهی سیاه درآسمان که بدون آب- ودرآسمان درحال پریدن بود.واز بالای سر من عبور کرد.خواهش می کنم جواب آن رابرام ایمیل کنید .از سایت خوب شما متشکرم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابنیلا سه شنبه 13 تیر 1391 ، ساعت 12:45
sallam khasteh nabashid saate 6,7 sob bood khab didam kenare ye estakhr daram mahi migiram yeho hameye mahia mordan bejoz 2 tashon ke aval az hame gerefte boodam ke hanooz zende boodan.bad man to khab 2 del boodam ke in mahiaro bokhhoram ya na vali khob nakhrdam lotfan behem b egid tabiresh chie?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 mahymobina سه شنبه 03 مرداد 1391 ، ساعت 09:54
salam
khab didam ke az yek daryache daram mahygyry mikonam. ab tamiz va zolal ast va bazi az mahy ha ham dide mishan chand ta az mahyha gherme hastan ghermeze porrang ham nistan. chand ta az dostam ham daran mahy migiran vali man zoodtar az hame yek mahye ghermeze gunde migiram. lotfan baram zoodtar tabireshu befrestyd
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 ماهیشیوا یکشنبه 08 مرداد 1391 ، ساعت 12:51
با سلام و خسته نباشید. من در خواب دیدم داخل لیوان چایی ام یک ماهی سیاه است ان را در اوردم انداختم ماهی داشت میمرد که تنگ رو پر اب کردم ماهی رو انداختم داخل تنگ و نجات یافت و بعد دیدم داخل تنگ پر از ماهی های قرمز شد. میشه تعبیر این خوابم و بگین ممنون میشم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 تعبیر خواب ماهیسارا پنجشنبه 26 مرداد 1391 ، ساعت 22:24
خواب دیدم ماهی در اسمان بود از پنجره ان را گرفتم پس از مدتی مرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 www.faride2@ymail.comfaride جمعه 24 شهریور 1391 ، ساعت 07:11
سلام من یه چیزای کوچیک از خوابم یادم میاد همونارو میگم ازتون خواهش میکنم به ایمیلم بفرستید
خواب دیدن تو خونه برای تزئیین دو تنگ بلور داریم که هر کدام دو ماهی دارد ماهی های یکی زیبا ماهی های آن یکی زشت من خواستم تا جای تنگ ها را با هم عوض کنم اما تنگ حاوی ماهی های زیبا شکست و ماهی ها مثل چوب خشک شدند و من آنها را از پنجره بیرون انداختم و دو گربهآن ها رو خوردند
دوباره آن یکی تنگ هم شکست و من از خواب پریدم
البته این قسمتی از خواب من بود
من یک دختر مجرد هستم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هانازگل سه شنبه 18 مهر 1391 ، ساعت 10:31
سلام.. خواب ديدم كه از يه درياچه‌ي بزرگ با خواهرم ماهي گيري مي كردم. خواهرم ماهي هاي بزرگ مي گرفت براي من مي انداخت. ماهي ها خيلي بزرگ بودن و شديدا تكون مي خوردن من نمي تونستم نگهشون دارم. مي انداختمشون توي آب.. به آب كه نگاه كردم ديدم ماهي ها خيلي زياده آب درياچه پر از ماهي بود.. بعد ديدم كه احمدي نژاد آمد و درياچه رو كشيد و با خودش برد وصل كرد به يك درياچه بزرگ كه توي شهر بود.. اين كارش باعث شد سيل بياد و همه‌ي خونه ها برن زير آب. ولي خونه من زير آب نرفته بود. تو كوچه ها كه راه مي رفتم توي همه چاله چوله ها پر از ماهي هاي زنده بود..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ماهیمهمان چهارشنبه 03 آبان 1391 ، ساعت 06:11
سلام
دم صبح خواب دیدم ماهی بزرگی برای خوردن یک حشره از آب بیرون پرید و من هم در انتظار آن بود و ماهی را روی هوا گرفتم و برای مهمانی به پدرم دادم، لطفا تعبیر آن را برایم بگویید
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: ماهیعاطفه جمعه 26 آبان 1391 ، ساعت 07:00
سلام.
با قرآن استخاره گرفتم. نوشته بود انشاالله. انشا: به معنی نوشتن است. ان‌شاالله صحیح است. متشکر می‌شوم اگر تصحیح کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابمهسا دوشنبه 06 آذر 1391 ، ساعت 09:13
خواب دیدم توی رودخونه ای افتادم تغریبا آبش زلال و روشن بود از رودخونه که بیرون اومدم دیدم ماهی کوچیکی داره گوشت انگشت شصتمو میخوره و از زیر پوستم داخل بدنم میشه
ماهی رو کشتمو اجزای بدنش بیرون اومد از بدنم مثل همون ماهی توی انگشت وسطیم بود که اونم کشتمو اجزای بدنش بیرون اومد دیگه ماهی نبود
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هاعسل جمعه 08 دی 1391 ، ساعت 08:26
در خواب دیدم که ماهی داخل سینه برادرم رفته.سمت قلبش نه،دمش تکان میخورد،تا خواستیم کاری کنیم کلا داخل سینه اش شد.تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هامریم سه شنبه 19 فروردین 1393 ، ساعت 04:43
برادرتون عاشق یک زن زیبا میشود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خواب ماهی در کف اتاقنعیم شنبه 09 دی 1391 ، ساعت 06:24
در خواب دیدم توی یک اکواریوم بزرگ توی اتاقمون ماهی های بزرگ داشتیم که اکواریوم شکست و ماهی ها افتادن توی اتاق و مردن و یکی از ماهی های برزگ توی دهانش دوتا ماهی دیگه بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 AhiMina یکشنبه 17 اسفند 1393 ، ساعت 11:26
Haghe hahaha jajaha
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 17 تا ماهیshiva چهارشنبه 13 دی 1391 ، ساعت 11:41
با سلام. چند سال پیش خواب ماهی دیدم که هنوز هم به دنبال تعبیرشم. دیدم که روز قیامت شده، به مادربزرگم که سید هست گفتم میشه یه کم قیامت دیرتر بشه تا من این ماهی هارو ببرم و بندازم تو آب و اون هم گفت باشه من از خدا رخصت میگیرم ومن رفتم و 17 تا ماهی که دستم بود در یک ظرف آب در یک بیمارستان انداختم. سوالم همیشه سر تعدادش بود که چرا 17 تا؟ پیشاپیش ممنون از لطفتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: 17 تا ماهیمریم سه شنبه 19 فروردین 1393 ، ساعت 04:45
عدد ۱۷ عدد مقدسی است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هاپریسا دوشنبه 25 دی 1391 ، ساعت 23:57
خواب یک رودخانه نه چندان زلال دیدم که پر از ماهی بود. میخواستم بپرم توی رودخونه اما وقتی این همه ماهی و دیدم ترسیئم و نپریدم. بعد تمام ماهیهای رودخونه پردین به سمت من. تعداد ماهیها خیلی خیلی زیاد بود. ممنون میشم تعبیر خوابم و بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبیر خواب ماهیفرزانه جمعه 13 بهمن 1391 ، ساعت 07:10
خواب دیدم که با شوهرم کلی ماهی صید کردیم خیلی زیاد بودند ماهی های سفیداما درشت بودند و من از این بابت خیلی خوشحال بودم همش به شوهرم تو خواب میگفتم چقدر زیاده این از مصرف ما خیلی بیشتره اما خیلی خوشحال بودم و همچنین دید م دارم پاکشون میکنم راستی یکیشون که سفیدو کوچیک بود وقتی داشتم پاکش میکردم تو قسمت گوشت نزدیک دمش یه تکه قرمزی بود که کنمش وانداختم دور و یکیشون که پاکش میکردم خیلی بزرک و جاق و سفید بود اینا خیلی تو ذهنم مونده میشه بگید تعبیرش چی میشه ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 ماهی در تورمریم چهارشنبه 25 بهمن 1391 ، ساعت 12:55
تو خواب دیدم که 2 تا ماهی با دم تقریبا بزرگ و جنس بدنشون زمخت توی یه تور به سقفی آویزون هستن و خیلی تلاش میکنن مه از تور بیرون بیان ... که همینجوری من داشتم نگاهشون میکردم یکیشون تونست بپره بیرو و افتاد روی پام و من هم چندشم شد و از خواب پریدم ...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 دیدن ماهی در خوابسجاد شنبه 05 اسفند 1391 ، ساعت 03:57
خواب دیدم که در بازار ماهی فروشها راه می رفتم و هر ماهی که برام باز می کردن درون شکمش چندین ماهی کوچیک بود و میگفتن دیگه اینا قابل استفاده نیست.حیف این ماهی بود که گرفتن.ماهی ها رنگ تیره داشتن.ممنون می شم که تعبیر خوابم رو بگین.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 ماهی مردهمهسا چهارشنبه 16 اسفند 1391 ، ساعت 01:11
من دیشب خواب دیدم ماهی قرمز توی تنگ مرده.... تعبیرش چیه؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هاyasi سه شنبه 21 خرداد 1392 ، ساعت 20:06
توروخدا کمکم کنید...ظهر خوابیدم خواب دیدم یه جای مذهبی مثل تعزیه مانند هستم بعد از اونجا یه نفر که یادم نیست کی بود کلی ماهی قرمز به من داد یه عالمه بودن بعد ریختمشون تو چنتا ظرف دیدم جا نمیشن تو یه ظرف هرچی ظرف میاوردم تعدادشون بازم بیشتر میشد...یکی دوتاشون افتاد بیرون داشتن بالا پایین میپریدن گرفتم انداختمشون تو اب هرچی برمیگشتم نگاه میکردم میدیدم دوباره از ظرف افتادم بیرون بعد یکی دیکه از ظرفا رو دیدم همه ماهیاش مرده چون ظرفه شبیه ابکش بود که اب ازش میرفت بعد یکی از ماهیا که تو سومین ظرف بود میخواستم بندازمش تو یه ظرف گنده تر گیر کرد لای در ظرف کلش کنده شد انقد ترسیدم انقد تو خواب غصه خوردم ولی بازم هنوز یه ظرف پر ماهی قرمز داشتم...تعبیرشو بهم میگید؟()
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 گرفتن ماهی در خانهجواد دوشنبه 27 خرداد 1392 ، ساعت 13:44
خواب دیم کف اتاقم پر از ماهی ولی در کف اتاق اب نبود من هم ان ها را با تور می گرفتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هاbabak جمعه 31 خرداد 1392 ، ساعت 07:35
با سلام
من در خواب دیدم که شخصی به همسرم 4 عدد ماهی کوچک که در ایام عید بر سر سفره عید میگذارند داده است وگفت آنها را در رحم خود قرار بده البته یکی از آنها حتما برایت فرزند خواهد شد .!!!!
البته الان فرزند دارم ونیازی به فرزند دیگر نمیبینیم .!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هامریم سه شنبه 19 فروردین 1393 ، ساعت 04:47
دختر دار میشی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هاasma شنبه 01 تیر 1392 ، ساعت 14:57
من یه ماهی قرمز دارم که خیلی دوسش دارم تو خوابم دیدم که داره میمیره...خیلی گریه کردم :cry: یه ذره بهش غذا دادم و بازم گریه کردم که بعد از چند دقیقه دیدم که زنده شد :oops: تعبیر این چیه؟؟ :sad: :-? :sigh:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 خواب ماهياناهيتا پنجشنبه 06 تیر 1392 ، ساعت 12:07
من خواب ديدم ماهي هاي عيدمان در تنگ كوچك و سياه شدن و اب درون تنگ هم كثيف و لجن زده شده بود و من داشتم اب تنگ را عوض مي كردم ....
لطفأ جواب من وا بدهيد متشكرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب ماهياناهيتا پنجشنبه 06 تیر 1392 ، ساعت 12:59
خواب ديدمً تنگ ماهي عيدمانً پر از لجن بوده و ماهي عيدمان كوچك و سياه رنگ شده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب ماهياناهيتا پنجشنبه 06 تیر 1392 ، ساعت 13:00
خواب ديدمً تنگ ماهي عيدمانً پر از لجن بوده و ماهي عيدمان كوچك و سياه رنگ شده
لطفأ جواب من را بدهيد مرسي
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 ماهی قرمزسحر یکشنبه 30 تیر 1392 ، ساعت 09:59
سلام.من الان دو شبه ک خوابهایی ماهی قرمز دیدم.
شب اول خواب دیدم سه تا ماهی قرمز کوچولو دارم و توی یک کیسه آب کنار چند تا نان گذاشته بودمشون بعد اون پلاستیکه نان پاره شد و ماهی ها افتادن زمین تبدیل به کرم های چاق و نرم و کوچکی شدند ک از توی غذاهای مختلف رد میشدند و از اونا میخوردند اما بعد من همون کرم ها رو انداختم توی آب و هرچیزی ک خورده بودند از دهانشون بیرون ریخت و دوباره تبدیل به ماهی قرمز شدند
خاب دوم:
خاب دیدم یک ماهی تابه دارم ک یه مقدار تی توشه و چندتا ماهی قرمز توش دارم ک با خودم حملشون میکردم
رفته بودم فروشگاه توی یه روز برفی شدید و ماهی تابه و ماهی ها رو گم کردم
لطفا تعبیر خاب هام رو بگین؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 khabe mahie sefidsaba دوشنبه 31 تیر 1392 ، ساعت 04:43
Salam,man khab didam zire derakhte anjirE hayateman yek alame mahie sefid k az bas shishei budan dar hava shena mikardan,gerd va keshide,kheili khoshgel budan,hatta az mahihaye akvaruimha naz tar,vali ham motevaset va ham kuchik va ham bache mahihaye kheili riz tar budan.bad man k didam b madaram neshan dadam,madaram gereft ta bendaze tu ab e tong k dakhele ab bashan,bad manam komakesh kardam,vali ba daste man parvaneh ham gerefte shod,porze bale parvaneha abe tong ro keder kard bad zud hardo parvaneharo daravordim va abe jadid rikhtim,mahihai k man rikhtam tu kase kheili bishtaraz mamanam bud betowri k hamasho rikhtam.kheili mamnun misham ta'biresho baram mail konid,khabahaye man vaqean baram daqdaqei mishan tu zendegi.bazam mamnun
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 ماهی وخفاشMr.X پنجشنبه 24 مرداد 1392 ، ساعت 07:19
امروز خواب دیدم 2تا خفاش دنبالم کردن,من که روی یک صخره بودم از ترس پایین پریدم و توی یه دریا افتادم,توی آب یه ماهی خیلی خیلی بزرگ دیدم که داره به طرف من میاد,اطراف اون ماهی کلی کوسه و ماهی های کوچیکتر بهش چسپیده بودن,یه دفه یکی از کوسه ها بهم حمله کرد,من که به چاقو تو دستم بود وارد دهنش شدم و از اون طرف شکمشو پاره کردم ومن هم مثل بقیه ماهی ها روی ماهی بزرگه نشستم!,
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیر خواب خوردن میگوفخرالدین موذنی شنبه 09 شهریور 1392 ، ساعت 14:18
خواب دیدم میگوی زنده را دارم میخورمr/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%85/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7.html#://www.sootak.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%85/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7.html#r/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%85/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7.html#
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 mahi qermezsara جمعه 05 مهر 1392 ، ساعت 06:26
salam,khab didam k 2ta mahie qermez yeki bozorgo yeki kuchik toye xe tong k abesh haw safe,bad man z aabe mahi mikhordam tori k mnvazeb bodam mahia varede dahanam nashan,ama mahi kuchike say dasht bre to dahanam,ama khob naraft.tabire khabam chie?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب ماهیali شنبه 06 مهر 1392 ، ساعت 15:21
در خواب دیدم که در کنار حوض آبی هستم و سر ماهی از خروجی آن معلوم است سعی کردم دو ماهی بزرگ از حوض در آوردم وبا چوب به سر آنها ضربه زدم که ناگهان پیرزنی آمد و گفت دزد دزد را بگیرید بعد از خواب پریدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هاپريسا یکشنبه 07 مهر 1392 ، ساعت 05:51
سلام
خواب ی عالمه ماهی قرمز کوچیک و بزرگ دیدم كه از يه اب پاك و زلال و كم عمق داشتنشيطنت ميكردن من رفتم تو اب و نيگاشون ميكردو و كيف ميكردم ميشه تعبيرشو لطف كني؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب دیدم یه ماهی قرمز دستمه,میخواستم ببرم بندازم تو آب,تو راه دیدم یه عالمه از همون ماهی ها تو یه حوضن که بالا پایین میپرن,اون ماهی که دستم بود رو انداختم پیش اون ماهی ها,و رفتم دنبال آب,لطفا تعبیر کنیدsamira سه شنبه 09 مهر 1392 ، ساعت 21:21
khab didam ye alame mahi ghermez bedone ab daran bala payin miparan vali zendan,va man raftam donbale ab,tabir konid plz
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هامهدی چهارشنبه 24 مهر 1392 ، ساعت 06:21
با سلام در خواب دیدم دارم میگو تازه که خوب سرخ شده را میخورم و بعد از اون یه ماهی تازه بهم دادن که بخورم شک داشتم که پخته شده یا نه به همین خاطر یه تیکه خیلی کوچیک ازش را تست کردم دیدم خامه گفتم نمیخورم.لطف کنید تعبیرش را بهم بگین ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هامهدی چهارشنبه 24 مهر 1392 ، ساعت 06:24
با سلام خواب دیدم که میگوی تازه سرخ شده گه خوشمزه بود رو داشتم میخوردم بعد یه ماهی برام آومه گفتمردن چون شک داشتم که خامه یه تیکه خیلی کوچیک ازش تست کردم دیدم خامه نخوردم تعبرش رو لطف کنید و بهم بگین ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ماهیآوین شمال دوشنبه 13 آبان 1392 ، ساعت 20:48
سلام یک نفر خوابی دیده است که خانواده ی ما ماهی خیلی بزرگی ما گرفته ایم وزنده است و اون خانوم یه نون بزرگ رو بهش مید کامل می خورش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هامریم سه شنبه 14 آبان 1392 ، ساعت 21:09
درخواب دیدم داییم (برادرمادرم) ماهی های قرمز میفروشه وجنب وجوش ماهی ها زیاد بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب افتادن ماهی از اسمانشکیبا یکشنبه 19 آبان 1392 ، ساعت 16:44
با سلام
خواب دیدم ماهی خاکستری تازه و بزرگی از اسمان پایین افتاد. هنوز کاملا تازه ی تازه بود و جلوی پای من روی اسفالت در حال جان دادن بود. اگر لطف کنید و معنیشو بهم بگین ممنون میشم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 خواب افتادن ماهی از اسمانشکیبا یکشنبه 19 آبان 1392 ، ساعت 16:48
با سلام. خواب دیدم ماهی بزرگ و خاکستری رنگی از اسمان پایین افتاد در حالی که هنوز زنده بود و روی زمین اسفالت جلوی من در حال جان دادن بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب ماهي قرمزfatijoon سه شنبه 28 آبان 1392 ، ساعت 05:28
باسلام.من در خوابم تو يک اکواريوم يه عالمه ماهي قرمز کوچيک ويک ماهي قرمز بزرگ ديدم که شنا ميکردندانگار يک نفر اب اکواريوم رو خالي کرداما ماهياباز تو اب کم شنا ميکردتگند بعد يکدفعه ديد اکواريوم پراز اب شه ابشم زلال وپاک وتميز بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 ماهی کوچولوی قرمزمشیدا یکشنبه 10 آذر 1392 ، ساعت 08:19
سلام
خواب دیدم ماهی شیطون عیدم که هنوز زندست از تنگ پریده بیرون و خودش داره میره غذاشو برداره و بخوره تعبیرش چیه؟ :o
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ماهیرضا سه شنبه 06 آبان 1393 ، ساعت 23:25
خواب دیدم دارموچایی میخورم بعدیه دفعه ای نگاه که میکنم دیدم توش ماهیه یه ماهی بزرگ مشکی ته لیوان و یک ماهی قرمز روی سطح اون داره شنا میکنه و دیگه اون چایی رو نخوردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 mahiالهه چهارشنبه 13 آذر 1392 ، ساعت 06:21
salam man khab didam amam ke yek khanom momen va seyed hast be man mahi ozom boron kado dad
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 صید دلفین از دریای سبزpelin جمعه 29 آذر 1392 ، ساعت 05:57
سلام خسته نباشین
من خواب دیدم تو دریای سبز که خیلی آروم بود شنا میکردم یهو یه ماهی دیدم اولش میگفتم کوسه هس بعد که گرفتمش دیدم دلفین کوچولو هستش میشه ازتون خواهش کنم تعبیرشو برام بنویسین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 ماهیfaridy چهارشنبه 04 دی 1392 ، ساعت 11:21
باسلام
خواب دیدم که در سردخانه هستم و ماهی بزرگ به حالت یخزده بود لطف میکنید تعبیرش را بهم بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هاmelika سه شنبه 17 دی 1392 ، ساعت 16:58
سلام خواب دیدم که چند تا ماهی کوچولو تو حموم بهم حمله کردن و با سختی میکشتمشون. تعبرش رو لطف کنید و بهم بگین مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 خواب ماهیnehleh جمعه 20 دی 1392 ، ساعت 06:05
خواب دیدم داداشم با ی تنگ هفت سینی ک پر از ماهی قرمز بزرگ بود داد به من من این ماهیا رو از اب میگرفتم میزدم تو خاک تمیز میزاشتمش تو ی تنگ هفت سینیه دیگه که ابش زلال بود با اینکه ماهیا گل الود بودن ولی اب زلاله گل الود نمی شد یا ی زره گول الود بود بیشتر زلال بود
میشه تعبیر خوابمو بگید ممنون میشم :-x
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 khab mahinehleh جمعه 20 دی 1392 ، ساعت 06:13
Salam khab didam dadasham ye tong mahi ghermez ke mahiyasham bozorg bod behem dad man in mahiyaro az ab migereftam mizadam to khak tamiz mizashtam to ye to ye tonge digeh vali abe ziyad gel alod nemishod bazam zolaliye khodesho dasht
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 khab mahinehleh جمعه 20 دی 1392 ، ساعت 06:14
Lotfan tabir khabamo begid mamnon
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 Khab mahiمحمد جمعه 27 دی 1392 ، ساعت 10:05
من خواب ديدم ماهي يخ زده بعد از يخش اب شد زنده شد و انداختمش در حوض اب كنار ماهي هاي ديگر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ماهی سفید بزرگفرشته شنبه 03 اسفند 1392 ، ساعت 10:29
خواب دیدم ماهی سفید بزرگی ( سه چهار متر طول و عرض) افتاد دمبالو و گازم گرفت.ولی زنده بودمو اونم فقط گرفته بودم با دندون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هامن شنبه 09 فروردین 1393 ، ساعت 06:40
من خواب دیدم که یکی از ماهی ها عیدم از تنگ پریده بیرون و به جاش یه کبوتر رفته تو تنگ.تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ماهیعسل جمعه 15 فروردین 1393 ، ساعت 06:23
با سلام خواب دیدم که سقف خانه امان پر از ماهی تزیینی آویزان است تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هاحميد جمعه 22 فروردین 1393 ، ساعت 19:26
با سلام خواب ديدم تو يه استخر بزرگ شنا مي كنم بعد درون استخر ابش كم ميشود و ماهي قزل الا در ان هست و يكي از انها مرده بود ويكي دگه از انها دمبش كننده شده و حالت مريضي داشتن و اب استخر نه گل والود بود نه زلال كمي كدر بود و ابش بوي ماهي ميداد و من شنا مي كردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 ماهیسحر شنبه 23 فروردین 1393 ، ساعت 20:06
لژفا تعبیر کنید
دوتا ماهی قرمز که خودشونو از اب بیرون میانداختند و حاضر نبودند دوباره برن تو اب.
یکی از بستگان که چند سال پیش فوت شده اونا را گرفت و بهشون نون میداد و من ناراحت از این که ماهی هام خواهند مرد بدون اب
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ماهی قرمز وحشی در تنگفرید یکشنبه 24 فروردین 1393 ، ساعت 13:14
با سلام . من استودیوی ضبط موسیقی دارم خواب دیدم یکی از همکارام که خیلی زیرآبمو زده یه تنگ ماهی قرمز نسبتا درشت بهم داد که انگار ان ماهی قرمزایی که سم پرتاپ می کردند و وحشی بودند جزو سیستم هستند . به صورت وهم انگیزی ترسناک و غیر قابل کنترل بودند . یکی از ماهی ها به من سم پرتاپ کرد و دستم ورم شدیدی کرد . لطفا منو راهنمایی کنید . با سپاس......
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ماهی قرمز وحشی در تنگفرید یکشنبه 24 فروردین 1393 ، ساعت 13:31
با سلام . من استودیوی ضبط موسیقی دارم خواب دیدم یکی از همکارام که خیلی زیرآبمو زده یه تنگ ماهی قرمز نسبتا درشت بهم داد که انگار ان ماهی قرمزایی که سم پرتاپ می کردند و وحشی بودند جزو سیستم هستند . به صورت وهم انگیزی ترسناک و غیر قابل کنترل بودند . یکی از ماهی ها به من سم پرتاپ کرد و دستم ورم شدیدی کرد . لطفا منو راهنمایی کنید . با سپاس....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ماهی مردهیاسمن یکشنبه 24 فروردین 1393 ، ساعت 20:48
سلام خواب دیدم داشتم آب ماهی ها رو عوض میکردم تعدادماهی ها زیادبوداز دستم در رفت و همشون رو ریختم تو سینک آشپزخونه بعضی هاشون مردن و بعضی ها هم نه اول نارحت شدم بعدگفتم خوب اشکالی نداره تعدادشون زیاده
لطفابرام تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ماهیمهدیه سه شنبه 26 فروردین 1393 ، ساعت 04:05
من خواب دیدم ماهی سیاه دخل تنگ هس بعدش خواستم ابشو عوض کنم پرید تو دهم تا سعی کردم بیارم بیرون دهنم از وسط نصف شد خیلی گریه کردم تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب شنا با دلفیناسما یکشنبه 31 فروردین 1393 ، ساعت 03:52
سلام چیزی که از خوابم یادم هست اینه که با یه دلفین شنا م یکردم انگار کف اتاق خونه پدریم یه استخر می شد با عمق کم و من با لذت فراوان با اون دلفین شنا می کردم ...خیلی به هم علاقه مند بودیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 khabe mahifarnaz پنجشنبه 04 اردیبهشت 1393 ، ساعت 05:01
سلام.من خواب دیدم که 3 تا تنگ ماهی دارم که توهرکدومش 3 تا ماهی هست که همشونم ماهی کوچیک قرمز ولی تو 2 تا ازتنگا یه دونه ماهی سیاهم بود ینی 3 تا تنگ و9 تا ماهی که 7 تاشون ماهی قرمز 2 تاشونم ماهی کوچیک سیاه..یکی از ماهی های یکی از تنگا هی خودشو بیرون مینداخت ومن هی مینداختمش تو تنگ تقریبا 3 یا4بار این کارو انجام دادم که دیگه خودشو بیرون ننداخت..ممنون میشم اگه تعبیرشو بهم بگید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 ماهی قرمز آکواریومآیدا جمعه 05 اردیبهشت 1393 ، ساعت 05:36
6-7 صبح بود.
خواب میدیدم رفتم کنار آکواریوم خونمون وایسادم یهو یه ماهی قرمز خیلی بزرگ از توش پرید بیرون افتاد کنارم . منم برش داشتم انداختمش تو آب و دوباره زنده شد. (توی آکواریوم خونه واقعا مای قرمز دارم).
اگه میشه تعبیرش رو به ایمیلم بفرستید.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ماهی مردهبهدخت پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 ، ساعت 06:09
من خواب دیدم داخل یه ظرف که آبش کثیف بودچندتاماه قرمزداشتم.وقتی رفتم آب کثیف ظرف وعوض کنم وآب تمیزبریزم ۲ تا ازماهیهاهمراه آب کثیف اومدن ومردن:‏(‏ 
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هانادیا سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 ، ساعت 09:20
سلام من خواب دیدم همه جابرف باریده و من با دخترعمویم از زیر برف ها که ماهی ها تقریبا معلوم میشوند ماهی هارا درمیا وریم تا بپزیم و بخوریم.این هم بگویم برف در حال باریدن نبود وانگار جای یخبندان بود میشه تعبیرشوبگین؟؟؟؟ بعدم میخواستیم این ماهی هارو به یه بچه بدیم بخوره بچه کوچیک که ندادیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هانادیا چهارشنبه 14 خرداد 1393 ، ساعت 13:01
میشه تعبیر رو به وبلاگم بزارین؟www.man-va-
ممنون ازشماeshgham37.blogfa.com
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب ماهیعاطفه جمعه 20 تیر 1393 ، ساعت 10:25
باسلام،من خواب دیدم شوهرم ی ماهی سفید نسبتا بزرگ خریده بعد شکم ماهی رو ک بریدیم ی عالمه ماهی کوچیک سفید ریخت بیرون با من با لبخند وخوشحالی ب شوهرم نگاه کردم.خواهش میکنم بگین ک تعبیرش چی میشه؟ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: خواب ماهیx@c.com سه شنبه 21 مرداد 1393 ، ساعت 06:58
شوهرت به تعداد ماهی کوچیکا دوست دختر داره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب ماهیKhojo SirT دوشنبه 23 تیر 1393 ، ساعت 05:27
خواب دیدم خواهرم یک ماهی بزرگ به من میدهد تا بپزم وقتی با چاقو شکم ماهی را پاره میکنم تعداد زیادی ماهی های کوچک از شکم ماهی بیرون شدند و در اطرافم بر روی زمین به جست و خیز پرداختند و از شکم یکی از ماهیان کوچک دوباره تعداد کمی ماهیان کوچک بیرون شدند و بر زمین افتادند من بسیار دلم میسوخت و احساس پشیمانی میکردم که ندانسته ماهی حامله را شکمش را پاره کرده ام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب ماهیسحر پنجشنبه 26 تیر 1393 ، ساعت 12:37
من خواب دیدم که دوتا ماهی قرمز در تنگ کوچکی بودند اما توسط بچه خواهرم تنگ آنها چپه شد و برادرم ماهی بزرگ را نجات دادو به تنگ برگردانداما ماهی کوچک همچنان روی زمین بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هابهمن یکشنبه 29 تیر 1393 ، ساعت 00:47
سلام
من خواب دیدم با داییم رفتیم پی کاری و رسیدیم به یه رودخونه که ابش زلال بود من مشغول ماهیگیری شدم که ماهی هاش کوچیک و سفید بودن در این بین یه مار کوچیک سبزم گرفتم و باز مشغول ماهیگیری شدم بعد از ماهی گیری که اومدم سراغ ماره دیدم ماره بزرگ تر شده ورنگ زردم بهش اضافه شده ترسیدیم و فرار کردیم و اومدیم خونه ولی باز وسوسه شدیم برگشتیم سراغش که این بار خیلی خیلی بزرگ شده بود .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 میگوفاطمه دوشنبه 03 شهریور 1393 ، ساعت 12:05
سلام خواب دیدم به یکی از اشناهامون که زیاد نظر مثبتی روش نداریم سپردم میگو برامون بیار
دیدم یه گونی میگو آورده توی حمام و نشستیم پاک میکنیم
ولی شبیه میگو نبودن
شبیه مثلا زالو بودن
و پاک کردنشونم عجیب غریب بود
کلا حس خوبی نمیداد
ممنون میشم تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هاسارا شنبه 08 شهریور 1393 ، ساعت 07:59
تعبیر غذا دادن به یک عالمه ماهی درشت و سیاه که توی آب بودن چیه؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ماهیسارا شنبه 08 شهریور 1393 ، ساعت 08:46
خواب دبدم به یه عالمه ماهی سیاه و گنده غذا میدم.تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب ماهی سیاه کوچکمهدی شنبه 03 آبان 1393 ، ساعت 09:19
باسلام
من خواب دیدم بروی ایوان مانندی ایستاده ام که پایین رانگاه میکنم که پایین حالت ابگیر مانند دارد همان لحظه روی اب پراز ماهیهایی شد که بروی سطح اب نوک میزدند بعد موج بزرگی بوجود امد وماهیهای کوچک سیاه رنگ را به بالای ایوان همانجاکه من ایستاده بودم انداخت ومن برای حفظ جان ماهی ها انها رایکی یکی برداشته وبداخل اب دوبارع می انداختم ، ممنون میشم تعبیرش روبه ایمیلم ارسال بفرمایید
باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 Tabire khabHoura یکشنبه 04 آبان 1393 ، ساعت 05:45
Salam man khab didam to ye jaye saheli hasaheli hastam pore felaminko va ye aghayi omad baraye ouna ghaza berize ye meygo parid to daste man va shoro kard gaz gereftan
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 جفت گیری ماهیامیر جمعه 07 آذر 1393 ، ساعت 07:27
خواب دیدم 2 تا ماهی میخواست جفت گیری کنن ولی نمیتونستن منم کمکشون کردم و بعدش جفت گیریشونو دیدم. تعبیرش چیه؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هاشیرین شنبه 22 آذر 1393 ، ساعت 19:08
اقا من خواب دیدم ماهی سفید دادم به خوذد ماهی قرمزم بعد لاک ریختم تو تنگش کشتمش.بعد گریه کردم.الان یه هفتس دنبال تعبیرم.
یه بارم خواب دیدم صبح پاشدم ماهی قرمزم که تنها بود تو تنگ شده 5 تا.
جریان پیههههههههههههه ههههه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 mahisara پنجشنبه 27 آذر 1393 ، ساعت 12:14
سام خسته نباشید,خواب دیدم تو دریا با شوهرم شنا میکردم که شوهرم یه تور ماهیگیری کوچیک انداخت تو آب و ماهی ها میومدن تو تور,توی دریا پر از کوسه و دلفین بود اما آسیبی به ما نرسوندن,آب با سرعت ما رو به طرف ساحل برد وقتی رسیدیم به ساحل شوهرم تورو داد به من گفت 6تا ماهی بردار منم برداشتم,لب ساحل ماهی های خیلی کوچیک سرخابی و آبی بود من چند تاشونو با تور گرفتم.راستی مسط آب شوهرم یه ماهی رو با دستش گرفت و انداخت توی تور,تعبیر خواب من چیه لطفا؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ماهیمحبوبه یکشنبه 14 دی 1393 ، ساعت 04:25
خواب دیدم در حال تماشای یک ماهی در آکواریوم هستم ...
در همون حال متوجه شدم ماهی از شکمش یه ماهی دیگه داد،بیرون ....
تعبیرش چیه ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ماهینینا چهارشنبه 17 دی 1393 ، ساعت 15:53
من خواب دیدم اشپزخونمون پر از اب شده وکلی ماهی توش هست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 با سلامmasud دوشنبه 22 دی 1393 ، ساعت 09:00
با سلام
من خواب دیدم ۱۰۰ ماهی که تو تنگ بودن تو دریا رها کردم ، فقط صاحب اون ماهیها رو نمیشناختم،
تو خواب از اینکه ماهی ها رو رها کرده بودم خیلی خوشحال بودم
ممنون میشم تعبیرش رو به ایمیلم بفرستین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هابی نام سه شنبه 23 دی 1393 ، ساعت 06:46
من در خواب دیدم که در دستم یه ماهی که زیر یه سینی بود باپسرم در یه کوچه می رفتیم که یه دفعه از دستم افتاد قبلا هم تو اب هم نبوده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب ماهیپژمان چهارشنبه 08 بهمن 1393 ، ساعت 21:37
سلام خواب دیدم یک طوفان بزرگ در دریا بود و من از خشکی ناظر بودم..یک گردبادی از آب و ماهی بسیار بزرگ که بلندای آن نامعلوم بود به سمت من می آید...ممنون میشم تعبیر بفرمایید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 ماهیبهزاد سه شنبه 28 بهمن 1393 ، ساعت 05:02
چند بار در خواب دیده ام و امروز
که آکواریوم بزرگم پر از ماهی است از هر رنگ ریز و درشت آب هم صاف است ناگهان به دلیلی فک میکنم آکواریومم میترکد پس ماهیان را میگیرم و در تشت های بزرگ می اندازم تا نجاتشان دهم و همیشه در اینجا خواب تمام میشود
گاهی دیده ام بعضی ماهیان الته خیلی کم مرده اند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر ماهیmona چهارشنبه 05 فروردین 1394 ، ساعت 07:25
خواب دیدم که یه ماهی قرمز میخواستم بخرم.اما موقعی که ماهیمو گرفتم از فروشنده دیدم سه تاماهی تو نایلون ابه.یه ماهی قرمز که از همه بزرگتره.ودوتا ماهی طوسی رنگ که از ماهی قرمزه کوچیکتر بودن.البته خودم یه دختر دارم.میخواستم بدونم ربطیی به تعداد بچه ها و جنسیت بچه هام نداره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرخوابشهسواری دوشنبه 24 فروردین 1394 ، ساعت 05:10
سلام خواب دیدم ماهی های زیادی توی اسمون داشتند شنا میکردند اسمون مثل اقیانوس شده بود من از روی پشت بوم به ماهیها نگاه میکردم بارون هم کم کم می بارید توی اسمون نهنگم شنا مبکرد لطفا تعبیرشو برام بگید خیلی ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابف. ب پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ، ساعت 04:27
با سلام امشب خواب عجیبی دیدم لطفا راهنمایی بفرمایید . خواب دیدم می رفتم منزل یکی از فامیل رو به روی خانه دره عمیقی بود که از روی پل باید رد می شدیم متوجه شدم زیر پل رو خانه ای است که رویش را برف گرفته و کمی وسطش نشان می دهد که آب هست در عین حال که از پل رشد شدم و موضوع آب زیر پل که یخ زده بود توجه منو جلب کرد و رفتم جلوتر نگا کنم دیدم حفره ای باز است و آب بسیار بسیار زلال و جذاب و داخلش ماهی های بزرگ و بسیار زیبا است هر چه نگاه می کردم توجه می شدم وسعت آب خیلی زیاد است و انگار من در ساحلی جلوی منزل فامیلمان ایستادم و با انکه یه کم ترسیده بودم پاهایم را درون آب برده و ماهی ها به پاهام می خوردن و من همچنان به عمق آب خیره بودم کم کم اقیانوسی جلوی چشمام ظاهر شد و از خواب بیدار شدم . لطفا تعبیر خوابمو بگین . ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 با سلامrezaz دوشنبه 11 خرداد 1394 ، ساعت 05:54
خواب دیدم.که ماهی در اشپزخانه دارم که درون یکی از انها پر از لارو میگو است..میگو های کوچک از لارو خارج میشوند ولی سوسکهای بالدار انها را میخورند! فکر میکنید تعبیر ان چه باشد...ممنون خواهم شد اگر پاسخ دهید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هانجما جمعه 05 تیر 1394 ، ساعت 04:30
سلام.
خواب دیدم در یک منطقه جنگی ناگهان یک ماهی عظیم الچه به رنگ صورتی و بسیار زیبا با یا اژدهای سبز کدر رنگ در اسمان به جان هم افتادند و ناهی در یک چشم بر هم زدن اژدها را خورد و به زمین فرود امد و به صورت ایستاده در مقابل چشمانم قرار گرفت به طوری که انگار از نن محافظت میکرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هاسپیده شنبه 13 تیر 1394 ، ساعت 22:57
باسلام
من خواب دیدم کنار دریا یا دریاچه نشسته ام و تعداد نسبتا زیادی ماهی کوچک رنگی قرمز مایل ب نارنجی اومدن نزدیک من و در یک آب زلال و شفاف داشتن شنا میکردن خواستم از این صحنه عکس بگیرم اما نشد ماهی ها ازم داشتن دور میشدن و من در تلاش بودم ک ازشون عکس بگیرم ک ی هو پسرخاله ام پرید تو آب و شنا کرد تا ب ماهی ها رسید و ی هو ی ماهی بزرگ را برای من صید کرد و با ماهی از آب بیرون اومد
خواهش میکنم تعبیر خوابمو به ایمیلم بفرستید ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابسعید شنبه 03 مرداد 1394 ، ساعت 16:28
خواب دیدم کنار یه رودخونه یا دریاچه از ارتفاع دو سه متری با قلاب دو تا ماهی بزرگ گرفتم.ماهی سوم کوچیک بود و از تو شکمش یه چیزی مثل کرم یا سوسک داشت میرفت تو.من هم ماهی رو انداختم توی اب.تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ماهی مردهشیما پنجشنبه 15 مرداد 1394 ، ساعت 06:52
من خواب دیدم که روی فرش آشپزخونه ماهی کوچیک مرده افتاده بود و چندتا ماهی خیلی کوچیکم میجهیدن البته فکرکنم قورباغه بودن آخه خییییلی کوچیک بودن؛هربار که میدیدم تعداد زیادتری بودن، توی کابینت و ویترین پراز ماهی قرمز کوچیک بود که مرده بودن و معلوم بود ویترین خشکه ولی بعضیشونم داشتن شنا میکردن و میدونستم توی آبن! یه تعداد قورباغه زنده هم توی ویترین بودن که حرکت میکردن!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هاایمان جمعه 16 مرداد 1394 ، ساعت 08:46
خواب دیدم از لوله متصل به سقف منتظر افتادن ماهی هستم دو تا کوچیک افتاد یکی بزرگ بزرگه شکمش خالی بود با فروشنده دعوا میکردم چر ا شکمش از بالا خالیه ممکنه خراب باشه مونده باشه ..فروشنده شروع کرد به داد و هوار که مگه پولشو تو میخوای بدی بهش گفتم من که میخوام ازش بخورم.. شروع کرد به پاک کردن ماهی و تمیز کرنش سیخ وسطشو دراوردن خواب تموم شد تعبیرش چیه..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوردن ماهی توسط ماهی بزرگترزینب پنجشنبه 16 مهر 1394 ، ساعت 10:52
سلام خواب دیدم در آکواریوم یه ماهی نسبتا بزرگ گلی وسفید یه ماهی کوچیکترگلی رو بلعیده وخورده وباقی ماهی های کوچیک از آکواریوم به بیرون پریدن وجان دادن خواب من چه تعبیری داره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوردن ماهی توسط ماهی بزرگترزینب پنجشنبه 16 مهر 1394 ، ساعت 10:56
خواب دیدم که تو آکواریوم یه ماهی سفید گلی نسبتا بزرگ یه ماهی کوچیکترو بلعید وباقی ماهی های آکواریوم خودشون رو از داخل آکواریوم پرت کردن بیرون وجان دادن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ماهیندا یکشنبه 10 آبان 1394 ، ساعت 10:29
با سلام.خواب دیدم 3 تا ماهی متوسط با رنگ طوسی تیره در ظرف آبی هستند.وقتی میام ظرف آبشونو عوض کنم میبینم که تعداد ماهی ها بیشتر و بیشتر میشوند ولی اینبار بسیار کوچک و ریز هستند و من با دستم انها را داخل ظرف میندازم.بعد که تمام شد میبینم آب داخل ظرف یخ زده و فوری دوباره اب را روی حرارت میذارم تا گرم بشه و ماهی ها تکون بخورند و نمیرن.میشه لطفا برام تعبیرش کنید.ممنون میشم. :-)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب دیدم چها رتا ماهی سیاه و بزرگ در آب زلال جاش متوسط شنا میکردن تعبیرش چیستدنیا جمعه 15 آبان 1394 ، ساعت 08:08
تعبیر خواب چهار تا ماهی سیاه در خواب چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هارضایی دوشنبه 18 آبان 1394 ، ساعت 05:53
با سلام
خواب دیدم مادرم ماهی هایی بزرگ و به هم چسبیده این به من داد من شروع به پاک کردن انها با یک چاقو تیز کردم و شکم ماهی ها رو باز می کردم و داخل شکم ماهی ها ماهی ها زییایی بود از انواع مختلف ممنون می شوم تعبیر بفرمایید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ماهی مرکبامید شنبه 12 دی 1394 ، ساعت 14:33
ماهی مرکبی در خانه من به این سمت ووان سمت شنا میکرد ....انگار میخاست چیزی به من بگوید اما نفهمیدم چی؟ این خلب رو مدت زیادی دیدم نظری ندارید ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیر خوابفرناز سه شنبه 20 بهمن 1394 ، ساعت 11:08
خواب دیدم به ماهی گلی تو خونمون دارم کلی بهش غذا میدم فقط ی دونهماهی بود تو تنگ بود،تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تو جواب این پرسش رو بدید ،ممنونمleila یکشنبه 01 فروردین 1395 ، ساعت 09:57
Leilaنقل قول از فرناز:
خواب دیدم به ماهی گلی تو خونمون دارم کلی بهش غذا میدم فقط ی دونهماهی بود تو تنگ بود،تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تتعبير خوابالهامال جمعه 28 اسفند 1394 ، ساعت 07:20
زخواب ديدم ماهي قرمز زيادي دارم قصد مسافرت دارم بعد اونا رو توي سه تا ظرف ميريزم و با خودم ميبرم ماهي ها ب محض كم شدن اب ماهي ها هم كم ميشدن ب محض ريختن اب دوباره زياد ميشدنالبته مم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب دیدن ماهی بزرگجلال دوشنبه 16 فروردین 1395 ، ساعت 21:47
خواب دیدم با پسرم رفتم استخر آب خیلی زلال بود بود بعد چند لحظه آب قرمز شد وغریق نجات به من یه گربه نشون داد که رفت یه ماهی گرفت وخرد و ماهی فراوانی اونجا بودن همشون مرده بودن وآب استخر کثیف شد و من مجبور شدم جائی دیگر شنا کنم رفتم تو آب خیلی کثیف بود و سریع بیرون امدم و نفرات زیادی در حال شنا کردن بودن اونجا مرغ ماهی خوار هم بود که داشت ماهی صید میکرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ماهیroja شنبه 21 فروردین 1395 ، ساعت 01:36
سلام..خواب دیدم یه دریا یه جایی که قبلا آب بوده بعد یخ زده یه تیکه از یخ ها شکسته توش ماهی های گوشت خوار بودن من هم داشتم نگاهشون میکردم با این ک میدونستم ماهی ها گوشت خوارن پامو گذاشتم توی آب و یکی از ماهی ها انگشت کوچیکه پامو گاز گرفت به زور جداش کردم..بقیش یادم نیست...آب تقریبا زلال بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تابیر خواب ماهی خاکستری کوچکمریم سه شنبه 31 فروردین 1395 ، ساعت 21:21
خواب دیدم رو حیاتمون یه هو پر از ماهی کوچک میشه خاکستری برای اینکه نمیرن با سطل رو شون آب میپاشیم ولی دیگه مامانم و خالم بی خیال شدن چون خیلی بودن من تا تونستم تو یه تنگ جم کردم چند تایی و رسیدگی کردم تا بزرگ شدن بد یکیو بردم نشون بدم به بقیه که بفهمن میتونستن نجاتشون بدن ولی یه هو تو بغلم تبدیل به یه بچه ی توپولی شد یه پسر ینی چی خیلی عجیبه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب ماهیهادی نکویی جمعه 10 اردیبهشت 1395 ، ساعت 20:02
سلام من درساعت سه ونیم عصر جمعه خواب دیدم که در یک حوض آب شفاف تعدادی ماهی قرمز هستند من درحالی که با شادمانی آنها را نگاه میکردم ناگهان دیدم که یکی از ماهی ها که از همه بزرگتر بود ماهی کوچکی را بلعید به طوری ماهی کوچک درون شکم ماهی بزرگ پیدا بود و من ماهی بزرگ را گرفتم و فشار دادم و تکان دادم تا اینکه ماهی کوچک از دهان ماهی بزرگ خارج شد و از خواب بیدار شدم . لطفا تعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب ماهیهادی نکویی جمعه 10 اردیبهشت 1395 ، ساعت 20:03
سلام من درساعت سه ونیم عصر جمعه خواب دیدم که در یک حوض آب تعدادی ماهی قرمز هستند من درحالی که با شادمانی آنها را نگاه میکردم ناگهان دیدم که یکی از ماهی ها که از همه بزرگتر بود ماهی کوچکی را بلعید به طوری ماهی کوچک درون شکم ماهی بزرگ پیدا بود و من ماهی بزرگ را گرفتم و فشار دادم و تکان دادم تا اینکه ماهی کوچک از دهان ماهی بزرگ خارج شد و از خواب بیدار شدم . لطفا تعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 سفره ماهيمازيار دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 ، ساعت 00:45
خواب ديدم در حوزچه سفره ماهي چند بار شنا ميكنم و يك فردي مياد و چند تا از اونارو ميكشه ميبره ولي ما يكيشونو ميخوايم نجات بديم اما هركاري ميكنيم نميتونيم و اخر اون سفره ماهي ميميره
وسطاي خواب هم چند مار كبرا حمله ميكنن به يكي از سفره ماهي ها
رنگ ماهي ها سياهه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعلیرخوابسیما چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 ، ساعت 23:24
خواب ماهیهای غول پیکر در دور دستها در دریاچه های پروش ماهی و رقص ریتمیک این ماهیها هماهنگ و منظم با هم زیر آسمانی بییار آبی همرنگ آب ماهیها و در یک روز آفتابی چه تعبیری دارد سپاسگزارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ماهی بزرگrahil2349 شنبه 18 اردیبهشت 1395 ، ساعت 07:08
باسلام .
من تمام ماهی های عید ر. داخل آکواریوم ریختم تو این ماهی ها یکی از همه بزرگتره . من خواب دیدم ماهی قرمز دم سیاهم خیلی بزرگ شده طوریکه انگار داخل آکواریوم جا نمیشد ولی ماهی قرمزهای کوچک رو میخورد . به پدرم گفتم که بیاد ببینه وقتی اومدیم دیدم آکواریوم شکسته ماهیه مرده ولی چند تا ماهی قرمزم در حال جون دادند سریع با پدرم اونها رو جمع میکردین و داخل ظرف دیگری انداختیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب میگو... جمعه 31 اردیبهشت 1395 ، ساعت 17:09
خواب دیدم یکی یه پلاستیک پر میگو تمیز و پاک شده و بزرگ بم داد تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 غذادادن ب ماهی های زیادپریسا سه شنبه 04 خرداد 1395 ، ساعت 06:49
سلام خسته نباشین.دیشب خواب دیدم ک سه تا اکواریوم بزرگ ازماهی های کوچیک و برزگ رنگانگ تواکواریوم هستن ومن برا همشون غذاریختم.اب اکواریومدهم زلال بود.لطفاتعبیرشوبرام ایمیل کنین.باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب ماهی - ماهی هااحمد پنجشنبه 06 خرداد 1395 ، ساعت 04:11
سلام. من خواب دیدم که در رودخانه ای شفاف و طولانی، عده ای در حال ماهی گیری اند، اما هیچ کدام موفق نبودند. اما من به راحتی و با دست ماهی میگیرم. اما هر بار ماهی هایی که می گرفتم کوچک بودند و آن ها را رها می کردم. در نهایت یک ماهی بزرگ آبی رنگ گرفتم، اما برای آن هم دلم سوخت و آن را هم رها کردم. لطفا تعبیر آنرا بفرمائید. خیلی متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !