clear
event

نیلوفر ... هوشنگ ابتهاج

برچسب ها style

description توضیحات

نیلوفر

ای کدامین شب 
یک نفس بگشای 
جنگل انبوه مژگان سیاهت را 
تا بلغزد بر بلور برکه چشم کبود تو 
پیکر مهتابگون دختری کز دور 
با نگاه خویش می جوید 
 بوسه شیرین روزی آفتابی را 
 از نوازش های گرم دست های من 
 دختری نیلوفرین شبرنگ مهتابی 
 می تپد بی تاب در خواب هوسناک امید خویش
 پای تا سر یک هوس آغوش
و تنش لغزان و خواهش بارمی جوید
 چون مه پیچان به روی دره های خواب آلود سپیده دم 
بسترم را 
تا بلغزد از طلب سرشار 
همچو موج بوسه مهتاب 
روی گندم زار 
 تا بنوشد در نوازشهای گرم دستهای من 
شبنم یک عشق وحشی را 
 ای کدامین شب باک نفس بگشای سیاهت را

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library براي تست رنگ رژ لب آن را ...

insert_link

local_library هنگام رژ زدن، رژي را انتخاب کنيد که ...

insert_link

local_library گل نیلوفر آبی

insert_link

local_library هوشنگ ابتهاج - زنده وار